Æresgæsten

Norge er æresgæst ved Frankfurt Buchmesse 2019, hvilket betyder en stor kulturel satsning i de tysktalende lande i 2019. Hvad er perspektivet bag denne kæmpesatsning? 

Som det vil være de fleste af vores læsere bekendt, er Norge æresgæst ved Europas største bogmesse i oktober 2019.

Fra norsk side smøger man ærmerne op og søsætter en lang række arrangementer i Tyskland og andre tysksprogede lande i løbet af 2019 – det er intet mindre end Norges største udenrigskulturelle satsning nogensinde.

Projektleder Halldór Guðmundsson fra NORLA, den norske pendant til Statens Kunstfond, fortæller.

Æresgæsterollen tilbyder Norge en unik chance for at fremme landets kultur- og litteraturværdier, hvilket I også selv fremhæver. 

Hvilket værdier drejer det sig konkret om?

”For det første vil vi fremhæve bredden og mangfoldigheden i norsk litteratur. Norsk litteratur har tilkæmpet sig en stærk position ude i verden: I 2004 blev der oversat 100 titler med oversættelsesstøtte fra NORLA, mens tallet i 2018 var over 600.

Dernæst er selve det norske litterære system værd at fremhæve: Ingen moms på bøger, kulturrådets indkøbsordning for bibliotekerne, der sikrer unge litterære debutanter en rimelig økonomisk basis, samt den offentlige støtte til det norske bogmarked. Tre ting, som har været med til at gøre det så stærkt, som det er.

For det tredje vil vi fremhæve det frie ord, herunder fribyforfatterorganisationen ICORN. Vi kunne godt tænke os hver dag at lave et arrangement i den norske bogmessepavillon, som kunne hedde ‘frihedens time’, og som cirkler om emnet forfulgte forfattere og menneskerettigheder.

Dette hænger også godt sammen med bogmessens egen historie. I 2018 var det 70 år siden, den meget gamle bogmesse i Frankfurt igen åbnede efter nazismens ødelæggelser. Lige siden har værdier som ytringsfrihed, trykkefrihed og åben international dialog været centrale.”

 

Arrangementer

NORLA – med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet samt fra aktører blandt andet i bogbranchen og med kronprinsesse Mette Marit som protektor – koordinerer aktiviteterne i de tysksprogede områder i 2019 i tæt samarbejde med forlag, agenter, forfattere og forskellige kulturaktører og -institutioner.

Halldór Guðmundsson fremhæver især to arrangementer:

”På den ene side har vi mange præsentationer af norske forfattere, som har succes på især det tyske marked, men også det engelske og så videre. For eksempel har vi en stor præsentation på bogmessen i Leipzig med 20 norske forfattere, og i Frankfurt til efteråret vil delegationen blive mange gange større.

På den anden side giver vi også støtte til kulturelle arrangementer, ikke bare litterære. Der kommer en del udstillinger og koncerter og teaterstykker, og dér kan man fremhæve en spændende udstilling på Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen i Düsseldorf i oktober.

Det drejer sig om den udstilling, Karl Ove Knausgård kuraterer om Edvard Munch. Udstillingen præsenterer et anderledes blik på Munchs arbejde (Knausgårds arbejde med Munch kunne allerede ses på Munchmuseet i Oslo i 2017, og det er senere udkommet i bogform som ‘Så meget længsel på så lille en flade’ (Lindhardt og Ringhof), red.). Et kulturarrangement, som forbinder kunst og litteratur.”

 

Det lange perspektiv

Udover æren forbundet med at være æresgæst er der vægtige økonomiske perspektiver for den hjemlige bogbranche. Æresgæsten får en unik adgang til ét af Europas største bogmarkeder, det tysksprogede – et perspektiv, man naturligt fremhæver fra bogmessens side. 

Således bliver omkring 250 norske bøger oversat til tysk i 2018-19. Halldór Guðmundsson nærer store forventninger til fremtidsperspektiverne.

”Jeg forventer klart, at det norske bogmarked bliver styrket på sigt. Kriteriet for dette her er jo antallet af norske bøger, der bliver oversat. Vi skal sammenligne antallet med situationen tre år før og tre år efter æresgæsteprojektet.

Vi kan jævnføre med situationen i Island, som ellers ikke har så mange oversatte titler som Norge. Island var æresgæst i 2011, og nu er det sådan, at antallet af oversættelser er blevet fordoblet mellem 2008 og 2014. Det har været en permanent fordobling.”

”Jeg håber, der kommer mange nye forfattere, nye stemmer, ud på det internationale marked – stemmer, som kommer for at blive,” afslutter Halldór Guðmundsson.

 

NORLAs arbejde op til bogmessen i Frankfurt kan følges på Facebook og Instagram.

BogMarkedet følger de norske initiativer – og de danske:

Danske Forlag vil, efter års afbrydelse, etablere en dansk fællesstand på Frankfurt Buchmesse i 2019, og Kunstfonden har bevilliget både til etableringsomkostninger og underskudsgaranti. Danske Forlag arrangerer i den forbindelse et dialogmøde for medlemmer den 4. februar i samarbejde med Kulturstyrelsen, hvor emnet er idéer og indspark til fællesstanden.

Gyldendal, Lindhardt og Ringhof, JP/Politikens Forlag og Alvilda har allerede givet tilsagn om deltagelse i fællesstanden. 

 

Foto: Sabine Felber.  

 

 

 

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere