Bogproduktion i Europa

I dag udkom Intergrafs rapport om udviklingen i den grafiske branche i Europa fra 2006 til og med 2016. Den overordnet set positive udvikling i bøgernes verden sætter den danske branche i perspektiv.

Rapporten ’2018 Intergraf Economic Rapport. The Evolution of the European Graphic Industri’, udgivet af Intergraf, er netop udkommet. Undersøgelsen dækker årene 2006-2016.

Rapporten dækker hele den grafiske industri med f.eks. prisudviklingen på tryksværte, papir og transport, energi og post, herunder er der fire grafer specifikt om bogbranchen (s. 72-73):

Forlagenes omsætning viser et dramatisk fald fra og med 2006 og otte år frem. Dette blev vendt til en pæn stigning i 2014, hvorefter omsætningen stabiliserede sig i undersøgelsens to sidste år.  

Antallet af fuldtidsansatte i bogbranchen (book publishing) faldt med 12 % fra 2006 (140.000) til 2014 (125.000), hvorefter tallet stabiliserede sig. Selv om det sidstnævnte tal kan ses som udtryk for besparelse hos forlag og boghandlere og de andre spillere i bogbranchen, kan det også ses som et udtryk for effektivisering, hvor ny teknologi træder til.

De næste to grafer er entydigt positive:

Antallet af nyudgivne titler er steget temmelig meget i undersøgelsesperioden, fra 475.000 nye titler til knap 600.000.

Undersøgelsen viser – hvilket strider mod den almindelige opfattelse herhjemme, hvor bøger åbenbart skal have en ret begrænset levetid – at en bog ikke nødvendigvis er ’død´, forældet og usælgelig et halvt år efter udgivelsen.

Således er det aktive bogkatalog, altså titler in print, nærmest eksploderet i ekspotentiel forstand: Fra at være på marginalt over 5.000.000 i 2006 til ti år senere at tælle – hold fast – omkring 23.000.000 titler.  


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere