Clio Online vækster med 30 pct. i 2015

Det rent digitale undervisningsforlag stormer frem på markedet for læremidler. Målt på omsætning er Clio den største leverandør af digitale undervisningsmaterialer til grundskolen – et marked som samtidig snupper andele fra de trykte læremidler.

Clio Online har haft et særdeles godt 2015. En fortsat stor fremgang på området for digitale læremidler gør, at virksomheden allerede nu tør fortælle om et lukrativt år.  
”Vores bundlinje tegner til at blive god i 2015. Vi kommer til at vækste lidt over 30 procent i forhold til sidste år,” siger Janus Benn Sørensen, som er salg- og marketingdirektør hos Clio Online. 
Det digitale undervisningsforlag omsatte for godt 60 mio. kroner i 2014, og dermed forventer Clio Online altså at ramme en omsætning på små 80 mio. kroner i år.     
Clio Online dækker i dag stort set alle fag på alle klassetrin i grundskolen – selv idrætsfaget har fået sin egen digitale læringsportal. Og til foråret lancerer Clio Online en række nye portaler til ikke-boglige fag som musik, madkundskab samt håndværk & design.
 
Digitale læremidler snupper markedsandele fra trykte 
Siden 2012 er mange offentlige kroner skudt i den danske folkeskoles digitalisering igennem indkøbsstøtten. Og i går kunne BogMarkedet berette, hvordan ikke blot salget af digitale læremidler går godt – de nye undervisningssystemer benyttes også i stigende grad ude på skolerne. 
I 2014 konkluderede en effektmåling fra Rambøll, at digitale læremidler gennemsnitligt anvendes i cirka 40 pct. af alle undervisningsforløb i løbet af et skoleår. Forud for Rambølls konklusion går en årrække, hvor salget af digitale læremidler år for år har spist markedsandele fra de trykte læremidler. Og ikke mindst heri skal årsagen til Clio Onlines vækst findes.       
”Salget af digitale læremidler har udviklet sig enormt. Det er gået fra at udgøre tre procent af markedet i 2009, til at udgøre 36 procent. Det er ret vildt,” siger Janus Benn Sørensen og bemærker, at de digitale læremidler i folkeskolen bruges mere (40 pct. ifølge Rambøll 2014), end deres andel af salget over for de trykte læremidler (36 pct. ifølge Danske Forlag 2014) burde tilsige.


Udviklingen i forholdet mellem trykte og digitale læremidler til grundskolen 2009-2014. Tallene er baseret på statistikker fra Danske Forlag (tidl. Forlæggerforeningen). Kilde: Clio Online / Danske Forlag.

Markedsandele: Hvem er størst?
Så hvem er størst på det nye, fremadstormende digitale marked? Når det gælder digitale læremidler til grundskolen – som udgør klart det største af de digitale markeder for læremidler – tøver Clio Online ikke med at gøre krav på førertrøjen.
”Alinea og Gyldendal er jo små spillere på det digitale marked (for læremidler til grundskolen, red.). De er jo bogforlag, og det er dér, de tjener deres penge. Vi er lige så store som de to til sammen på det digitale,” siger Janus Benn Sørensen.
Er det baseret på tal fra Danske Forlag?
”Det er fakta fra Forlæggerforeningens statistik. Vi kigger ikke særlig meget på Gyldendal og Alinea. Det er mere sådan nogle ’upcoming’ virksomheder, der tænker digitalt, som har vores opmærksomhed,” siger han.  
 

Diagram fra Clio Online, som viser deres markedsandel på området for digitale læremidler til grundskolen. Den samlede nettoomsætning ekskl. moms fra digitale udgivelser til grundskolen var i 2014 på 126 mio. kroner ifølge tal fra Danske Forlag. Det tal dækker ifølge foreningen 85 procent af hele markedet, og dermed udgør Clios omsætning på 60 mio. kroner i 2014 ganske rigtigt 40 procent, hvis man ganger op. Kilde: Clio Online / Danske Forlag.

Mindre spillere har også ”en fin bid” af markedet
På Alinea ønsker man ikke at kommentere på forlagets markedsandele. Heller ikke Hanne Salomonsen fra Gyldendal Uddannelse ønsker at sætte konkrete tal på Gyldendals andel af det digitale marked for læremidler. 
Der er dog ingen tvivl om, at Alinea, Clio Online og Gyldendal er de store spillere. Men i forhold til markedsandelene for digitale læremidler til grundskolen vurderer Hanne Salomonsen, at også de mindre spillere har ”en fin bid” af markedet.   
”Det ville være en fejl at konkludere, at markedet er delt mellem Clio, Alinea og Gyldendal. Det kan man ikke sige så firkantet. Det, der er forskellen, er, at vi udgiver en total-portefølje til alle fag, hvorimod de mindre aktører kan være mere fagspecialiserede,” siger hun.
I Gyldendal glæder man sig desuden over, at det ser ud til at gå godt for både større og mindre læremiddel-producenter. Det vidner om et sundt og velfungerende marked med et bredt udbud af materialer, mener Hanne Salomonsen.
 
Fakta: Markeder for digitale læremidler
 
Et overblik over de forskellige markeders størrelse inden for digitale læremidler. I 2014 var nettoomsætningen fra digitale læremidler i alt 160 mio. kroner. Kilde: Danske Forlag.    

Læs også: Ikke kun gang i salget: Også brugen af digitale læremidler stiger


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere