Dansk fællesstand på Frankfurt bogmessen i 2019

Direktør for Danske Forlag Christine Bødtcher-Hansen skriver om planerne om en dansk fællesstand ved den store bogmesse i Frankfurt i efteråret.

Frankfurt bogmesse er uden sammenligning den største og mest værdifulde bogmesse for danske forlag og verdens største udstillingsvindue for danske forfatterskaber. På messen er der repræsenteret forlag, litterære agenter og forfattere fra hele verden. Det er på Frankfurt bogmesse, at man mødes og handler rettigheder til udgivelse af litteratur i andre lande. Frankfurt bogmesse er med andre ord vigtig for danske forlags muligheder for at bringe danske forfatteres værker ud over landets grænser.

Mange lande har fællesstande, og det har danske forlag også tidligere haft, men på grund af dalende tilslutning faldt det økonomiske grundlag for en fællesstand bort i 2015. Gyldendal, JP/Politikens Forlag, L&R samt Alvilda har haft egne stande, men har nu besluttet at gå sammen om en dansk fællesstand.

En dansk fællesstand, som samler danske forlag og forfattere, vil være et stærkt vindue for dansk litteratur, og en dansk fællesstand vil også økonomisk muliggøre, at andre forlag end de få forlag, som i dag selv har ressourcerne til at have egne stande, får mulighed for at promovere deres forfattere.

Danske Forlag har hos Statens Kunstfond søgt og fået bevilliget tilskud til at designe en dansk fællesstand og fået en underskudsgaranti, som nu muliggør, at vi på Frankfurt bogmessen i oktober 2019 får en dansk stand med en gennemslagskraftig, professionel og genkendelig identitet, som afspejler danske forfatterskabers høje kvalitet.

De mere konkrete planer for fællesstanden blev fremlagt på et møde hos Danske Forlag den 4. februar, hvor cirka 20 forlag var repræsenteret. Fællesstanden bliver på 80 m² og kommer til at ligge i hall 5.0 omkring B18. Gyldendal, L&R og JP/Politikens Forlag har hver tegnet sig for 15 m², Alvilda har tegnet sig for 4 m², og Statens Kunstfond for 12 m².

Til øvrige interesserede forlag bliver der et fællesområde på 15 m², dog med mulighed for en forlagsstand på 4 m², hvis nogen skulle have interesse i det. For deltagelse i fællesområdet bliver prisen 5.000 kroner pr. forlag. Det giver ret til, at to personer kan deltage uden fast plads i fællesområdet og benytte mødeborde samt bruge fællesfaciliteterne. Onsdag den 16. oktober klokken 16-19 vil der blive afholdt en reception.

Efter mødet tilkendegav flere forlag interesse i deltagelse, så vi er fulde af optimisme i forhold til branchens opbakning til en dansk fællesstand.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere