De tre norske forfatterforeninger finder det nødvendigt at søge hjælp fra retssystemet for at afklare uenighederne med Forlæggerforeningen.

Tidligere på ugen kom det frem, at de tre forfatterforeninger, Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Børne- og Ungebogsforfattere, vil prøve uenigheder med Forlæggerforeningen af i retten.

I en fælles meddelelse, fortæller de tre forfatterforeninger, at man oplever, at forlagene hverken lytter eller prøver at komme forfatterforeningerne i møde i forhandlingerne.

– I sådan en fastlåst situation er det nødvendigt at søge hjælp fra retssystemet, skriver lederne fra foreningerne.

Ifølge meddelelsen drejer det sig konkret om to punkter, som man gerne vil have prøvet af. Begge punkter handler om, hvordan forlagene opgør forfatternes indkomst, som bliver lavere og mindre gennemskuelig på grund af, at forlagene anvender metoder, der er delvist forældet og delvist ikke-kontraktlig praksis, skriver de tre foreninger.

Det første punkt omhandler, hvordan royalties afregnes, når en bog ikke længere er underlagt fastprisperioden.

– Her har forlagene indbyrdes aftalt en fælles opgørelsesmetode, og er blevet enige om, at man bruger det dobbelte af bogens nettopris som grundlag. Dette er ikke i overensstemmelse med standardkontrakten. Denne refererer til en fast listepris.

– De har heller ikke diskuteret denne praksis med forfatterne og har været fuldstændig afvisende, når vi har signaleret, at vi skal diskutere det. Kontrakten smuldrer, hvis en af ​​parterne føler sig fri til at foretage fortolkninger, som de finder passende, og vi mener, at der er tale om et aftalebrud, skriver lederne af de tre foreninger.

Det andet punkt går på, at forlagene kan trække 15 % fra bogens værdi inden, at der regnes royalties. Dette på grund af forlagenes udgifter til fremstillingen af bøger. De tre foreninger mener, at ordningen er forældet, da den stammer fra en tid, hvor indbinding og trykning var dyrt.

– Forlagene kan ikke blive ved med at forvente, at forfatterne fortsætter med at yde direkte tilskud på denne måde. Vi mener, at det er urimelige aftalevilkår, skriver foreningslederne.

Afslutningsvis skriver de tre forfatterforeninger, at der giver Forlæggerforeningen to uger til at reagere på meddelelsen.