Forfatter Morten Dürr har i samarbejde med tegneserieskaber Lars Horneman lavet ’Zenobia’, en tegneserie om pigen Amina og hendes flugt fra det krigshærgede Syrien. Morten Dürr fortæller om de forskellige bevæggrunde for at lave bogen, og om samarbejdet med Lars Horneman

Krig i børnehøjde

-Hvorfor har du skrevet ’Zenobia’, og hvorfor i tegneserieform?

Jeg vil gerne beskrive, i børnehøjde, den problematik vi oplever lige nu med en masse folk på flugt. En masse børn på flugt. Og jeg vil gerne gøre det på en måde der fastholder. Den grafiske fortælling, tegneserien, kan noget særligt, når det gælder fastholdelse, modsat de flygtige, flimrende billeder af krig og flygtninge på tv og nettet, som set med børneøjne, kan virke forvirrende og skræmmende.

Det hele handler om tal

Jeg ville også gerne komme udover den måde hvorpå krigen i Syrien bliver behandlet; i TV-avisen, på internettet og i debatten. Debatten har mest handlet om tal. ”Hvor mange har vi råd til at tage til Danmark? Hvor mange kan vi beholde i Danmark?” På den måde glemmer man de enkelte skæbner, og derfor var det interessant, og vigtigt, for mig at lave noget om én lille pige og hendes individuelle skæbne.

Man kan sige alt til børn -’Zenobia’ er meget barsk. Er det ok at lave tragedier for børn?

Ja, jeg tror sådan set man kan lave alle typer historier til børn. Man kan fortælle dem alt. Spørgsmålet er, hvordan man siger det. Og derpå hvilken form man skal benytte sig af, og som de kan forholde sig til. Her har bogformen en klar fordel – og måske i særlig grad den grafiske fortælling. ’Zenobia’ er en meget trist historie, men ikke på en måde, hvor vi fx udpensler krigens rædsler. Vi kunne godt have lavet en langt mere skræmmende og ’støjende’ beretning; det har vi undladt. Men vi har ikke undladt at gøre den realistisk, tragisk og trist. Og det er vigtigt, af respekt for virkeligheden og for ofrene af krigen i Syrien og i alle andre krige. At man godt tør forholde sig realistisk til forlægget.

Tegneserietegninger er mere selvstændige -Der er mange ’stille’, ordløse forløb i’ Zenobia’; hvorfor det?

’Zenobia’ er min første tegneserie. Og modsat tidligere projekter med billedbøger har jeg her undladt at lave et forudgående ’script treatment’ men i stedet overladt det til Lars Horneman at disponere over det visuelle. Det er altid dybt spændende og overraskende at se hvordan fx nogle af ens karakterer bliver tegnet, og her har det været ekstra interessant, fordi tegningerne i tegneserier i højere grad end i billedbogen bliver til scener i sig selv. Hvor billedbogsillustrationerne ’illustrerer’ teksten, har tegneserietegningerne et mere selvstændigt liv. Og det var, blandt andet, medvirkende til de mange ordløse forløb.

Fanget i et tidsloop

Krigen i Syrien er en katastrofe. Flere end 1 million børn er på flugt og Unicef siger, at mere end 8 millioner syriske børn er påvirkede af krigen. Jeg føler mig hensat til min barndom i 1970’erne med billeder i tvavisen fra krig i Mellemøsten. Det synes aldrig at stoppe, man føler sig fanget i et underligt tidsloop, hvor krig er normalen. Når jeg skrev “Zenobia”, var det også et forsøg på at vaccinere mig selv mod den ufølsomhed overfor krigens billeder, som er et resultat af disse årelange konflikter

ZENOBIA

Skrevet af Morten Dürr

Tegnet af Lars Horneman

104 s. i farver, indb.

17 x 24 cm