Bogbarometret

Bogbarometret

Forlæggerforeningens statistik over danske forlags omsætning
Bogbarometret er en kvartalsvis opgørelse af forlagenes bogsalg gennem de to forlagsekspeditioner DBK og NBC. Hertil lægges en række udvalgte forlags omsætning uden om forlagsekspeditionerne, f.eks. gennem bogklubber, gennem egne internetsalgsportaler, til skoler og til supermarkeder.
Alle tallene er ekskl. moms og ekskl. forhandleravance. Tallene fra ‘Bogklubsalg direkte’ og ‘Direkte til slutkunde’ er dog forbrugerpriser ekskl. moms.
Nogle data vedrørende antal bogklubbind og antal elektroniske enkeltudgivelser, hvor kroneomsætningen kan stamme fra licenser, hviler på en vurdering.
Samlet kan det dog anslås, at Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) omfatter mere end 85 pct. af den samlede forlagsomsætning.
Hvis man sammenholder forlagsomsætningen med omsætningen i detailleddet, kan der på kort sigt forekomme afvigelser. Dette kan skyldes lagerændringer og ændringer i avancemønstre i detailleddet.
Da statistikken løbende korrigeres, eksempelvis når nye forlag kommer til eller der opstår nye kategorier o.a., er det ikke muligt at sammenligne de nominelle tal med tidligere offentliggjorte tal. Statistikken viser den procentvise ændring over år.

Siden 2008 har opgørelsen også omfattet salg af lydbøger

OBS:
Vi gør opmærksom på, at der i 2009 var sket en fejl i indberetningerne, der betød, at der manglede omkring 100 mio. kr. under skole- og lærebøger for hele 2009. Dette erfarede vi i 2010, og der blev i statistikken for 2010 foretaget rettelser i sammenligningstallene for 2009. Det betyder, at den i 2009 offentliggjorte statistik viste et samlet fald på 9,1 %, men at der blot var tale om et fald på 4 %. Dette er der redegjort for i artiklen i Bogmarkedet til statistikken i 2010. ”

OBS:
Opgørelsen for 2. og 3. kvartal indeholder også det akkumulerede tal for det pågældende år.
Opgørelsen for 4. kvartal indeholder også det samlede tal for hele det pågældende år.
 
© Forlæggerforeningen og BogMarkedet
 Bogbarometer 2012
        Bogbarometer 2012 4.kvt. og hele året
        Bogbarometer 2012 1.kvt.
        Bogbarometer 2012 2.kvt.
        Bogbarometer 2012 3. kvt.

Bogbarometer 2011
       
Bogbarometer 2011 4. kvt. og hele året
        Bogbarometer Lydbøger 2011
        Bogbarometer 2011 3.kvt.pdf
        Bogbarometer 2011  _2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2011_1.kvt..pdf

 

Bogbarometer 2010
        Bogbarometer Lydbøger_2010.pdf
        Bogbarometer_2010. Hele året og 4.kvt.pdf
        Bogbarometer_2010_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2010_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2010_3.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2009
        Bogbarometer Lydbøger 2009.pdf
        Bogbarometer_2009. Hele året og 4.kvt.pdf
        Bogbarometer_2009_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2009_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2009_3.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2008
        Bogbarometer_2008.pdf
        Bogbarometer_2008_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2008_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2008_3.kvt.pdf
        Bogbarometer_2008_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2007
        Bogbarometer_2007.pdf
        Bogbarometer_2007_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2007_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2007_3.kvt.pdf
        Bogbarometer_2007_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2006
        Bogbarometer_2006.pdf
        Bogbarometer_2006_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2006_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2006_3. kvt.pdf
        Bogbarometer_2006_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2005
        Bogbarometer_2005.pdf
        Bogbarometer_2005_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2005_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2005_3.kvt.pdf
        Bogbarometer_2005_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2004
        bogbarometer_2004.pdf
        bogbarometer_2004_1.kvt.pdf
        bogbarometer_2004_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2004_3.kvt.pdf
        bogbarometer_2004_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2003
        bogbarometer_2003.pdf
        bogbarometer_2003_1.kvt.pdf
        bogbarometer_2003_2.kvt.pdf
        bogbarometer_2003_3.kvt.pdf
        bogbarometer_2003_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2002
        bogbarometer_2002.pdf
        bogbarometer_2002_1.kvt.pdf
        bogbarometer_2002_2.kvt.pdf
        bogbarometer_2002_3.kvt.pdf
        bogbarometer_2002_4.kvt.pdf
 

Bogbarometer 2001
        Bogbarometer_2001.pdf
        Bogbarometer_2001_1.kvt.pdf
        Bogbarometer_2001_2.kvt.pdf
        Bogbarometer_2001_3.kvt.pdf
        Bogbarometer_2001_4.kvt.pdf