Kulturministeriets bogpanel har fremlagt den omfattende undersøgelse “”Pejlemærker i aktuel forskning om læsning”. Undersøgelsen omhandler læsevaner, digitaliseringens betydning og læsnings betydning for mennesker, samfund og personlige egenskaber.

Bogpanelets specialrapport, Pejlemærker i aktuel forskning om læsning, er på gaden og det er ikke blot interesant læsning, men også vigtig læsning. Målet med rapporten er ikke, at komme med løsning, men at danne grubund for videre udvikling af læsning i Danmark.

Det er lektor i dansk, Jimmi Michelsen, der har udarbejdet den omfangsrige rapport, hvor disse fire spørgsmål er prioriteret.

 • Hvilke tendenser er der i børns, unges og voksnes læsevaner?
 • Hvad betyder digitaliseringen for vores læsning – og særligt læsning af litterære tekster?
 • Hvilken betydning tillægges læsning og læsefærdigheder for mennesker og samfund?
 • Hvad siger den aktuelle forskning om mulige effekter af litterær læsning?

Der er lavet rigtig meget forskning omkring både ovenstående spørgsmål og læsning generelt og derfor kunne undersøgelsen have varet ved i det uendelige nærmest. I denne rapport er det vigtigste og mest relevante i forhold til de fire spørgsmål samlet på en grundig og effektiv måde og herfra redaktionen får rapporten de varmeste anbefalinger. Nysgerrig? Så kan læse rapporten her

Vi vil dog kort samle op på de hovedpejlemærker i aktuel forskning om læsning, som rapporten bringer.

Hovedpejlemærkerne i rapporten er disse:

 • Børns, unges og voksnes fritidslæsning er faldet de seneste 10-11 år; især læsning af længere og sammenhængende tekster er i tilbagegang.
 • Nogle undersøgelser peger på, at læsning på papir har små fordele læseforståelsesmæssigt og foretrækkes af mange læsere frem for læsning på skærm. Det ser dog ud til, at nye digitale læseteknologier kan kompensere for en række af de svagheder, der forbindes med skærmlæsning.
 • Begrundelserne for at læse skønlitteratur er bl.a. at opnå oplevelse, selvindsigt, demokrati, narrative kompetencer, helbredelse, fordybelse, underholdning og engagement.
 • Flere empiriske studier peger på, at litteraturlæsning fremmer empati, men studierne er ikke entydige. Mange forskningsområder er optaget af empati og litteratur, bl.a. feltet narrativ medicin.
 • Ved at pege på nogle hovedlinjer i forskning i læsning kan rapporten forhåbentlig kvalificere de mange debatter om læsning både i faglige sammenhænge og i den brede offentlighed. Samtidig viser den et behov for yderligere forskning og for en politisk interesse for og indsats omkring mere samlede nationale initiativer til fremme af læsning og viden om læsning.

  Sammen med rapporten er der offentliggjort otte interviews med forfattere og forskere om hvad de opfatter som den vigtigste viden om læsning lige nu inden for deres felt, og hvor de ser læsning, læsekultur og læseforskning bevæge sig hen i de kommende år.

  Læs også: Undersøgelse: Unge ville ønske de læste mere

  Kilde: Bogpanelets specialrapprot: “Pejlemærker i aktuel forskning om læsning”