100 år med Steenberg

Steenberg Bog & idé på Nørrebro i København kan i oktober fejre 100 års jubilæum med fjerde generation ved roret i en butik, der i dag er ti gange større, end da den åbnede.
Meget er sket, siden Eddy Steenberg 10. oktober 1911 åbnede en lille papirhandel på 30 kvm. på Nørrebrogade 177, en butik, der året efter blev samhandelsberettiget boghandel. Siden er Steenbergs Boghandel...

Steenberg Bog & idé på Nørrebro i København kan i oktober fejre 100 års jubilæum med fjerde generation ved roret i en butik, der i dag er ti gange større, end da den åbnede.

Meget er sket, siden Eddy Steenberg 10. oktober 1911 åbnede en lille papirhandel på 30 kvm. på Nørrebrogade 177, en butik, der året efter blev samhandelsberettiget boghandel. Siden er Steenbergs Boghandel blevet udvidet og moderniseret et utal af gange, og i 1988 skiftede forretningen navn til Steenberg Bog & idé, samtidig med at den rykkede hen i nye lokaler i nr. 163. Det 150 kvm. nye lokale blev allerede i midten af 90’erne udvidet til det dobbelte, og sådan fremstår butikken i dag, som en moderne Bog & idé-butik med fuld kælder under – også på 300 kvm.
Samtidig med jubilæet bliver 38-årige Martin Steenberg eneindehaver, når hans far Hugo Steenberg pr. 1. januar går på pension efter 47 år.
Martin Steenberg fortæller, at de i alt er syv ansatte. Fire på fuld tid, bl.a. en voksenelev, der startede 1. august, tre på deltid, og så Hugo Steenberg, der kommer hver mandag, men Hugo er i dagens anledning kommet ind fra Lynæs, så han kan deltage i interviewet.
Hvor stor er jeres cirka-omsætning?
»Vores disksalg ex. moms er på omkring otte mio. kr., og dertil kommer leverancer på omkring en mio. kr., hvor langt hovedparten er til en enkelt kunde, KVUC, som bl.a. køber bøger til sosu-uddannelsen, enkeltfag og til 10. klasser, og her har vi en rimelig avance, så det kan betale sig. Vi har også et par enkelte skoler, men Blindebiblioteket, som vi tidligere har haft, er nu blevet pålagt at købe deres bøger på anden vis.«

Fifty/fifty-fordeling
Hvordan fordeler det sig på bøger, papirvarer, multimedia og andre varer?
»Hvis vi tager tallene fra 2010, udgør bogsalget 51 % og salget af papirvarer, kontorartikler, kalendere og børneartikler 49 %, men hvis vi tager 2011, vil jeg tro, det er omvendt,« siger Martin Steenberg og tilføjer, at de for tre år siden helt holdt op med at sælge og lagerføre multimedia, og det har de ikke fortrudt.
Hvor mange kataloger sender I ud i løbet af året og i hvor store oplag?
»Vi sender 19 kataloger ud i år, og nogle af dem bliver sendt ud i to distrikter til 12.000 husstande og andre i ét distrikt til 6.000. De kataloger, der bliver sendt ud i to distrikter, er de tre skolestartkataloger, bogudsalgskataloget og de seks julekataloger. Dog sender vi ikke det ud, der kommer i den sidste uge før jul. Noget, der er lidt af et problem, er, at cirka 50 % af husstandene på indre og ydre Nørrebro har ”nej tak til reklamer” på døren.«
Martin fortæller, at de i forbindelse med jubilæet sender deres eget katalog ud, og det har ikke skortet på gode tilbud, men det har været sværere at lokke annoncetilskud ud af forlag og leverandører. 
I forhandler også Klasselotteriet, Landbrugslotteriet og Varelotteriet. Er det en givtig forretning, og hvor meget arbejde kræver det?
»Ja, det er sådan set en ganske god forretning, men vi dropper det nok til næste år, for til den tid vil det kræve, at vi går online, og så skal vi have en terminal, som er større end et kasseapparat. Ud over det er sådan en lotterikollektion noget personligt, så min far kan ikke bare sælge den videre til mig,« og Hugo supplerer:
»Det er ikke så arbejdskrævende; de to gange om året, hvor der er de mange fornyelser, bruger jeg en dag på det, og så er jeg der i de 14 dage, hvor fornyelserne finder sted, men ellers er det noget, der kan ordnes oppe ved kassen.«

