BØGERNES HØJSÆSON. Informations Forlag

Bøgernes højtid stråler. I denne serie fortæller en lang række forlag om deres spændende efterårsudgivelser. Udviklingsdirektør Rasmus Øhlenschlæger Madsen fortæller.

Hvordan ser efterårets udgivelsesprogram ud hos jer – sådan i grove træk?

”Vores efterårsprogram afspejler en offentlig samtale præget af flere svære spørgsmål end nemme svar. Vi har udgivelser om den vækstfokuserede økonomis fallit i form af ulighed og truende økologisk katastrofe, om et stigende pres på Vestens selvforståelse og idéen om et fælles Europæisk projekt, samt bøger om diagnoser, psykiatri og digital dannelse.

Det hele er dog ikke depression og recession. Der er masser af handlemuligheder som både den britiske økonom Kate Raworth viser i ’Doughnut økonomi’ og som svenske Åsa Linderborg argumenterer i ’Populistisk manifest’, hvor hun og Göran Greider går mod den vante kritik af populismen og argumenterer for, at de europæiske socialdemokratier og centrum-venstre i det hele taget må lære af højrepopulisterne, hvis de skal gøre sig håb om indflydelse og mobilisering. Linderborg og Greiders bog fortsætter på mange måder den diskussion om konkurrencestatens tilstand, vi startede med efterårssæsonens første udgivelse, Ove K. Pedersens ’Reaktionens tid’.

I grove træk samler hele Informations forlags 2018-program sig i tre spor: Europa og Vesten; Økonomi og bæredygtighed samt individets plads i de store systemers tid – fra konkurrencestat over sundhedsvæsen til de sociale mediers totalomfavnelse.”

 

Hvilke/n udgivelse/r af jeres egne venter I jer mest af?

”Vi venter os meget af alle efterårets udgivelser. Skal man trække nogle stykker frem bliver det interessant at se, hvor langt ud i boghandlerleddet og i debatten, vi kan komme med Kate Raworths ’Doughnut økonomi’. Bogen er en international bestseller, og hun kommer til Danmark den 7. november hvor de 500 billetter røg på én dag. Med sommerens varme vidnesbyrd om klimakrisen og Danske Banks hvidvaskningsskandale er der daglige påmindelser om behovet for en diskussion af vores nuværende økonomiske system. Raworth leverer overbevisende (og for lægmand også forståelige) modeller for fremtidens økonomi.

I det fulde billedes tegn supplerer vi på Information med en præsentation af de sidste 200 års vigtigste økonomer samlet i bogform og introduceret af Jørgen Steen Nielsen, ’Vi tager økonomien tilbage’ hedder bogen. Det er ikke bare vigtigt. Det er også mindre tørt, end det lyder. Bare tag den østrigske økonom, Schumpeter, som havde tre erklærede mål i tilværelsen: Han ville være den bedste økonom i verden; den bedste rytter i Østrig og den bedste elsker i Wien. Efter egen vurdering kom han i mål med to af målene.

Til november introducerer vi den tyske forfatter Navid Kermani på dansk med den store rejsebog ’Langs grænser og grave’. Det er rejselitteratur i traditionen fra Carsten Jensens gamle ’Jeg har set verden begynde’ og Erika Fatlands nye ’Grænsen’. I ’Langs grænser og grave’ rejser Kermani fra Køln til sine forældres fødeby, Isfahan i Iran. Det bliver til en fortælling om fra kanten af Europa om Øst og Vest, om integration og identitet men også mere basalt om at rejse og møde nye mennesker.

Sidst men ikke mindst udgiver vi i efteråret Rune Lykkebergs ’Kampen om Vesten’ (ny titel på vej), hvori han fortsætter de undersøgelser af demokrati, magt, kynisme og perspektivblindhed han startede i bestsellerne ’Kampen om sandhederne’ og ’Alle har ret’ – nu bare med hele Vesten som materiale.

Lykkeberg siger det bedst selv: ’Valget af Donald Trump var således Vestens selvopgør som politisk begivenhed. Det er den begivenhed, som denne bog er tænkt som et svar på: Hvis Trump er facit, hvad er så mellemregningerne?’ For at svare på det spørgsmål analyserer Lykkeberg alt fra Harry Potter bøgerne over idéhistoriens hovedværker til Sylvester Stallones film om bokseren Rocky.”

 

Foto: Sigrid Nygaard.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere