Danske debutanter skriver om sig selv

En gennemgang af 26 bøger skrevet af debutanter i 2014 og 15 bekræfter en række af Mette Høegs kritikpunkter.

Jo, unge danske forfattere skriver langt hen ad vejen med tæt udgangspunkt i deres egne erfaringer og hverdagsliv. Kun de færreste løfter perspektivet, så læseren ser ’det uendeligt store i det uendeligt små’, som Georg Brandes (vist nok) skrev i en gennemgang af sin samtids litteratur. Han var ikke begejstret, og det var Mette Høeg heller ikke, da hun med sit debatindlæg ’Dansk litteratur lider under kvindelig dominans’ ramte Weekendavisens forside forrige fredag.
I indlægget satte Høeg som bekendt en (omend meget kønnet) finger på det ømme punkt, idet hun udråbte en forgabelse i stillestående, kvindelig autofiktion til at være det største problem i dansk litteratur. Man forstod på Høeg, at favoriseringen af de unge kvinder og deres følende, selvbevidste værker hænger som en spærreballon for en sjovere, mere dramatisk og vedkommende dansk litteratur. Som forventet sneg Mette Høeg sig ikke ubemærket afsted med den kritik. Straks gik den vilde klapjagt ind i litteraturland, og debatindlægget blev kaldt alt fra forfriskende og tiltrængt til kvindefjendsk, ondsindet og faktuelt forkert.
 
Hvad skrev 26 debutanter om?
Men har hun ret, hvis man undersøger tematikkerne i den nyere danske skønlitteratur? I håb om at kvalificere debatten bringer Bogmarkedet her en liste over hvilke temaer, danske debutanter fra 2014 og 2015, har skrevet om.
Gennemgangen er baseret på de lister, vi har fået fra en række af de største danske forlag, hvorefter vi har suppleret den med de debutanter fra andre forlag, vi selv har fundet frem. Derfor er listen ikke komplet, men den er så omfattende, at den giver et dækkende billede af, hvad der udgives på de etablerede forlag. Det skal desuden bemærkes, at vi i statistikken også tæller romandebuter. Forfatteren kan altså godt have udgivet en digt- eller tekstsamling og stadig stå listet som romandebutant.
Værkerne er oplistet i skemaet nederst i artiklen, hvor der også står en enkelt linje eller to om værkets handling.
  
Kvinder ER i overtal
I undersøgelsen har vi fundet frem til 26 debut-udgivelser i 2014-2015. Kønsmæssigt fordeler de sig på 18 værker af kvindelige forfatter og 8 værker af mandlige. 1-0 til Mette Høeg, der for så vidt har ret i, at XX-kombinationen er i overtal blandt litteraturens nyeste stemmer. Af de 26 debutanter er 10 udklækket fra forfatterskolen, 7 kvinder og 3 mænd. Det er altså et mindretal, omtrent en tredjedel af værkerne, som med rette kan kaldes forfatterskolelitteratur.
 
Hovedstolen hitter
Til en start kan vi lige så godt bekræfte én ting: Litterær autofiktion står stadig i fuldt flor, også blandt debutanterne. Forfatterne tager ofte så meget af hovedstolen, at de og hovedpersonen deler navn, hvilket fx gælder Maria Gerhardts hovedkarakter Maria, Pernille Abd-El Dayems Pernille og Victor Boy Lindholms Victor. Er man lidt grov - og det er vi - kan man derudover sige, at 2014-2015-udgivelserne falder i 4 kategorier. Forklaring på de enkelte kategorier følger her:
 
Mig selv >< de andre
Hvad angår tematikkerne, virker debutantkuldet optaget af to ting: Identitet og relationer. Gerne i en problematisk forening, hvor en udspændt hovedkarakter både søger rastløst efter sin egen kerne, sin identitet, mens han/hun samtidig tumler med det problem, at relationer til andre mennesker er dødbesværlige. Variationer over dette tema vækker genklang gennem det meste af værklisten.
Som en særlig gren af relation/identitets-tendensen har flere udgivelser fokus på barndom, familieforhold og det voksne menneskes håndtering af knasterne derfra. Her glimrer især Olga Ravns kostskole/spøgelses/skilsmisse-roman ’Celestine’, Ina Munch Christensens ’Nielsine’, Pernille Adb-El Dayems ’Inden for revet’ samt Johan Forsby og Tarek Omars ’Sønner af mænd’ (og se, et par mænd melder sig på banen!)


Debutudgivelser fordelt på forlag
 
De store emner
Det er samtidig forkert at sige, at der ikke findes debutantlitteratur om svære og vægtige emner. Krig, sygdom og flugt spiller hovedrollerne i en enkelt roman hver. Mikkel Brixvolds ’Så efterlades alt det flæskende’ er en digtsamling om at være udsendt i Irak-krigen, og forfatteren giver dermed en stemme til de krigserfaringer, som er blevet mange danske soldater til del de seneste år. Maria Gerhardt skriver i ’Der bor Hollywoodstjerner på vejen’ om en ung kvinde, Maria, der rammes af brystkræft bedst som hendes liv synes at arte sig. Endelig tematiserer Jonas Suchanek i ’Do Danska’ livet som tjekkisk flygningefamilie i Danmark. Fælles for alle de tre er dog, at værkerne tager tungt afsæt i forfatternes personlige erfaringer.
 
Poetisk form og betydning
På listen er også en række selvbevidste værker, som primært leger med form og sprogets figurer (i parentes bemærket alt det, som Mette Høeg forsager). De tæller 5-6 stykker, heriblandt Lea Marie Løppenthin med sin ’Nervernes adresse’, Amalie Smith med ’Marble’ og Ninette Larsen med ’Hybrid’. Under den formbevidste hat skal også nævnes digtsamlingerne af henholdsvis Victor Boy Lindholm og Caspar Eric. Det skal dog bemærkes, at de nok kredser de om et autofiktivt ’jeg’, men at begge rækker ud over sig selv med en potent, politisk samtidskritik.
 

Læs også: Danske sange


Den gode historie
Fri fantasi er dog ikke helt gået helt af mode, og der skrives stadig bøger, som gerne vil fortælle en god historie for historiens skyld. Sådan nogle digter Sabina Erbillor, Emma Elisabeth Nielsen og Gitte Broeng. Sidstnævnte er netop er debuteret flot med den roste roman ’Frøken Klokken’.

Bred pensel, nej tak
En gennemgang som denne kan selvfølgelig aldrig blive andet end overfladisk og generel, men som sagt ser det ud til, at følelsesliv og dertilhørende personlige kriser fylder godt op i den nyeste litteratur. Og behandler værkerne de ’store’ temaer som krig og flugt, tager de et sikkert afsæt i forfatternes egne erfaringer. Den brede pensel står altså stadig i skammekrogen til fordel for et personligt perspektiv, som både lægges over nære fortællinger og historier med et politisk potentiale.
Men køb eller lån selv bøgerne, læs løs og se om du er enig!

Debutant Titel Forlag År Forfatterskole Handling
Olga Ravn Celestine Gyldendal 2015 Ja, 2010 En lærer på en kostskole er besat af historien om spøgelset Celestine. Med sig har hun sin nedtrykte kæreste Kim, bag sig en opvækst i en række sammenbragte familier.
Ina Munch Christensen Nielsine Gyldendal 2015 Ja, 2008 Debutroman om mennesker, kærlighed, venskaber og identitet. En historie om en kvinde der søger sig selv i et hårdtslående miljø.
Caspar Eric 7 11 Gyldendal 2014 Nej, læser litteratur-videnskab 7/11/ er en melankolsk pop-digtsamling der handler om kærlighed og om at forsøge at være en person. 7/11 er dokumentarisk poesi der udforsker kravet om at være lykkelig, blandt andet.
Sabina Erbillor Debil tur-retur Rosinante 2015 Nej Eskild er 24 år, glad for at cykle og ser sig selv som en verdensmand. Han vil gerne score den lækre Anne, men hans nuværende kæreste er lidt et problem.
Line-Maria Lång Artiskokhjerte Rosinante 2014 Nej Lisa flyver ned til sin far i Paris i håbet om mere samvær. Men alt er ikke som det skal være, og Lisa indleder et forhold til den noget ældre musikanmelder Le Monstre.
Maria Gerhardt Der bor     Hollywood -stjerner på vejen People's-Press 2014 Nej Maria er dj, succesfuld og forelsket i Rosa. Efter 15 år får hun hende, men samtidig opdager Maria at hun har kræft.
Amalie Smith Marble Gladiator 2014 Ja, 2009 En roman om at blive opslugt og om at længes – om Marble, der rejser fra Daniel og kærligheden i København til Athen for at lede efter farverester på byens antikke skulpturer, og om den danske billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen, der foretog en lignende rejse til samme by 110 år tidligere.
Ninette Larsen Hybrid Gladiator 2014 Nej, svensk forfatterskole. Skrivekurser      på Vestjyllands Højskole Titlen er betegnende for, hvad samlingen er; en genrehybrid af poesi, prosa og mere fragmenterede optegnelsestekster. Teksterne i Hybrid kan karakteriseres som højstemte, skønhedsdyrkende, sanseberusende og profetisk/visionære. 
Lea Marie    Løppenthin Nervernes    adresse Gladiator 2014 Ja, 2013 Digte. Vi siger og gør ting vi tænker over, og ting vi ikke tænker over. Lyrik om det uvirkelige og forlegne menneske.
Eva Iversen Bedrag Gladiator 2014 Nej Astrid har haft en vanskelig barndom, og som voksen har hun det heller ikke let. Arne bliver ved med at bedrage hende, og angsten er ved at æde hende op.
Josefine   Graakjær     Nielsen Rosebud Gladiator 2015 Ja, 2013 Et langdigt. Ét langt brev. Som er 1) en udredning af et forlængst kæntret kærlighedsforhold med en abort som omdrejningspunkt - og 2) en stadig insisteren på at få svar eller i det mindste en bekræftelse på at blive hørt.
Mikkel Brixvold  Så efterlades alt flæskende L&R 2014 Nej Digte der uden omsvøb, men i lyriske toner, beskriver en soldats oplevelser som udstationeret i Irak-krigen og tilbage i Danmark.
Signe Pallisgaard  Et andet sted L&R 2014 Nej Anna indleder en affære med sin ekskæreste. Hun er ikke i stand til stoppe miseren før alt andet i hendes verden braser i grus.
Jonas Eika    Rasmussen  Lageret  Huset  Marie L&R 2015 Ja, 2015 Hans debutroman beskriver virkeligheden på Dansk Supermarkeds non food-lager uden for Aarhus, i et smadret drengekollektiv i Risskov og i kærlighedsforholdet mellem Elias og Marie.
Camille Boelt Hindsgaul Quick Food Forlaget Fuglekøjen  2014 Nej Quick food er en samling humoristiske, detaljerede og indimellem pinlige tekster om den unge kvinde, Iben, der arbejder i en BILKA-café i et storcenter. 
Henrik Kabell X Forlaget Kronstork 2014 Ja, 2005 Digte. Ni lyriske forløb der i skiftende intensitet og stemning raser over tingenes tilstand og sig selv.
Emma Elisabeth Nielsen Den med       Richard Lange  Gyldendal 2015 Nej, læser litteratur-videnskab Den med Richard Lange er en roman om drengen Eigil, som bor i verdens mindste by med sin mor og sin storebror.
Malene Ravn Det Eneste rigtige Gyldendal 2014 Nej Psykologisk drama om en mand, hans kone og den unge, gravide elskerinde, som flytter ind. Og så flytter manden ud.
Jonas Suchanek Do Danska Gyldendal 2014 Ja, 2008 Historien om "drengen", der flygter fra Prag til Danmark med sin mor, bror og stedfar. Om livet i Sandholmlejren og om den barske opvækst i Aalborg med korporlig afstraffelse, forældrenes overdrevne alkoholforbrug samt et eskalerende stofmisbrug.
Michael Robak Hele byen ved det Gyldendal 2014 Nej Fyrreårige Tommy har arbejdet på statsradioen, men er nu blevet fyret. Hans kæreste har forladt ham og han prøver at dulme sin krise med tilfældig sex og alkohol.
Signe Gjessing Ud i det u-løse Gyldendal 2014 Ja, 2014 Rodende kosmisk digtsamling, hvor ord og betydninger sammensmeltes og sættes fri i universet.
Joan Kirk Jensen Ødeland Gyldendal 2015 Nej Debutroman om en ung kvindes heftige kamp mod sit eget sind. Et intenst drama og en lille dannelsesroman om at vokse fra og falde ud. 
Pernille Abd-El Dayem Inden for revet Gyldendal 2015 Ja, 2012 Pernille Abd-El Dayems koncentrerede og fortættede små prosastykker kredser med stor sproglig præcision og sanselighed omkring begreber som erindring, familie, krop og køn.
Gitte Broeng Frøken Klokken Møller  2015 Nej Gitte Broengs historie handler om det, der kunne være foregået under indspilningerne af de 8.640 forskellige klokkeslæt i teleteknikvirksomheden L.M. Ericssons lokaler i Stockholm en uge i 1938. Et lille kammerspil om modernitet og tid.
Tarek Omar                   og Johan Forsby Sønner af mænd Politikens Forlag  2015 Nej Tre unge mænd med forskellig baggrund mødes ved en tilfældighed, da de hver især har fået nok. Bogen udforsker tidens unge mænd og vores retningsløse samfund.
Victor Boy    Lindholm Guld Forlaget Kronstork 2014 Nej, læser litteratur-videnskab 'Guld' gør kritisk oprør mod et overfladisk samfund og de individer, der hver især søger efter en bestemt identitet.

Debutantlisten som er grundlag for artiklens analyse.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere