Bogåret 2008 – Sverige: Året i Sverige

Bonniers store omorganisering og Akademibokhandelns nye strategi var de to vigtigste enkeltstående begivenheder i den svenske bogbranche 2008 – sammen med et bogsalg, der enten stod stille eller gik tilbage med et par procentAf Lasse Winkler, chefredaktør, Svensk BokhandelSelv i Sverige var 2008 et år, der blev præget af den globale krises hurtige udvikling i løbet af...

Bonniers store omorganisering og Akademibokhandelns nye strategi var de to vigtigste enkeltstående begivenheder i den svenske bogbranche 2008 – sammen med et bogsalg, der enten stod stille eller gik tilbage med et par procent
Af Lasse Winkler, chefredaktør, Svensk Bokhandel
Selv i Sverige var 2008 et år, der blev præget af den globale krises hurtige udvikling i løbet af efteråret. Frygten og usikkerheden bredte sig hurtigt i branchen, selv om de fleste forholdt sig afventende. Usikkerheden i forbindelse med julehandlen var massiv, især fordi månederne inden, oktober og november, viste en meget negativ udvikling i salget.

Og julehandlen startede unægtelig svagt. Men de sidste uger tog den fart, og de fleste aktører kunne præstere en julehandel, der holdt sig i nærheden af sidste år, selv om de to store boghandlerkæder, Akademibokhandeln og Bokia, ikke artede sig ens.

Hvor Bokia kunne notere en nedgang på mellem tre og fem procent, både i julehandlen og for hele året, kan Akamemibokhandeln fremvise en juleomsætning med et plus på nogle procent og en årsomsætning på linje med sidste år.

Men den største aktør på boghandlersiden er netboghandlen Adlibris, som allerede tidligt på året overhalede både Akademibokhandeln og Bokia som landets største salgskanal. Endnu findes der ikke nogen officielle tal, men Adlibris fortsatte sin stigning i samme takt som de foregående år og landede i nærheden af en stigning på 30 % i 2008, hvilket er ensbetydende med en omsætning på ca. 830 mio. (svenske) kr.

Selv om krisen først slog igennem i efteråret og blev det altoverskyggende emne i samfundsdebatten, var 2008 et år, der allerede fra dag ét var præget af et hårdt pres på alle aktører.
På boghandlersiden var der mest blæst om Akademibokhandeln, hvis direktør blev fyret tidligt på året, fordi han ikke havde formået at vende den økonomiske udvikling. En ny direktør lod vente et par måneder på sig, men da han kom, markerede han med det samme en klar kursændring.

Nedskæringer, mindre butikker, færre titler og ingen hyldevarmere var i koncentreret form hans budskab. Det var tydeligt og konkret og førte til årets mest omfattende debat i medierne.
En anden større, og på sigt måske også mere gennemgribende forandring, undgik næsten helt mediernes radar. Det var Bonnier-forlagenes store omstrukturering.

De fleste større og mellemstore aktører på forlagssiden har arbejdet med rationaliseringer og generel omkostningskontrol i de sidste par år. I 2008 blev situationen skærpet, og man begyndte at afskedige folk og skære alvorligt i udgivelserne, uanset om man hed Norstedts, Forma eller Bonnier.

Længst af alle gik Bonnier, som ændrede hele organisationen radikalt. De forskellige forlag i gruppen forsvandt som selvstændige enheder og blev indordnet i en større organisation, som man slet og ret kaldte Bonnierförlagen. Under en adm. dir. skabte man bl.a. Sveriges største fagbogsforlag, Bonnier Fakta, hvor alle tidligere fagbogsimprints og fagbogsudgivelser i Albert Bonniers förlag, Wahlström & Widstrand, Forum og Bonnier Carlsen blev samlet.

De gamle forlagsnavne blev bibeholdt, men er ikke længere selvstændige enheder. De ledes af litterære chefer under en fælles direktør. Al såkaldt genudnyttelse – pocket, hardback, lydbøger, e-bøger o.a. – blev samlet under en fælles direktør, og al PR, information og salg blev samlet under én hat.

Hele organisationen nærmer sig nu, eller minder i hvert fald om, den angelsaksiske model, men er - i hvert fald indtil videre - snarere et kompromis mellem traditionel svensk forlagsstruktur og angelsaksisk ditto. Det er den mest radikale forandring, der er sket i svensk forlagsverden i moderne tid.

2008 var også året, hvor det blev stuerent at sætte bogpriserne op. I et par år havde en del aktører i det stille forhøjet prisen på enkelte titler eller segmenter, men i år diskuterede man spørgsmålet offentligt, og flere hævede priserne over hele linjen, og en del, som Akademibokhandeln, begyndte at se på en helt ny prisstruktur. Det var i bund og grund en større mental ændring, hvor først og fremmest den fysiske boghandel indså, at den måtte ophøre med at konkurrere med netboghandlens priser.

Desuden indførte man en ny prisklasse for pocket, hvilket i praksis betyder en prisforhøjelse af pocketbogen.
Udsalget i 2008 var en stor skuffelse og dermed et varsel om, at det kan blive problematisk at holde sammen på udsalget. I efteråret planlagde man udsalget 2009, og beslutningen om ikke at have forhåndssalg, og at man skulle udgive et udsalgskatalog få dage inden udsalget, blev kasseret for åbent tæppe i løbet af nogle uger.

Beslutningen, der i første omgang var rettet mod netboghandlen, kunne ikke opretholdes, alene fordi både Akademibokhandeln og Bokia i 2008 besluttede at integrere den fysiske boghandel med deres nethandel. På et møde mellem ledelsen for Akademibokhandeln, Adlibris og Bokia tvang Boghandlerforeningen de øvrige aktører på tilbagetog.

Forhåndsordrer blev accepteret, og kataloget bliver uddelt nogle uger inden udsalgsstart. Den fælles udsalgsstart blev reddet, men eftersmagen er besk, og ingen ved, om udsalget og den fælles udsalgsstart kan sikres i fremtiden.

Akademiboghandelns ’kursændring’ var det spørgsmål, der optog de svenske medier mest. Et andet var spørgsmålet om de svenske krimiudgivelser. Startsskuddet for debatten var en kronik i Svensk Bokhandel, hvor bladets kronikør, forfatter, journalist og medlem i Det Svenske Krimiakademi, Marie Petersen,, angreb de svenske forlag efter at have læst alle årets svenske krimiudgivelser.

Det meste af det, der blev udgivet, var underlødigt og vidnede om ’brister’ på forlagene, der ikke formåede at holde kvaliteten oppe.
Det blev en meget animeret debat på kultursiderne og i blogosfæren og ikke mindst i Det Svenske Krimiakademi, hvor man stod sammen og forsvarede den svenske krimi.

Det blev en mærkelig debat, hvor de fleste aktører forsvarede egne positioner, og hvor lydhørheden var minimal. Mere bemærkelsesværdigt var det, at forlæggerne og andre repræsentanter for forlagene brillerede med deres fravær. Ingen ville eller turde blande sig i debatten.

Det er der ikke noget nyt i, men den moderne forlagsverden, ja hele den svenske bogbranche, mangler klare røster, der tør gå ud og tage de vigtige diskussioner og sætte gang i debatten.

Billedtekst: De ændrede kursen
Jacob Dahlborg (tv), adm. direktør, Bonnier, foretog en total restrukturering af Sveriges største forlagsgruppe. Ulf Lindstrand, den nye adm. direktør for Akademibokhandeln, skabte debat med sin omstrukturering af den store boghandlerkæde.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere