Foruden naturligvis at diskutere biblioteker, så var der i år et overordnet emne, som mødet tog afsæt i, nemlig demokrati.  ”På det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 satte vi i år fokus på dannelse, deltagelse og demokrati. Hvor vi gennem inspiration og debat b...