17 år med to forretninger
I havde en filial på Frederikssundsvej i 17 år. Hvorfor lukkede I den?
Hertil svarer Hugo Steenberg: »Man kan sige: Hvorfor overtog vi den boghandel? Jeg var dengang med i en meget aktiv ERFA-gruppe, og vi var fulde af energi og ville det hele. Vi gjorde det bl.a. for at lukke et hul, så der ikke kom en anden boghandel, hvis Frederikssundsvejens Boghandel bare ophørte efter Cai Koefoeds død. Det var før, Nørrebro Bycenter, hvor der nu ligger en Bog & idé-butik, blev opført. I begyndelsen var Koefoeds enke, Iris, leder, og der var et par medarbejdere, men efterhånden var omsætningen så lille, at vi besluttede at lukke butikken, og Marianne Amandus, der var leder, kom ned til os på Nørrebrogade.«
Martin Steenberg er med i en ERFA-gruppe sammen med Bog&idé boghandlere fra Charlottenlund, Amagercentret, Fisketorvet, Frederikssund, Lyngby og Købmagergade.

Tabte 100.000 kr.
Han ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, og Hugo tilføjer grinende:
»Ja, det skal nok gå. Nu har vi overlevet to verdenskrige, diverse finanskriser, lukningen af Nørrebrogade for biltrafik og al balladen omkring Ungdomshuset på Jagtvej. Vi havde det faktisk udmærket med brugerne af Ungdomshuset, men den dag politiet stormede det, var den dag, det årlige bogudsalg startede, og da alle gader rundt omkring blev lukkede, tabte vi de omkring 100.000 kr., vi plejer at sælge for den første dag.«
Alle besværligheder er dog ikke overstået endnu. Fx blev kælderen oversvømmet under sidste måneds skybrud, og der står stadig affugtere, der gør det umuligt at få de varer, som er begyndt at strømme ind, ned i kælderen, men kontoret i kælderen, der er ødelagt, bliver nu erstattet af et, som er dobbelt så stort, og forsikringsselskabet har været meget hurtige og samarbejdsvillige.
Martin Steenberg kan godt mærke konkurrencen fra internettet, men han er ikke bange for, at e-bøgerne skal tage hele markedet, og så går han i øvrigt ind for de frie bogpriser, hvis bare forlagene vil gå over til nettopriser. »Jeg tror, at skridtet er taget mht til frie priser, og i øvrigt har vi aldrig haft en så god bruttoavance som nu,« slutter Martin. Han er heller ikke er ked af, at der kommer en metrostation lige i nærheden af hans boghandel.

Steenberg Bog & idé
1911 åbner Eddy Steenberg sin papirhandel på Nørrebrogade 177 i 30 kvm.
1912 E.W. Steenberg bliver samhandelsberettiget
1919 forretningen udvides til det dobbelte
1926
E.W. Steenberg dør 46 år gammel, og enken Anny Steenberg viderefører forretningen
1928 og 1932 bliver sønnerne Viggo og Aage ansat
1949 Viggo og Aage Steenberg bliver medindehavere
1964
Hugo Steenberg (barnebarn af E.W. Steenberg) bliver lærling hos sine onkler
1972 Hugo bliver medindehaver
1974 Viggo Steenberg dør
1985 Steenberg overtager Frederikssundsvejens Boghandel som filial
1988
Steenberg flytter til Nørrebrogade 163 nu i 150 kvm. og skifter navn til Steenbergs Bog & idé
1995-97 Steenberg udvider igen til det dobbelte areal
1996 Aage Steenberg stopper efter 64 år og dør året efter
2002
4. generation Martin Steenberg bliver ansat. Filialen på ¬Frederikssundsvej lukker
2004 Martin bliver medejer, og et generationsskifte påbegyndes.
2011
100 års jubilæum. Martin bliver eneindehaver, og Hugo går på pension

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere