10. maj 2023

               Kære Jakob Engel-Schmidt

I et interview gengivet i Bogmarkedet den 9. maj 2023 efterlyser du en stærkere repræsentation fra landets forlag, da der tales med mange stemmer, og det kan være svært at skelne nuancerne.

I Danske Forlag har vi 81 medlemmer, som repræsenterer ca. 90 % af forlagenes omsætning. Vi repræsenterer både de største forlag, mellemstore forlag, små og mikroforlag. Du kan se, hvem der er medlemmer her. Vores medlemmer udgiver skøn- fag- og børnelitteratur samt studiebøger og undervisningsmaterialer til hele uddannelsesområdet.

Vi vil meget gerne i dialog med dig om, hvordan vi sikrer gode rammebetingelser for læsning og litteraturen i et lille sprogområde med verdens højeste bogmoms. Vi vil bl.a. gerne tale med dig om:

  • De mange perspektiver der er forbundet med af få flere børn og unge til at læse og læse mere, for vi ved, at børn, der læser, får styrket deres læsekompetencer og evne til fordybelse, som er afgørende i uddannelsessystemet og for deres dømmekraft i mødet med de sociale medier. Læsning styrker børns identitetsdannelse, empati og dannelse og træner opfattelsesevne, hukommelse og ræsonnement og er afgørende for demokratisk deltagelse, evnen til at tænke kritisk og social mobilitet. Derfor bør det være en politisk ambition, at børn og unge har adgang til bøger, når vi ved, at afgørende for udvikling af en læsekultur er, at bøger er tilgængelige for børnene i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser.
  • Hvordan vi får Nota til at påbegynde udbetaling af de vederlag til forfattere og forlag for udlån, som Ophavsretslicensnævnet i 2021 har bestemt skal betales, og hvordan vi får Nota til at tage ansvar for, at studiebøger fra Nota ikke deles ulovligt blandt studerende med den konsekvens, at studenterboghandlere må lukke og studiebøger på fagområder er truet.
  • Hvad kunstig intelligens betyder for litteraturen og hvilken regulering, der er behov for.
  • Hvornår vi får afskaffet verdens højeste moms på læsning.
  • Vigtigheden af politisk opmærksomhed på fair og lige konkurrencevilkår i forhandlerleddet. En forudsætning for et mangfoldigt bogmarked og for publicistisk handlefrihed er, at der er mange forhandlere både i den fysiske og virtuelle verden. Vi ser i global sammenhæng tendens til monopoldannelse i forhandlerleddet, som kan få styrende betydning for den litteratur, som udkommer.
  • Behov for styrket tidlig interessevaretagelse i EU -systemet, hvor vi ser en stigning i reguleringen f.eks. gdpr, DSM-direktiv, direktiv om tilgængelighed mm., som indeholder massive bureaukratiske krav, som er vanskelige for store forlag at imødekomme, og som kan være dræbende for små forlag.

Det har vi tidligere skrevet til dig bl.a. i forbindelse med din tiltrædelse og i løbende henvendelser til dine embedsmænd. Vi inviterede dig også til at tale til forlagsbranchen i forbindelse med vores generalforsamling, som afholdes i dag torsdag den 11. maj, men din kalender var for travl.

Litteraturen er ikke en del af medieforliget, filmforliget, museumsreformen eller de andre bevillingsøkonomier, som lander på dit og kulturordførernes skrivebord, så vi vil rigtig gerne høre dit bud på, hvordan vi alligevel sikrer, at dem der skaber og udgiver litteraturen bliver hørt.

Med venlig hilsen

Lene Juul               Hanne Salomonsen               Christine Bødtcher-Hansen
forperson               næstforperson                        direktør