Bøgernes højsæson. Hovedland

De kommende måneder er bogelskerens festtid. I dag fortæller Steen Piper om nogle af efterårets nyheder.

Til at markere at det efterhånden er 32 år siden, Hovedland sparkede klimadebatten i gang med James Lovelocks bog ‘Gaia – et nyt syn på jordens liv’ har vi i år genudgivet ‘Gaias forsvindende ansigt – en sidste advarsel’.

Heri skriver den nu 100-årige James Lovelock, at det globale samfund i dag er alarmeret, men synes ude af stand til at frigøre sig fra de dominerende humanistiske og liberalistiske forestillinger om økonomisk vækst. Hvilket vil være helt nødvendigt.

Fra samme stofområde er den nu verdensberømte økonom Tim Jackson, hvis opgør med nationaløkonomiens dogmer nu endelig foreligger på dansk ‘Velstand uden vækst – grundlaget for morgendagens økonomi’. Bogen har forord af Prins Charles.

Begge de to “grønne” udgivelser, er uomgængelige byggesten til at danne en ny grøn forståelse af vores livsmuligheder på bare halvkort sigt.

Anemette Olesens ‘Spis dit ukrudt’ er naturligvis en næsten moderigtig del af den grønne bølge. For Anemette Olesens vedkommende har bølgen både hende oppe og omvendt i over 30 år, og i dag kan hendes udgivelse – i en ganske anden form – fejre 33-års jubilæum

En historisk detailskildring af hvorledes en egn og et landskab bliver til leverer etnologen Palle O. Christiansen i skildringen af forandringen i et sjællandsk godlandskab ‘En egn bliver til – om magt og mennesker i et midtsjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag’.

---

 

 

---

 

---

Året har budt på tre centrale biografier

Den amerikanske historiker Paul Johnsons ‘Jesus - en biografi skrevet af en troende’. Med et personligt forord og efterord af professor Bent Jensen, der også har oversat bogen.

Jens Jørgensen har genskrevet sin verdenskendte bog og teori om H.C. Andersens oprindelse ‘Et kongeligt eventyr - En biografisk fortælling om H.C. Andersens oprindelse’. Og selvfølgelig er det ganske vist, at han var (en af) kongens børn på gule plader.

Det finder stort set alle, der har læst og anmeldt bogen denne gang. Og de der hårdnakket mener noget andet, har ikke læst bogen eller søger med pressens velvillige hjælp af tie bogen i fejl.  ‘Et kongeligt eventyr’ er udstyret med over 130 illustrationer.

--- 

---

Danske romaner

Knud Simonsen finder, blandt andet i Rigsarkivet, stof til sine dokumentariske romaner fra besættelsen. ‘Guldsmugleren fra Gilleleje’ om storsmugleriet i 1940’erne handler om den unge fiskeskipper Helge Brink Andersen, en af de mange, der nød godt af de fede tider under besættelsen. Alt, hvad der kunne trækkes op af havet, blev solgt til Tyskland, og af og til rummede lasten ikke blot fisk, men Hitlers uvenner, guld og diamanter, tandhjul og spiritus, der blev landet på de svenske kyster. Mod god, god betaling. Bogen er som en lang krimi fra virkelighedens verden, “En fandens god roman,” skrev Jannik Lunn i sin anmeldelse.

Linda Lassen har i 2019 udgivet to romaner ‘Tysklandsarbejderen’ og ‘Jens og Marie – en genforeningsroman’ om redaktøren af Flensborg avis, Jens Jessen og Marie Fibiger fra det københavnske borgerskab, der tager til Flensborg og mødes med Jens Jessen. De bliver gift og hun formår at frigøre sig fra de snakkende klasser og sin borgerlige baggrund og går med og sjæl ind i kampen for at Flensborg igen kan blive dansk, når afstemningen om Sønderjylland fremtid skal afgøres. Og sådan gik det som bekendt ikke.

Merete Just er journalist i Skive. Hun debuterer med en rigtig himmerlandsfortælling om sin egen familiebaggrund. ‘Lysets børn’ er titlen på den let grumme familieroman, der næsten illustrerer, hvorledes bondekulturens biologiske og kulturelle værdier synes at leve videre lang tid efter, at bønderne har stillet træskoene.

En anden af årets debutanter blev, som de fleste vil vide, slagtet, da den udkom. Det drejer sig selvfølgelig om Jacob Haugaards romandebut ‘Tim & Tom – en hæsblæsende flugtroman’. Det er en dejlig useriøs roman, der tillader sig en skarp, men selvfølgelig humoristisk, satire over flygtningesituationen i Europa - og Danmark. Med de to langtidsanbragte Tim og Tom som løjernes og farcens omdrejningspunkt.

Læs den og anbefal den til jeres kunder, som kun læser en bog i ny og i næ. 

Mange flere udgivelser fortjener at blive nævnt. Find dem selv på hjemmesiden hovedland,dk.

---

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere