Det kan ikke være en let opgave at skulle udvælge 50 begivenheder, som har præget den globale udvikling og enkelindividers liv. Faktisk må der være helt overvældende mange at vælge mellem.
Redaktørerne gør i …

Det kan ikke være en let opgave at skulle udvælge 50 begivenheder, som har præget den globale udvikling og enkelindividers liv. Faktisk må der være helt overvældende mange at vælge mellem.

Redaktørerne gør i forordet og efterordet et behjertet forsøg på at forklare deres metode. Der er tale om begivenheder, som er med til at skabe mening i det hele. Det skal være milepæle, som vi bruger til at orientere os efter, og der vil være et før og et efter, begivenheden udspillede sig. Og en lille vigtig note – et højdepunkt kan på sin vis godt være et lavpunkt og være med i bogen alligevel.

Eksempelvis kan man sige, at dette gælder verdenskrigene. Så vidt så godt, det er lidt svært at se en klar linje for, hvad der er med og ikke er med. Bogen har en klar vestlig slagside, som blandt andet betyder, at begivenheder på det afrikanske kontinent er stort set fraværende. Dette skal dog ikke trække bogen ned, for der er ikke én eneste af de udvalgte begivenheder, der ikke er værd at læse om, og de korte kapitler er tydeligvis skrevet af kompetente fagfolk med stort engagement. De har værd især kun haft fem sider til rådighed, og det skaber nogle skønne komprimerede kapitler.

Begivenhederne bringes i kronologisk fremadskridende orden, og vi starter for næsten 4.000 år siden med nogle af de første lovtekster, som verden kender. Det er Hammurabis lov, som er et af de tidligste eksempler på lov og orden i et menneskeskabt samfund. ”Asiens grænseløse sprog”, ”Korsfæstelsen”, ”Den sorte død”, ”De moderne olympiske lege” og ”I Have a Dream” om Martin Luther King er tilfældige nedslag blandt titlerne, som siger lidt om, hvor vidt værket favner.

Den enorme bredde blandt emner og begivenheder giver værket et lidt leksikalt karakter, men samtidig er de fem sider per kapitel også tilstrækkeligt til at komme dybere ned i stoffet, end ved læsning af et mere traditionelt leksikon. Det er en lille genistreg at lægge så fast en ramme ned over forfatternes indlæg. Ingen enkeltstående begivenhed fremtræder således vigtigere end andre. Desuden er forfatterne tvunget til at koge deres store viden ned, så læseren får det vigtigste koncentrat.

”50 begivenheder” behøver bestemt ikke at læses fra ende til anden. Det kan være oplagt at begynde med nogle af de begivenheder, man kender lidt til eller interesserer sig for og så gradvist arbejde sig ud i verdenshistorien. Samtlige kapitler er krydret med lækre illustrationer, og der er masser at blive klog på, uanset hvor velbevandret man måtte være i menneskehedens højde- og lavpunkter.

50 begivenheder. Højdepunkter i verdenshistorien. Red. af Morten Fink-Jensen og Bertel Nygaard. Aarhus Universitetsforlag. 338 sider. 2017.