BØGERNES HØJSÆSON. Museum Tusculanums Forlag

Bøgernes højtid stråler. I denne serie fortæller en lang række forlag om deres spændende efterårsudgivelser. I dag Julie Bjørchmar Kølle.

Hvordan ser efterårets udgivelsesprogram ud hos jer?

Vi kommer næsten hele verden rundt og har nogle virkelig interessante titler på programmet. Som altid er vores titler meget forskellige indbyrdes, men har det videnskabeligt gennemarbejdede indhold til fælles.

Jeg kan ikke lade være med at fremhæve sociologen Taddese Asmellashs ‘Praktisk amharisk-dansk ordbog’ som en vigtig titel, både mellemmenneskeligt og kulturelt, fordi det er den allerførste ordbog fra amharisk til et skandinavisk sprog. Amharisk tales først og fremmest i Etiopien, hvor det er det officielle og mest udbredte sprog og tales af ca. 20 millioner mennesker.

Siden det kommunistiske regimes fald i 1992 har Danmarks forhold til Etiopien ændret sig drastisk, og siden 1998 har Danmark haft ambassade i Addis Abeba, etiopiere kan fortsætte deres højere uddannelse her i landet, og antallet af danskere, som adopterer børn fra Etiopien, stiger støt – alene inden for det seneste årti er antallet af etiopiere i Danmark steget fra 1.300 til små 2.000.

Ordbogen er især tiltænkt etiopiere, der kommer til Danmark/Skandinavien, men også til dem, der møder det amhariske sprog i deres hverdag: forskere, undervisere, medarbejdere inden for flygtningehjælp og socialrådgivning samt adoptivforældre, som ønsker at give deres børn indsigt i deres etiopiske baggrund og sprog.

Fra Etiopien rejser vi til Ægypten med professor i ægyptologi Kim Ryholt. I bogen ‘Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond’ udgiver han en række tekster fra tempelbiblioteket i Tebtunis, der er helt enestående og langt den rigeste samlede kilde til litterære tekster fra det gamle Ægypten.

Fra det antikke Grækenland, udgiver vi inden for et af forlagets kerneområder Euripides’ Herakles fra ca. 415 f.Kr. Tragedien er oversat og forsynet med indledning og noter af Niels Jørgen Green-Pedersen.

Turen går også til oldtidens Mesopotamien, for i ‘Hvad er værre end uvished?’ fortæller den internationalt anerkendte assyriolog Ulla Koch i et lettilgængeligt sprog om astrologi og varselstagning som datidens måder at håndtere usikkerhed på. Menneskehjernen har ikke ændret sig nævneværdigt siden dengang, og på BogForum kommer hjerneforsker Peter Lund Madsen på Museum Tusculanums stand (C4–010) for at tale med Ulla Koch om at spå om fremtiden, og hvorfor vi gør det. Det bliver en rigtig spændende samtale.

I sin fine, lille introduktion fortæller Ulla Koch om til astrologi og varselstagning, helt fra de opstod i Mesopotamien til den indflydelse, oldtidens forestillinger har haft på den overtro, vi ser i vores omgivelser i nutiden.

Tilbage til nutiden og videre rundt i verden – blandt andet til Nepal, Vestafrika, Uganda, Philippinerne og Bangladesh – kommer man også med bogen ‘Sporadically Radical’. Den er baseret på antropologisk feltarbejde og forsøger at besvare akutte spørgsmål om, hvorfor og hvordan nogle unge mennesker bliver radikaliserede og risikerer livet i voldelige politiske konflikter. Bogen er et strålende eksempel på humanistisk forsknings evne til at belyse komplekse problemstillinger, der deler vandende blandt politikere og befolkninger verden over. 

Inden for de danske emner er vi blevet helt royale i dette efterår med to flotte engelsksprogede titler. Vi har lige sluppet Jørgen Heins rigt illustrerede tobindsværk om ‘Ivories and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle 1600-1875’ løs. Bogen er tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson, og både indholdet og det meget smukke ydre vakte stor jubel hos både boghandlere og distributører på årets bogmesse i Frankfurt.

Bind 1 af Jørgen Heins storværk om elfenben og narhvaltand i Rosenborgs Slots samlinger.

En anden lidt kongelig sag, vi venter med spænding, er Patrick Kragelunds bog om Frederiksborg Slot i Hillerød, A Stage for the King. Kragelund har som klassisk filolog en ny og frugtbar vinkel på slottets historie og har nøje udforsket de inspirationskilder, Christian den 4. mødte på sine rejser til blandt andet England og Tyskland under planlægningen af slottet og dets udsmykning, herunder det meget fine marmorgalleri. Det bliver en smuk bog med mange flotte illustrationer, der dokumenterer tankegangen bag analysen af Frederikborg Slots historie.

Endelig udkommer der selvfølgelig nye titler i flere af Museum Tusculanums serier, for eksempel ‘Meddelelser om Grønland’/‘Monographs on Greenland’ og ‘Tocharian and Indo-European Studies’.

I monografiserien Tidlig Moderne, som forlagets direktør, Marianne Alenius, grundlagde sammen med Anne Fastrup i 2006, runder vi i år bind 12 med Jørgen Mürhmann-Lunds ‘Borgerligt Regimente’ om det tidligste politi i Danmark og Christina Holst Færchs litterære udgravning af Hans Nordrups stort set utrykte og næsten glemte forfatterskab i ‘Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet’.

Museum Tusculanums bøger udstillet hos forlagets UK-distributør på bogmessen i Frankfurt, hvor A Fortunate Man er særligt populær dette efterår. Sammen med forlagets direktør, Marianne Alenius, og Andrew Jones fra Gazelle.

 

Hvilke/n udgivelse/r af jeres egne venter I jer mest af?

Herhjemme glæder vi os meget til, at den amharisk-danske ordbog udkommer, for den kommer til at udfylde et tomrum og at være til gavn for mange mennesker. Og så er vi da spændte på, hvor mange læsere, der har lyst til at dykke ned i blandt andet horoskopets historie hos Ulla Koch.

Det er jo en særlig fornøjelse at udgive en god formidlingsbog af en virkelig ekspert. Internationalt går det allerede rigtig godt med Paul Larkins oversættelse af Henrik Pontoppidans ‘Lykke-Per’, ‘A Fortunate Man’, som til vores store glæde lige er blevet godt anmeldt i The New York Review of Books.

Henrik Pontoppidans Lykke-Per i Paul Larkins nyoversættelse deler engelsk titel med Bille Augusts storfilm og bliver hjulpet godt på vej internationalt af anmeldelsen i The New York Review of Books.

Der er også stor interesse for både ‘A Stage for the King. The Travels of Christian IV and the building of Frederiksbog Castle’ og ‘Ivories and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle’.  

Ellers er Museum Tusculanums titler er jo ofte næsten lige så smalle, som de er dybe. De har et mindre, men udsøgt publikum. Til gengæld har vi specialiseret os i at finde det publikum i hele verden, blandt andet i samarbejde med University of Chicago Press, der sikrer os fremragende global distribution specialiseret i humanistisk forskning på topniveau.

I de seneste år har vi også haft succes med – via vores egne internationale distributører, som vi har oparbejdet et solidt samarbejde med gennem årene – at sørge for international markedsføring af engelske titler fra udvalgte institutioner som for eksempel Designmuseum Danmark, mindre forlag som for eksempel Luise Skak-Nielsen og John Erichsens fortrinlige Historismus og videnskabelige selskaber som eksempelvis Societas Heraldica Scandinavica og Told- og Skattehistorisk Selskab.

Fra sidstnævnte glæder vi os øvrigt til at sende historiker Ole Degns flotte bog om de danske byers historie i 15- og 1700-tallet, ‘Fremgang, krise og stilstand’, i handlen inden BogForum. Den kan sådan set stå i enhver boghandel fra Hjørring til Nakskov, for lokalhistorie er jo et emne, som rigtig mange mennesker dyrker.

 

Øverste foto: Julie Bjørchmar Kølle foran Museum Tusculanums Forlag på Dantes Plads 1 lige bag Rådhuspladsen i København.

 

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere