Bogsalget svinder, når boghandlerne lukker

På blot 18 år har Tyskland mistet mere end 3.000 fysiske boghandlere. Det samlede bogsalg er faldet som en konsekvens heraf, for onlineportalerne kompenserer kun for en del.

Det hedder sig, at folk læser mindre i trykte bøger, fordi de mister interessen til fordel for digitale konkurrenter som eksempelvis streaming af film eller lydbøger. I en hektisk verden har vi ikke overskud til at slappe af med en god bog.

For nylig omtalte det tyske boghandlerbranchemagasin Börsenblatt en undersøgelse lavet af økonomiprofessor Georg Götz, universitetet i Giessen. Undersøgelsen peger glasklart på, at konkurrencen fra det digitale ikke er årsagen til, at bogmarkedet skrumper.

I stedet handler det om, at mange fysiske boghandlere er forsvundet.

 

6.116 bøger

Omkring 3.100 tyske boghandlere er lukket på blot 18 år. Årsagen skal dog ingenlunde findes i konkurrence fra online boghandel, hvor kunderne i stedet vælger at købe deres bøger på nettet.

De faste bogpriser i Tyskland muliggør, at man kan sammenligne bogsalget i forskellige perioder, før/efter den fysiske boghandel lukker, uden at skulle tage omvejen om en masse mellemregninger såsom forskellig prissætning hos de to typer bogforhandlere.  

Endskønt onlinesalget har været stigende fra 2000-2018, kompenserer det ikke for det fysiske bogsalg. Hver eneste gang, en boghandler må dreje nøglen om, bliver det tyske bogmarked i gennemsnit 6.116 bøger fattigere om året. I landområder er tallet betydeligt højere.

Det samlede salg af bøger i perioden 2014-2017 faldt med 4 %, medregnet såvel fysiske som online boghandlere. I perioden 2014-17 opsummerer tabet sig på landsplan til svimlende 3,5 millioner bøger.     

At tallet ikke er endnu større, skyldes ifølge Börsenblatt de faste bogpriser i Tyskland. Onlineboghandlen kan ikke konkurrere på pris. Omvendt sikrer de fysiske boghandlere ifølge Börsenblatt et varieret bogudbud, hvorfor de er med til at holde liv i dynamikken i bogbranchen.

Kontrafaktisk hedder det, at bogsalget kun var svundet med omkring sølle en (1) % i samme periode, såfremt ingen boghandlere havde drejet nøglen om.

Det er således med god grund, at der blandt tyske forlag angiveligt foreligger konsensus om, at alle har et fælles ansvar for og interesse i at opretholde boghandlernes salgstal og undgå en overflod af lukninger.

 

Herhjemme

Det ovenfornævnte kontrafaktisk-formodede tal kan i allerhøjeste grad diskuteres fra dansk side, ikke mindst set i lyset af Bogpanelets spritnye rapport.

”Kampen om folks tid og opmærksomhed skærpes,” hedder det i indledningen til rapporten. Analysevinklen på det ændrede bogmarked er i en anden boldgade end den tyske studie. Lydbøger via streaming – bøgerne kan høres, mens man rydder op eller laver have – tager opmærksomhed fra de trykte bøger.

Omvendt åbner Bogpanelet en sprække, når man når længere ned i indledningen:  

”Men måske peger de mange tal, Bogpanelet lægger frem, også på, at der især kan være en sammenhæng mellem bøgers tilgængelighed og forbruget af dem … Måske hænger netlydbogens succes sammen med dens tilgængelighed.”

Desværre forfølges sporet ikke, men al sandsynlighed taler for, at forfatterne bag rapporten har ret. Når mindre forlag beklager, at deres bøger ikke findes på boghandlernes hylder, peger det klart på, at eventuelt online bogsalg er utilstrækkelig for at udbrede kendskabet til den konkrete udgivelse.

Nethandelens markedsandel i Tyskland er på godt 20 %. Til sammenligning udgør det online bogsalg i Danmark 18 %. Sammenligneligt så langt. Mange faktorer adskiller omvendt danske og tyske forhold – faste/frie bogpriser, læsekultur, graden af konkurrence fra digitale medier og så videre – så resultaterne fra den tyske undersøgelse kan ikke overføres uden videre.

Alligevel er det fristende at overveje betydningen for vores læsekultur, når antallet af boghandlere i Danmark er blevet halveret i løbet af det sidste halve århundrede til cirka 300 i dag.

 

Direktør for Boghandlerforeningen, Bo Dybkær, oplyser til BogMarkedet, at der ikke foreligger danske tal, der kan belyse et eventuelt bogtab i forbindelse med lukningen af en boglade.       

 

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere