Hvad skal redaktøren overveje, når der gives feedback til forfatteren? Hvordan holdes forfattermotivationen i live? Og hvad er vigtigst at huske i forfatter-redaktør-relationen? Et nyt kandidatspeciale har undersøgt relationen mellem redaktør og forfatter i forlagsbranchen, og Cand. mag. i Sprogpsykologi, Lena Adalberth, giver her sine bud på nogle af de pointer, hun er stødt på undervejs i sit speciale. For at komme udfordringerne i forfatter-redaktør-relationen i forvejen, kommer der her fem gode råd til, hvordan du får mere succes med forfattersamarbejdet.

Få styr på din mentalisering!

På baggrund af et kvalitativt interviewstudie af redaktørernes og forfatternes oplevelse af deres indbyrdes relation i den danske forlagsbranche, står én pointe særligt klart. Jo bedre redaktøren er til at give udtryk for, at han forstår forfatterens tanker og følelser, desto bedre bliver deres relation opfattet, og bogudgivelsen sker således også oftere i overensstemmelse med begge parters forventninger.

God mentalisering øger den fælles forståelse mellem dig og din forfatter, og hvis I begge føler jer set og hørt i relationen, er der bedre chance for en høj grad af motivation. Ganske kort opsummeret ud fra Fonagy mfl. (1998 & 2012), betyder det:

  • At du skal sætte dig i din forfatters sted og altid tage konteksten i betragtning. Hvilket behov trænger forfatteren til at få opfyldt i dette øjeblik? Autonomibehovet, fællesskabsbehovet og agtelsesbehovet er i udgangspunktet de mest dominerende hos de danske forfattere. Hvad kan være forfatterens intention med sin udmelding? Ofte holder forfatteren lidt igen med at sige, hvad hun rent faktisk mener, fordi hun føler, der er mere på spil for hende end redaktøren.
  • At du skal sætte ord på følelser og tanker – både dine egne og din forfatters. Det er ofte nemt at sætte ord på de positive tanker, men som redaktør er det også relevant at sætte ord på, når du fx selv bliver frustreret eller oplever, at forfatteren er frustreret. Hvis du udtrykker begejstring og samtidig har mange rettelser til manuskriptet, kan det være vanskeligt for forfatteren at stole på, at I når frem til et positivt resultat.
  • At du skal udtrykke forbehold for rigtigheden af din opfattelse. Spørg forfatteren, om det, du oplever, også er lig med forfatterens virkelighed – og lyt interesseret til svaret, så I kan løse udfordringerne sammen. Eks.: ”Jeg fornemmer, at du er skeptisk over for ændringen af kapitlets slutning? Hvilke betænkeligheder har du helt konkret?”
  • At du skal være indstillet på, at følelser og tanker ændrer sig. Hvad der blev sagt i går, er ikke nødvendigvis gældende i dag. Derfor er det meget vigtigt at holde kontakten til din forfatter ved lige – oftere end du tror og føler, du har tid til.

 

Fokusér på projektet

Brænder du selv for projektet? Forfatteren kan mærke, hvis hun er et pligtprojekt, så find ud af, hvad der er spændende ved lige præcis det her projekt, og bliv begejstret. Det gør du ved at agere fødselshjælper og oprigtig vise engagement i projektet. En meget vigtig pointe er, at det er projektet og ikke forfatteren, du giver al din opmærksomhed. Du og forfatteren er i bedste fald gode kolleger, men for at bevare din autoritet, som er afgørende i din rolle som kritiker, og holde forfattermotivationen i live, er det udslagsgivende, at relationen ikke bliver privat.

Giv din ærlige mening til kende

I forsøget på at være så diplomatisk som muligt risikerer du at få pakket din kritik så meget ind, at hverken du eller din forfatter egentlig er helt sikre på, hvad du mener, og så bliver bogen aldrig helt, som I begge ønsker. Derfor skal du ikke være bange for at fortælle, hvad du mener. Hvis det kan opfattes som hård kritik, så sæt et møde op. Forfatteren er indstillet på kritik. Hun vil gerne perfektionere sit værk, og hun drives af den gode fortælling. Nogle forfattere i undersøgelsen gav udtryk for, at de ville foretrække en tjekliste, så de vidste præcis, hvor langt udgivelsen er væk. Måske skal du gå blidere til værks med netop din forfatter, men uklarhed er forfattermotivationens fjende.

Stress kan være roden til længere udgivelsesproces

Ifølge flere teoretikere på området, er der kun plads til kreativiteten, hvis ikke forfatteren er optaget af at opfylde eller undgå andre behov. Og teorien har hold i virkeligheden. Desto mere stresset en person er, desto mindre kontrolleret og kognitiv bliver mentaliseringen (Fonagy mfl. 2012). Derfor er det bedst at undgå stress (i hvert fald i længere perioder) for både dig og din forfatter. Jo tryggere relationen er mellem de involverede parter, jo mere skal der til, før at personerne oplever stress og potentielt render ind i en skriveblokade. Om det er meditation, sport, en klassiker eller en lang kaffepause, der gør tricket, er underordnet. Men hvis du har ro på dig selv, vil det smitte af på din forfatter.

Hold for øje, at frustration implicerer, at handlinger ikke har resulteret i det ønskede mål, eller at konklusionen ikke blev som forventet, og hvis frustrationen forbliver uforløst, er stress og potentiel langvarig udgivelsesproces konsekvensen (Cofer & Appley 1964).

Ros motiverer

Du skal være til at få fat på samt opfordre til også selv at modtage feedback på dine kommentarer. Og du skal anerkende din forfatter mere, end du tror. Forfattere er præstationsdrevne, autonome og passionerede, og når de får opfyldt de behov, er de motiverede for at skrive. Helt banalt – det, du komplimenterer, får du mere af.

 

Takeaways

  • God mentalisering fostrer høj motivation.
  • Motivation smitter.
  • Undgå stress.
  • Vær oprigtig og ærlig.
  • Bevar den professionelle distance.
  • Hyppig og gensidig feedback er essentielt.

Læs mere;

Christina F. Fogtman: Forståelsens psykologi – mentalisering i teori og praksis (2014). Forlaget Samfundslitteratur.

Richard Denny: Motivér til succes (2007). Forlaget Libris.

Artiklen er baseret på kandidatspecialet: ’Forfattermotivation – Et speciale om sammenhængen mellem motivation og mentalisering som redskab til fælles forståelse i forfatter-redaktør-relationen i forlagsbranchen’.

Se også: http://www.thebookseller.com/news/authors-call-better-communication-publishers