Danmarks økonomi siden 1980

Forfatter: af Mikael Trier, Per Ulstrup Johansen
Sider: 220
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag

Danmarks økonomi siden 1980 giver en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i Danmarks økonomiske udvikling i de seneste 40 år med fokus på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik. Desuden belyses væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Også miljøøkonomiske forhold og ulighed omtales.
Læseren får dermed indsigt i de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder samt præsenteres for bud på forklaringer af udviklingen. Overskuelige figurer illustrerer indholdet, og de anvendte økonomiske begreber forklares.
Dansk økonomi er i centrum, men den internationale udvikling berøres også kort i et særskilt kapitel. I gennemgangen af den danske økonomi henvises til forholdene i EU og andre lande.
Bogen sigter på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler m.fl. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og let tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.

Fakta om bogen
Titel: Danmarks økonomi siden 1980
Forfatter: af Mikael Trier, Per Ulstrup Johansen
Sider: 220
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere