Danskerne holder fast i bibliotekerne

Slots- og Kulturstyrelsen har netop udsendt den årlige rapport med nøgletal for landets folkebiblioteker.

"Bibliotekerne stiller ikke kun materialer til rådighed for den enkelte persons læseoplevelser, men samler også folk, sætter gang i samtaler og afholder arrangementer, læseklubber og andre fællesskaber, som er drevet af fælles interesser og passioner,” udtaler fungerende kulturminister Rasmus Prehn.

Ordene falder i forbindelse med udgivelsen af rapporten 'Folkebibliotekerne i tal 2018' (Slots- og Kulturstyrelsen). Rapporten opregner nøgletal for landets folkebibliotekerne blandt med hensyn til besøgstal, udlån, materialebestand og arrangementer.

Det fysiske bogudlån viser en faldende tendens, men udlånet af digitale bøg - lydbøger og e-bøger - er steget eksplosivt med hele 26 % i 2018. Udlånet sker her gennem bibliotekernes digitale tjeneste, eReolen.

Den store procentstigning sker dog fra et relativt begrænset udgangspunkt, eftersom udlånet af trykte bøger stadigvæk udgør 87 % af det samlede udlån. Næsten 25 millioner gange blev en trykt bog udlånt, mens tallet er 3,8 millioner for digitale bøger.  

Rapporten fortæller også om, hvilke befolkningsgrupper, der konkret besøger biblioteket:

Kvinder benytter bibliotekernes tilbud mere end mænd, bibliotekernes tilbud er mest populære hos folk med lang videregående uddannelse, folk med lavere indkomst mere end højtlønnede kommer oftere, ligesom etniske minoriter flittig besøger biblioteket.

Hele 48 % af befolkningen med anden etnisk herkomst end dansk har besøgt biblioteket - tallet er 5 % større end det tilsvarende hos gammeldanskerne. 

Alle disse tal og oplysninger fortæller, at bibliotekerne har appel til og relevans for danskerne - og ikke at bibliotekerne er sociale varmestuer, som det ellers er blevet hævdet gentagne gange i avisernes agurketid.

Bibliotekerne spiller en væsentligt samfundsrolle, hvilket blev anerkendt så sent som i går, da ovennævnte kulturminister afsatte et større millionbeløb til at styrke indsatsen for at modvirke børn og unges faldende læselyst - en indsats, hvor folkebibliotekerne skal gå forrest.

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere