Kan man meningsfuldt opgøre litteratur i kroner og ører? Vi forsøger med afsæt i tre større provinsbyer, der alle har højprofilerede litteraturfestivaler.

”Kulturinstitutioner må prioriteres. Fordi vi er økonomiske lokomotiver. Fordi vi er med i tænkningen af samfundet,” skrev direktør på kunstmuseet AROS, Erlend Hoyersten, i et debatindlæg i Kulturmonitor. Direktørens vrede blev vakt, fordi nedlukkede storcentre og merkantilt byliv var ved at genåbne, mens store dele af kulturlivet lå karantænebrak.

Kulturmonitor fulgte udsagnet til dørs, og i artiklen ‘Økonomer og eksperter går i rette med kulturens argumenter’ fra den 14. maj blev museumsdirektørens udsagn enten problematiseret eller direkte afvist.

”Det er meget svært at vise, at kultur skulle være noget specielt vigtigt rent økonomisk. Kulturen skal stå på sine egne ben og rette argumenterne en anden vej hen,” lød det for eksempel fra Poul Thøis Madsen, forsker i samfundsøkonomi og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Den gyldne Mellemvej

Mellemvejen mellem Skylla og Charybdis må gøre det. Bogbranchen giver liv og mening til mange mennesker i bogens fødekæde; det handler om led, der i høj grad er forudsætning for hinandens velbefindende.

Således har økonomen Eva Parum analyseret, hvordan bogmesser og litteraturfestivaler i høj grad lever og ånder på grund af bidrag fra forlag, men samtidigt (også) er en markedsføringskanal for disse forlag.

Men betyder litteraturen noget for resten af samfundet i kroner og ører?

Litteraturfestivaler er et oplagt sted at tage fat i, da mange festivalgæster har behov for et hotelværelse og måske kigger et smut forbi byens øvrige handelsliv.

Det sætter den mindre provinsby Lillehammer på den anden ende, når Norsk Litteraturfestival løber af stablen i en hel uge. Det koncentrerede bycentrum forvandles til et summende overskud af 30.000 festivalgæster med penge på lommen, og handelslivet oplever et af årets højdepunkter – fra supermarkeder over boghandlere og hoteller til caféer, souvenirbutikker med mere.

I den anden ekstrem har vi de utallige større og mindre festivaler og messer i Aarhus samlet under LiteratureXchanges vinger. Eventene smelter ind i semistorbyens puls. Den afledte økonomisk betydning af de spredte litteraturevents er fordelt meget bredere i mindre doser og ulige svære at måle.

Tre byer

Vi har valgt at kigge på den økonomiske betydning af tre litteraturfestivaler af flere dages varighed i tre større danske provinsbyer: Horsens (Krimimessen), Esbjerg (Esbjerg Fantasyfestival) og Helsingør (NORD).

I Helsingør og Esbjerg ligger handelsliv og byliv tæt på hinanden, så man kan tage en smuttur ned i byen mellem de enkelte forfatterevents; i Horsens ligger FÆNGSLET – det nedlagte statsfængsel, der danner stemningsfuld ramme om Krimimessen – et stykke væk fra bymidten.

Den geografiske placering af festivalen behøver dog ikke have den forventede betydning. ”Vi mærker ikke det store til Esbjerg Fantasyfestival rent turistmæssigt,” fortæller Marie Dalgas Warming, turismemedarbejder i handelsstandsforeningen Business Esbjerg.

Hun suppleres af City- og marketingschef Brigitta Christensen fra turistkontoret Esbjerg City. Hun fortæller, at festivalgæsterne er del i en subkultur, der fokuserer på festivalen og dyrker eget netværk. ”De køber ikke lige to T-shirts i byen,” som hun udtrykker det i telefonen. 

Noget nær det modsatte gør sig gældende i Horsens, fortæller Lars Haslev, kommunikationsmedarbejder i Turistsamarbejdet Kystlandet, der samler turistbureauer i Horsens, Odder og Juelsminde under sine vinger:

”Byens erhvervsliv, restauranter og hoteller kan tydeligt mærke en stigende interesse, når der er større events i Horsens.”

Når det er sagt, er Krimimessen en lille del af en større eventpakke, selv om den i 2019 kunne mønstre omkring 7.500 besøgende. ”I 2019 var der 879 små og store events, der i alt tiltrak 650.000 gæster. Krimimessen, Rock i Lunden, koncerter, Horsens Middelalderfestival og Horsens Teater Festival er blot nogle af dem,” fortæller Lars Haslev.

Ingen af de adspurgte i denne artikel råder over præcise tal på den afledte økonomiske effekt af enkelte festivaler eller events – ligesom hotellerne ikke registrerer, hvorfor folk overnatter hos dem, eller butikkerne fører statistik over kundernes baggrund.

 

Samarbejde og markedsføring

”Den årlige krimimesse har stor betydning for byens image,” fortæller Lars Haslev. ”Messen tiltrækker en del meningsdannere, forfattere, journalister med videre og skaber omtale i medierne både lokalt, regionalt og nationalt.”

”Både FÆNGSLET og Horsens kommer derved på Danmarkskortet og bliver kendt i offentligheden som steder med et aktivt kulturliv. Det betyder noget for både turismen og for bosætningen i kommunen,” fortsætter han.

Litteraturfestivalernes positive betydning for byens image hersker der ingen tvivl om, heller ikke i Esbjerg eller Helsingør. Af samme grund samarbejder turistbureauerne og handelsstandsforeningerne alle med den lokale litteraturfestival i et eller andet omfang.

Henrik Numelin, der er Operations Manager i VisitNordsjælland, fortæller, at turistbureauets side ”har et rigtigt godt samarbejde med Kulturværftet i Helsingør, som ikke bare er et bibliotek, men et multikulturhus, som vi er stolte af at præsentere i vores markedsføring.”

På Visitnordsjællands webside får NORD-festivalen 2020 fyldig omtale i kalenderen over årets begivenheder i Helsingør. ”NORD er en ny og spændende event, som jeg forstår, høster stor anerkendelse blandt ‘litteraturens venner’. Hvilket vel også afspejler sig i den omtale, NORD får i den trykte og digitale presse.”

Noget tilsvarende ses i Esbjerg, hvor festivalen nævnes i Business Esbjergs ”eventkalendere og på onlinekalenderen på vores hjemmeside, ligesom vi har plakater og flyere i vores velkomstcentre,” fortæller Marie Dalgas Warming.

Den mest aktive indsats synes dog at være i tilfældet Krimimessen i Horsens, hvor man forsøger at knytte festival og byens erhvervsliv sammen.

”VisitHorsens markedsfører Krimimessen på vores digitale platforme, omdeler brochurer til vores turistpartnere og markedsfører den på de sociale medier,” fortæller Lars Haslev. 

”De seneste år har VisitHorsens haft en gruppe frivillige turistambassadører på messen, som udleverer turistguider og guider folk ind til Horsens blandt andet for at finde spisesteder. Guiderne er borgere fra lokalområdet, som har et stort kendskab til byen og brænder for Horsens,” afslutter han.

Foto: iStock/Getty Images.