Bogefteråret hos Forlaget Senmund

Traditionen tro præsenterer danske forlag deres efterårs- og juleprogram hos os. Jacob Bittner fortæller.

Forlaget Senmund udgiver bøger, hvor tænkning er i fokus (“tænkning” forstået i bred forstand).

Vi har to bogserier, hvor vi udgiver oversættelser af filosofiske klassikere samt nye værker af nulevende, dansksprogede tænkere og digtere.

På Forlaget Senmund udgiver vi dette efterår Walter Benjamins store essay om Goethe, Walter Benjamin: ‘Goethes valgslægtskaber’.

Dette filosofiske værk konstituerer vores efterårsprogram.

Benjamin anså selv sit essay om Goethe og dennes klassiske ægteskabs- og partnerbytteroman ‘Valgslægtskaberne’ fra 1809 som en ”eksemplarisk kritik”, hvor det lykkedes ham ”helt igennem at oplyse et værk indefra af sig selv”.

En præmis for Benjamins litteraturkritik er, at kritikken skal være på højde med det kritiserede kunstværk, den skal så at sige selv være kunst. Derudover skal den være ”immanent”; det betyder, at den skal sætte værkets selvrefleksion i gang ved at oplade det med viden.

Af samme grund tillægger Benjamin sin egen udlægning objektiv, overpersonlig gyldighed: Den blotlægger værkets egen inderste gehalt og sandhed, ikke kritikerens og slet ikke digterens subjektive intention. Kunstværker er for Benjamin ”sandhedens steder”. Intet mindre.

 ---


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere