Danskernes læselyst stabiliseret

I dag udsender Bogpanelet deres årlige rapport om læsning og bogbranche. Vigtige tendenser fra de seneste år går igen i år.

”Den danske bogkultur befinder i en periode præget af forandring i disse år, hvor digitaliseringen og nye og bedre muligheder for at udgive og distribuere bøger har konsekvenser for både produktion, distribution og forbrug af bøger,” udtaler litteraturprofessor Anne-Marie Mai, formand for Bogpanelet (tidligere: Bog- og Litteraturpanelet).

Den omtalte forandring dækker i vidt omfang over tendenser – mest iøjefaldende at lydbøgerne fortsat stormer frem, mens de trykte bøger viser en lille tilbagegang – vi har kunnet iagttage i en årrække.

Ej heller er der ændret grundlæggende ved, at danskerne foretrækker de trykte bøger – således har 85,6 % af dem, der har læst skønlitteratur i løbet af de seneste tre måneder, læst en papirbog.

På det måske mest vigtigste parameter – danskernes generelle læsehyppighed – viser rapporten ‘Bogen og litteraturens vilkår 2019’, at den har stabiliseret sig i forhold til de tre seneste år, om end den er på et lavere niveau end for ti år siden.

Således har 60 % af danskerne læst skønlitteratur inden for de seneste tre måneder, hvilket er et fald på 3,4 % i forhold til 2009.

En anden interessant oplysning er, at flere bogtitler skal konkurrere om læsernes gunst. 2018 var rekordår med 6.744 trykte bøger. Siden 2009 er antallet af fysiske skønlitterære titler steget med 42 %. Antallet af titler skrevet på dansk er steget med 79 % (!) i samme periode.

 

Børns læsevaner

Mens læsehyppigheden generelt har stabiliseret sig, ser det værre ud, når vi kun ser på børn og unge.

Rapporten fra Bogpanelet fremhæver derfor, at Danmark har brug for ”en visionær strategi for, hvordan børn og unge får den bedste adgang til bøger.”

Kulturminister Rasmus Prehn har for så vidt allerede kommet opfordringen i møde, da Kulturministeriet i mandags annoncerede, at man ville igangsætte et initiativ rettet mod børn og unges læselyst med folkebibliotekerne i front. Der er afsat i alt syv millioner kroner til initiativet.

Boghandlerforeningen erklærer sig i en pressemeddelelse enige med Bogpanelets ønske om en målrettet indsats.

Samtidig, påpeger direktør i Boghandlerforeningen, Bo Dybkær, er det er nødvendigt først at undersøge, hvorfor børn og unge i første omgang mister interessen for læsning:

”Skyldes det for stor vægt på, at børnene læser på digitale skærme, selvom de fleste børn faktisk stadig foretrækker den fysiske bog? Eller skyldes det simpelthen, at børnene ikke får tilstrækkelig adgang til det rigtige udvalg af litteratur – herunder nye, aktuelle værker, skrevet i en tid og i et sprog, de kan forholde sig til?”

Bo Dybkær fortsætter:

Afklares dette spørgsmål ikke først, ”risikerer man, at der sættes velmenende initiativer i gang, som ingen rigtig ved om hjælper.”


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere