Bogudlån stabiliseret

I 2019 standsede det årelange fald i udlånet af fysiske bøger fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Sidste sommer faldt en brandbombe tungt ned i bibliotekselskernes verden. Den traditionelle kerneydelse var under pres:

Udlånet af bøger var faldet dramatisk hen over en årrække. Tal fra Danmarks Statistik fortalte om et styrtdyk på 16 % fra 2015 til 2018.

De faktuelle oplysninger vakte opsigt, ikke mindst fordi den borgerlige tænketank CEPOS med daværende forskningschef Henrik Christoffersen i spidsen i et stykke tid havde kritiseret udviklingen på bibliotekerne i skarpe vendinger. Disse var ved at udvikle sig til varmestuer for socialt udsatte, lød det.

Procenttallet var i sagens natur et landsgennemsnit, og det varierede således i større eller mindre grad ude på landets biblioteker – nogle steder steg udlånstallet på grund af en aktiv og målrettet indsats fra bibliotekets side.

   

Opbremsning i fald

Med den ovennævnte, dystre baggrund er det glædeligt, at faldet i udlån er standset i 2019 – faktisk er det steget en lille smule med to promille. Udlånet af fysiske bøger var på 24.447.467 eksemplarer, 45.112 flere end året før. 

Det samlede udlån er dog faldet, hvilket må tilskrives de forholdsvis prisbillige streamingtjenester, der efterhånden findes i alle hjem. Og gerne flere af slagsen.

Udlånet af musik faldt med 14 %, film faldt med ni %, mens udlånet af lydbøger faldt med hele 16 % – sidstnævnte fald har COVID-19-situationen som bekendt vendt dramatisk med en sand udlånseksplosion i karantæneperioden.

Det betyder, at udlånet af papirbøger stod for 83% af det fysiske udlån i 23019, mens det tilsvarende tal kun var 65% ti år tidligere.

Udlånstallene varierer mellem landsdelene, hvor Hovedstaden står for den suverænt største stigning i udlånet af bøger (2,4 %), viser beregninger af tal fra Danmarks Statistik foretaget af Søndag Aften.

I den anden ende af udlånsskalaen finder vi Syddanmark, hvor udlånstallet faldt med hele 3,1 %.

---

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere