Boghandlerforeningen ruster sig til fremtiden

Boghandlerforeningen har informeret sine medlemmer og kunder om, at foreningen har besluttet at tage fat på en omlægning af sin forretningsstruktur for at ruste foreningen bedre til fremtiden.

I mange år har Boghandlerforeningens aktiviteter fulgt flere parallelle spor. For det første det almindelige foreningsarbejde som boghandlernes brancheorganisation. For det andet et mangeårigt arbejde med at hjælpe boghandlerne med IT og digitalisering ved at tilbyde alt fra internetforbindelser til kasseløsninger.

Og for det tredje en omfattende indsats for dels at sikre boghandlerne adgang til databasen BogInfo med metadata om alle danske udgivelser siden 1990, dels at sikre enkle, brede ordremuligheder gennem bestillingssystemet BiBi og en lang række aftaler med mindre, typisk egen-ekspederede forlag.

Det IT-mæssige spor er efterhånden helt forsvundet i kraft af, at boghandlerne og kæderne selv har overtaget ansvaret for IT-opgaverne. Og med sidste uges udmelding har Boghandlerforeningen nu også besluttet at udfase det spor, der drejer sig om BogInfo, BiBi, forlagsaftaler med mere.

”Målet er i stedet at ruste foreningen til fremtiden ved at blive en ren brancheorganisation, der arbejder med interessevaretagelse, rådgivning af medlemmerne, uddannelsesforhold, kommunikation og udvikling af fælles projekter, der styrker branchen og bogsalget”, siger Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen.

Han nævner som eksempel den kampagne, der rulles ud netop nu: ‘Verdensbogugen’ fra den 23.-27. april, hvor Boghandlerforeningen er gået i samarbejde med blandt andet forlaget Alvilda, Clemenstrykkeriet og DBK om at fokusere på dialogen med børn og forældre om børns læsning.

 

DBK overtager BogInfo  

Udfasningen af opgaver sker i et tæt samarbejde med DBK, som i løbet af det næste halve år overtager hele indholdet af BogInfo med henblik på senere at integrere indholdet i DBKs IT-setup. DBK bestræber sig derudover på at tilbyde blandt andet Boghandlerforeningens forlags- og datakunder ydelser, som kan træde i stedet for dem, foreningen har leveret gennem årene.

”Vi melder det her ud i god tid – et halvt år før ændringerne træder i kraft – for at sikre, at alle parter har tilstrækkelig tid til at indstille sig på ændringerne og finde alternative løsninger på de leverancer, som Boghandlerforeningen har stået for”, siger Bo Dybkær.

Omlægningerne i Boghandlerforeningen betyder, at BogInfo-redaktionen, der tæller tre medarbejdere, nedlægges til efteråret.

”Vi har indgået fratrædelsesaftaler med alle tre medarbejdere, som vil fratræde, når arbejdet med at overdrage blandt andet BogInfo er afsluttet om et halvt år. Vi skylder dem stor tak for deres ihærdige og loyale indsats for gennem årene at sikre kvaliteten i de data, boghandlerne bruger i deres daglige arbejde”, slutter Bo Dybkær.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere