Et sammenfald af tilfældigheder gør, at næsten hele messeudvalget er blevet udskiftet. 

    
Det messeudvalg, der rådgiver BogForum, har gennemgået en markant fornyelse, idet hovedparten af de syv medlemmer er blevet skiftet ud.
Der er ikke tale om nogen målrettet ”udrensning”, men om et sammenfald af en masse tilfældigheder, forsikrer BogForums udstillingschef, Andreas Nordkild Poulsen. Han var selv medlem af udvalget indtil han fik sit nuværende job.
Mona Madsen og Jannik Lunn har valgt at træde ud på grund af alder, mens forskellige jobskift og interne rokader gør, at der også er skiftet ud på en række af de øvrige pladser. De syv medlemmer af udvalget er nu:
Julie Paludan-Müller, Gyldendal
Lise Ringhof, Politikens Forlag
Anne-Sofie Hammer, Dansk Forfatterforening,
Anders Kristensen, butikschef hos Arnold Busck i Hjørring
Esthi Kunz, Copenhagen Literary Agency
Søren Mørk Petersen, bibliotekschef i Helsingør kommune
Kathrine Bach Pachniuk bogblogger (og bibliotekar)
Danske Forlag udpeger to medlemmer af udvalget og Dansk Forfatterforening et, mens BogForum selv udpeger fire.
Mona Madsen fortsætter som formand for det udvalg, der uddeler årets debutantpris.
 
Yngre, stærke navne
”Jeg har fået mulighed for at trække en række yngre, stærke navne ind, og med Esthi Kunz har vi f.eks. fået et medlem med stort kendskab til udenlandske forfattere, men alle nye medlemmer styrker udvalget på hvert deres område” forklarer Andreas Nordkild Poulsen.
Udvalget holder 4 lange møder om året, hvor man diskuterer sceneprogrammet og nye tiltag: I hvilken retning skal BogForum udvikle sig? Desuden er man på en årlig studietur til en udenlandsk messe. De seneste tre år har udvalget været i Budapest, Paris og Torino, og i år går turen til Warszawa:
”Det er en messe, der er vokset stærkt, og som nu er flyttet fra et kulturhus i indre by til et stadion i byens udkant,” forklarer Andreas Nordkild Poulsen.