Det er ikke ofte, jeg læser faglitterære bøger uden for universitetets regi, men jeg har altså haft givet mig i kast med Grundtvig – En introduktion. Hånden på hjertet, så mener jeg, at de fleste …

Det er ikke ofte, jeg læser faglitterære bøger uden for universitetets regi, men jeg har altså haft givet mig i kast med Grundtvig – En introduktion. Hånden på hjertet, så mener jeg, at de fleste danskere ville have godt af at kende noget mere til Grundtvig; jeg selv var bestemt ikke Grundtvigkyndig på forhånd, og det var også en af hovedårsagerne til, at jeg gerne ville læse denne bog.

Det har været lidt øjenåbnende at læse om, hvor omfangsrigt Grundtvigs virke egentligt har været. Han var ikke blot salmeskriver og en figur i den danske kirke; han var så meget mere. Det er fascinerende at tænke på, hvor stor indflydelse han har haft rundt om i verden, lige fra Nigeria, over USA til Bangladesh.

Vi kender ham naturligvis også som en forkæmper for ”folkeoplysningen”, som han kaldte det. Han forudså, at dette ville være et væsentligt og afgørende element i den fremtidige nationalstat, da demokratiet nærmede sig. Selvom Grundtvig ikke var fuldbyrdet romantiker, så var han nationalromantiker, og han søgte at skabe en større fælles danskhed som et værn og som et samlingspunkt, blandt andet gennem sine historiske studier.

Bogen har en interessant struktur, hvor en stor del af fokus ligger i et tekstnært studie af et lille udvalg af Grundtvigs utallige tekster. Bogen er kapitelinddelt med forskellige indgangsvinkler – f.eks. ”Romantikeren”, ”Folkeoplyseren”, ”Danskeren” og andre – og jeg kan godt lide denne opbygning, hvor Anders Holm så behandler én side af Grundtvig ad gangen. Ulempen er så, at man ikke får en kronologisk gennemgang af hans liv, som man normalt får i en biografi. Men dette er heller ikke en biografi.

Det er en fagbog om Grundtvigs virke, og man bør huske, at det ”kun” er en introduktion. Der er mange elementer og mange sider af hans liv og arbejde, og de bliver alle berørte i denne bog uden at komme helt i dybden. Anders holm bemærker selv, at Grundtvig ikke for alvor er blevet studeret og læst, som det er tilfældet med eksempelvist den samtidige Søren Kirkegaard.

Bogen lever desuden op til sin egen tese om, at man ikke kan påstå at vide noget om Grundtvig, eller nærmere virkelig at forstå hans indflydelse, ved kun at beskue enkelte sider af hans berøringsområder.

Anders Holm: Grundtvig – En introduktion, 2018, Forlaget Filo, 256 sider.