Stor forskel på de to køn, når man ser på besvarelserne af BogMarkedets undersøgelse.

    
Langt flere mænd end kvinder svarer ja til, at de har været udsat for censur, fordømmelser og chikane. Tilsvarende er der også flere mænd, der svarer ja til, at satire indgår som en del af deres arbejde – og næsten dobbelt så mange mænd som kvinder (40 pct. mod 22 pct.) svarer ”aldrig” på spørgsmålet om, hvorvidt de fremover kunne ”finde på at droppe en bog eller en vinkel i et emne for en bog i forbindelse med dit arbejde, hvis du formoder, at dit arbejde vil virke krænkende på andre mennesker”.
Der er således stor forskel på de to køn, når det gælder deres oplevelse af censur, selvcensur og ytringsfrihed. Det fremgår af den undersøgelse, BogMarkedet har gennemført i samarbejde med de to forfatterforeninger.
 
Flest mænd ser alvorlig trussel
Mere end dobbelt så mange mænd som kvinder (7,4 pct. mænd mod kun 2,7 pct. af kvinderne) siger også, at de inden for de seneste 15 år har været udsat for offentlig fordømmelse på grund af de bøger, de har arbejdet med. Tilsvarende siger næsten tre gange så mange mænd som kvinder (9,5 pct. mod 3,3 pct.), at de har været udsat for offentlig fordømmelse ved at deltage i samfundsdebatten.
På den baggrund kan det ikke undre, at flere mænd (24,3 pct.) end kvinder (16,1 pct.) svarer ”ja i høj grad” til, at der ”er områder, hvor ytringsfriheden i dag er mere truet end for fem år siden”. De to køn er næsten helt enige om at svare ”nej” (henholdsvis 31,9 og 31,0 pct.) på spørgsmålet, mens antallet, der svarer ”ved ikke”, er meget lavt hos mændene (4,9 pct.), hvorimod 13,2 pct. af kvinderne er i tvivl.
 
Voksenlitteraturen i centrum
Der er også stor forskel på, inden for hvilke genrer der er problemer. Selv om antallet af besvarelser i nogle af kategorierne er så lille, at der ikke kan konkluderes entydigt på det, er det den samme tendens, der går igen fra spørgsmål til spørgsmål: Det er dem, der arbejder med skønlitteratur eller faglitteratur til voksne, der sammen med den gruppe, der løbende arbejder inden for flere genrer, oplever problemerne som størst.
En medvirkende årsag her kan være, at der også var mange, der oplevede problemer i forhold til reaktionerne fra familie og nære venner, hvis de trækker på selvbiografisk materiale i deres værker.