Boghandler emeritus Thorvald Helweg er død 98 år gammel

Tidligere boghandler, formand for Boghandlerforeningen, Boghandlerrådet og DBK Thorvald Helweg er afgået ved døden.

Thorvald Helweg blev udlært hos Kristian F. Møller i Aarhus og var indtil begyndelsen af 1950´erne medhjælper i boglader i Korsør, København og Stockholm, inden han overtog Skaarups Boghandel i Slagelse, som han drev i de næste 46 år, indtil han solgte sin forretning til G.E.C. Gad i 1991, men hvor han fortsatte som leder i de næste tre år, for derefter at gå på pension. 

Men efter et års pensionisttilværelse begyndte han at savne faget, og da Gjellebøls Boghandel i Skælskør blev sat til salg, slog den nu 75-årige Helweg til og overtog forretningen fra den 83-årige ejer i alle tiders mest mærkelige generationsskifte. Efter ti år som boghandler i Skælskør solgte den nu 85-årige Helweg sin boghandel i Skælskør og tog for anden gang fat på pensionisttilværelsen.

På det organisatoriske plan var Thorvald Helveg i 12 år formand for Boghandlerforeningen, efter han i 1963 havde fået sammenlagt de to boghandlerforeninger, formand for Boghandlerrådet, og fra 1963 var han desuden formand for DBK. Det var Helweg, der var primus motor i opførelsen af Boghandlernes Hus i Siljangade på Amager, hvor DBK i mange år havde til huse.

Thorvald Helweg havde flere andre tillidsposter indenfor dansk erhvervsliv, bl.a. formandsposter i Butikshandelens Fællesråd og Handelskostskolen i Odder. Endelig havde Helweg plads i Det Kriminalpræventive Råd og i Det Økonomiske Råd. Foruden at være Ridder af Dannebrog, var Helweg æresmedlem af Boghandlerforeningen.

Det var altid en stor glæde at besøge Helweg Bøger, hvor man i løbet af nogle timer nåede at vende alverdens forhold i den danske bogbranche. Jeg vil til stadighed mindes venskabet med Thorvald Helweg, som nåede meget i et langt og indholdsrigt liv. Æret være mindet om Thorvald Helweg.

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere