Bibliotekerne bør gradvist åbnes. Med 37,6 millioner besøgende i 2018 er Danmarks mest besøgte kulturinstitution bibliotekerne. Derfor bør bibliotekerne helt oplagt være blandt de kulturtilbud der kommer med i første bølge af kulturtilbud der genåbnes, når Danmark kontrolleret og ansvarligt lukkes op.

Bibliotekerne kunne allerede tidligt under nedlukningen konstatere en markant øget tilstrømning til bibliotekernes digitale tilbud som f.eks. eReolen og Filmstriben. Borgerne har søgt litteratur og viden, mens de har været nødsaget til at blive hjemme, og her var og er bibliotekerne naturligt valg for mange. 

Bibliotekerne bør derfor også være blandt de første kulturinstitutioner der åbnes kontrolleret i den næste bølge af genåbning af Danmark. På bibliotekerne vil det nemlig være muligt at genåbne, med stor sikkerhed og afstand mellem publikum, medarbejdere og andre aktører.

I bibliotekssektoren forstår vi til fulde borgernes behov, og derfor har Forbundet Kultur og Information, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening sat sig sammen for at udarbejde scenarier og en række fælles anbefalinger til hvordan en forsvarlig genåbning kan ske, som oplæg til politikere og sundhedsmyndigheder. Dette er vedhæftet.

 

Bibliotekerne kan åbnes for skoler og daginstitutioner

Bibliotekerne oplever netop nu et voksende pres og ønske fra borgerne for igen at åbne dørene. Bibliotekerne får især mange henvendelser fra studerende på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som er desperate for at få adgang til fysiske materialer til deres opgaver.

Bibliotekerne oplever konkret mange efterspørgsler fra både børnefamilier og ældre borgere, der på grund af at de er i særlig risiko ofte er isoleret uden mulighed for besøg af nære pårørende. Bibliotekerne er en af de institutioner der har mulighed for at række mere ud til dem på en sikker og kontrolleret måde, og udlevere fysisk materiale til dem. Bibliotekerne løfter en del på andre velfærdsdagsordener og for mange udsatte børn, der mangler et sted at være uden for hjemmet, er biblioteket også et helle.

På denne baggrund foreslår Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur og Information derfor, en forsvarlig og kontrolleret genåbning af landets folkebiblioteker. Vi foreslår i første fase en begrænset åbning af fysiske biblioteksservices, og at daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner i begrænset omfang kan få adgang. Bibliotekerne kan skabe rum for aktiviteter for børnene, skabe adgang til læsning, musik og film, samt indgå i daginstitutionernes pædagogiske og læringsmæssige forløb i kontrollerede og sikre rammer.

 

Bibliotekernes direkte og indirekte støtte til kunstneriske erhverv

Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på de store bidrag, bibliotekerne under krisen yder til trængte erhverv, som f.eks. forfatterne. Dette kraftigt øgede digitale udlån og den deraf kommende ekstra økonomiske indsprøjtning til forfattere og forlag kan kun lade sig gøre, fordi de danske folkebiblioteker har omprioriteret budgetterne til digitale udlån betragteligt i de første uger af Coronakrisen.

Hvis vi i fællesskab, tænker fremad, er vi i de danske biblioteker overbeviste om, at vi kan komme ud på den anden side på en måde, som giver både håb og mening for borgerne, bibliotekerne, læselysten og det tilhørende marked.

Krisen har vist at fællesskaber og sammenhold styrker os – som samfund og som individer. Derfor vil det være oplagt at inddrage bibliotekerne i den gradvise og kontrollerede åbning af kultursektoren, som på så mange måder har betydning for vores hverdag og som bringer os sammen, hvad enten man er barn, ung, voksen eller pensionist. Det er mere end nogensinde vigtigt at holde fast i når vi skal på den anden side af Corona.

De bedste hilsner

Steen Bording Andersen

Formand, Danmarks Biblioteksforening

 

Pia Henriette Friis
Formand, Bibliotekschefforeningen

 

Tine Segel
Formand, Forbundet Kultur og Information

Foto: iStock/Getty Images.