Bogudlånet stiger

Helsingør Kommunes Biblioteker melder om en stigning i udlånsantallet, selv om det ellers har været på tilbagegang på landsplan gennem flere år.

I starten af juli 2019 offentliggjorde Danmark Statistik en kort artikel med den skræmmende titel 'Danskerne låner færre bøger på biblioteket'. Det fremgik blandt andet, at antallet af biblioteketsudlån var faldet med hele 16 % i perioden fra 2015 til 2018, altså bare tre år.

De hårde tal rejste kortvarigt en sommerdebat om bibliotekernes fremtid, en debat som dog blev afsporet dels af ferien, dels af synspunkternes absolutte karakter.

Efterfølgende publicerede bibliotekar Jan M. Johansen en artikel ved navn 'Bibliotekerne, der kan' her i BogMarkedet. Artiklen viste igen, at statistik skal omgås med varsomhed: Der var flere biblioteker rundt i landet, der faktisk kunne fremvise fremgang i antallet af udlån.

Og trods faldende udlånstal, benytter danskerne i vid udstrækning deres lokale bibliotek. Det fremgik af af en rapport udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen i efteråret.

Januar 2020

Helsingør Kommunes Biblioteker melder sig til koret, der fortæller om et stigende antal udlån: Fra 2018 til 2019 steg antallet af fysiske og digitale udlån af bøger og lydbøger fra 403.902 til 408.044 - altså med en (1) procent. Set i lyset af tendensen på landsplan må det dog kaldes et pænt resultat.

I gennemsnit låner borgerne i Helsingør kommune 1.118 bøger og lydbøger på bibliotekerne hver dag.

Horsens Kommunes Biblioteker har nyindrettet hovedbiblioteket i det forgangne år, og de melder om en stærk interesere fra borgerne omkring det "nye" biblioteket. Det fremgår af en artikel i nyhedsmediet Horsens24

Foto: Nikolai Perjesi.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere