Bogåret 2008 – Det norske bokåret: Småforlag mot de store

I løpet av 2008 har kampen om kundene og konkurransen i bokmarkedet tiltatt. Flere og flere mindre forlag blir mer og mer kritiske til den vertikale integrasjonen i norsk bokbransje, og mistenker de store forlagskonsernene som eier bokhandler for å stenge dem ute fra markedetAf Per Olav Solberg og Jorid Mathiassen, Bok & samfunnDet norske bokåret ble preget av...

I løpet av 2008 har kampen om kundene og konkurransen i bokmarkedet tiltatt. Flere og flere mindre forlag blir mer og mer kritiske til den vertikale integrasjonen i norsk bokbransje, og mistenker de store forlagskonsernene som eier bokhandler for å stenge dem ute fra markedet
Af Per Olav Solberg og Jorid Mathiassen, Bok & samfunn

Det norske bokåret ble preget av finanskrisen de tre siste månedene av 2008.
Norske bokhandler kjøpte inn langt mindre bøker i oktober, november og desember enn normalt, og sammenlignet med 2007 ble nedgangen i bokinnkjøpene for hele 2008 på 4,4 prosent. Bransjen fryktet mindre salg av bøker til jul enn normalt, men signaler fra flere av de største bokhandelkjedene viser at omsetningen i desember i 2008 var på 2007-nivå. Men bransjen er meget spent på hvordan bokmarkedet vil utvikle seg det første halvåret av 2009 - og frykter en nedgang.

Kritikk av de store
2008 har vært preget av at små forlag opplever konkurransesituasjonen som vanskelig. Det er særlig på distribusjons- og salgssiden mange av de mindre forlagene opplever problemer. De tre største forlagskonsernene i Norge, Gyldendal ASA, Aschehoug og Cappelen Damm, er alle inne på eiersiden i norsk bokhandel.

Gyldendal eier 100 prosent av Ark-kjeden, Aschehoug eier 50 prosent av Norli, og Cappelen Damm eier 100 prosent av Tanum-kjeden. I tillegg kontrollerer storforlagene distribusjonsleddet gjennom sine eierskap i Forlagsentralen og Sentraldistribusjon. Dette fikk forlagene Bazar og Pantagruel til å melde seg ut av Den norske Forleggerforening i desember i fjor. Øyvind Hagen, forlagssjef i Bazar, forklarte oppsigelsen på følgende måte i Aftenposten i desember.

- Små forlag betaler regningen for de store. For andre forlag er betingelsene ikke til å leve med. Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm bruker sin makt til å holde andre aktører utenfor, og tar størstedelen av fortjenesten fra sine konkurrenter, sier Øyvind Hagen.

Andre mindre forlag er ikke like kritiske til de store forlagskonsernene som Øyvind Hagen, men mange er likevel bekymret for utviklingen. Spesielt er mange kritiske til det som kalles markedsstøtte - at forlag må gi høye rabatter og betale dyrt for god eksponering i kjedebokhandlene.

- Når et forlag betaler for eksponering, fortrenges konkurrenters bøker fra de beste eksponeringsplassene. De forlagene med minst ressurser til denne typen markedsføring, blir taperne. Markedsstøtten virker konkurransevridende og ødelegger bokbransjens troverdighet, sa bokbransjeekspert Terje Fredriksen til Bok & samfunn i mai i fjor.

Mot slutten av 2008 ble situasjonen ytterligere forverret for forlagen på grunn av at kjedene strammet inn på innkjøpene. Norli innførte innkjøpsstopp på grunn av likviditetsproblemer, og Notabene-kjeden innførte innkjøpsstopp i januar i år. Konsekvensen er at mindre, uavhengige forlag får det enda mer vanskelig på distribusjonssiden.

Bokmessa
Høstens store begivenhet var Bokmessa på Lillestrøm utenfor Oslo fra 21. til 23. november. Det er 12 år siden sist Den norske Forleggerforening arrangerte bokmesse, og bransjen var meget spent på hvordan bokpublikummet ville ta imot en ny messe.

Rundt 180 utstillere var på plass og omlag 28.000 besøkende fant veien til Lillestrøm i løpet av tre messedager. Det var arrangøren fornøyd med. Arrangøren hadde lagt opp til en meget ambisiøs messe, med over 200 arrangementer publikum kunne besøke.

Konsekvensen var at for mange arrangementer hadde for få besøkende, og til neste år vil man legge dette opp annerledes. Til forskjell fra tidligere bokmesser kunne forlagene nå selge bøker fra egne stands, og dette likte bokhandlerne dårlig. Det var også hovedårsaken til at få bokhandelkjeder valgte å være til stede på Bokmessa.

Oppkjøp i forlagsbransjen
Også i 2008 har storforlagene vært på jakt etter lønnsomme mellomstore og små forlag. Det har resultert i flere oppkjøp. Det største av dem var Aschehougs oppkjøp av Spektrum, forlaget som ved hjelp av samtrykk i Kina blant annet gir ut kokebøker til en meget lav pris. Spektrum var det mest lønnsomme forlaget i Norge i 2007 med en driftsmargin på 27,8 prosent og en omsetning på rundt 48 millioner kroner.

Cappelen Damm kjøpte opp Larsforlaget mot slutten av 2008, det mest lønnsomme forlaget i 2007 etter nevnte Spektrum. Gyldendal kjøpte Versal forlag med virkning fra 1. januar 2008.

Bokhandel
Etter flere år med ekspansjon i norsk bokhandel, hvor de store kjedene har kjøpt opp eksisterende butikker og etablert nye, har 2008 vært et mindre aktivt år. Kjedene er nå mest opptatt av å drive de eksisterende butikkene på en effektiv måte og få til god lønnsomhet. Sistnevnte er ikke enkelt, og Ark og Norli har problemer med lønnsomheten.

Det var som vanlig Tanum og Notabene som var de mest lønnsomme kjedene i 2007, mens Norli hadde et negativt resultat før skatt. Også Ark hadde et negativt resultat før skatt i 2007. I 2009 forventer man at flere av kjedene må legge ned mindre lønnsomme butikker, og mange i bransjen mener at det nå det er en overetablering av bokhandler. I dag er det til sammen rundt 640 bokhandelutsalg i Norge.

Skolebøker
2007 og 2008 var viktige år for skolebokmarkedet. Det såkalte Kunnskapsløftet medfører innkjøp av nye bøker i samtlige fag både til grunnskolen og den videregående skolen. Gyldendal og Samlaget har tatt markedsandeler i forbindelse med Kunnskapsløftet, mens Damm ble den store taperen. Aschehoug tapte også noe, mens Cappelen beholdt sine markedsandeler.

På salgssiden ble Norli den store vinneren. Etter den nye bokavtalen fra 2005, ble det frie priser på skolebøker, og salget skjer nå via store innkjøpssentraler og i svært liten grad gjennom den lokale bokhandelen. Selskapet BS Norli Skole AS har nå en markesandel på skoleboksalg på rundt 80 prosent. Men lønnsomheten er meget lav fordi man har prioritert å vinne anbudskonkurranser og ta markedsandeler, heller enn å få til god lønnsomhet.

Litteraturåret 2008
Nesten halvparten av de mestselgende skjønnlitterære titlene i 2008 var 2007-bøker. Sju av titlene på bestselgerlisten for 2008 var å finne på den tilsvarende listen for 2007. Den skjønnlitterære boken som solgte aller best i 2008 var Tusen strålende soler av Khaled Hosseini. Den lå på 7. plass i fjor (mens Drageløperen innehadde andreplassen).

Mest solgt i 2007 var Anne B. Ragdes Ligge i grønne enger. Den selger stadig, og ble den 9. mest solgte romanen i fjor. Første del i Ragdes trilogi om familien på Neshov, Berlinerpoplene, er oversatt til 20 språk. Det er også laget tv-serie basert på bøkene, noe som nok har gjort sitt for at bøkene stadig selger.

En av de forfatterne som gjorde det aller best i fjor, var Jo Nesbø. Både hans nyeste roman, Hodejegerne, og Snømannen (2007) var blant de titlene som solgte best i fjor. Det samme gjaldt hans to barnebøker: Doktor Proktors prompepulver og Doktor Proktors tidsbadekar. Den første er utgitt i til sammen 17 land, mens bok nummer to var solgt til sju land allerede før utgivelsen.

Det var knyttet store forventninger til Per Pettersons nye roman, etter den store internasjonale suksessen med Ut og stjæle hester. Jeg forbanner tidens elv ble nominert til flere litterære priser, og vant Brageprisen. Romanen er også nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Vinnner av Bokhandlerprisen ble Tore Renberg for romanen Charlotte Isabel Hansen.

En av de forfatterne som fikk mest oppmerksomhet, og som raskt ble kritikernes favoritt, var Gunnhild Øyehaug og hennes roman Vente, blinke. Nylig ble den kåret til Årets bok i avisen Morgenbladet. Romanen kom ut på det lille forlaget Kolon (imprint i Gyldendal) som dermed har opplevd en av sine største suksesser siden forlaget ble etablert i 1995.

Gunnhild Øyehaug var kanskje den skjønnlitterære forfatteren som fikk størst oppmerksomhet i 2008.

Bogåret 2008 – Norge
Anne-Karine Bagstad, administrerende direktør i Tanum, kan juble over at hennes kjede er bransjens mest lønnsomme. Men nå har Tanum lagt ned en av sine butikker sentralt i Oslo på grunn av dårlig lønnsomhet.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere