DBK køber NBC

Nyt, fælles it-system skal bane vej for stordriftsfordele.

     
6 måneder. Så længe nåede Biblioteksmedier at eje NBC, der med virkning fra 6. juli 2015 blev solgt af Gyldendal.
Nu har DBK med virkning fra i går, mandag den 4. januar, købt NBC. Alle medarbejdere fortsætter i første omgang på uændrede vilkår, og det samme gælder de forlag, der distribuerer via NBC:
”Vi fortsætter uændret med de to forskellige prismodeller for de ydelser, der findes hos DBK og NBC,” fortæller Peter Johnsen, administrerende direktør hos DBK. Han udelukker ikke, at det på sigt vil blive muligt for forlagene at vælge mellem flere nye modeller, men det forudsætter, at man først får et nyt, fælles it-system op at køre.
I det hele taget er it hjørnestenen i at kunne udnytte de synergieffekter, som fusionen gerne skulle medføre, understreger han:
”Begge parter har længe ønsket at forny deres it-systemer. Nu skal vi undersøge, om vi kan tage det bedste fra de to systemer og bygge det sammen, eller om vi skal have bygget et helt nyt fra grunden.”
 
Samler forskellige funktioner
Som en følge af fusionen samles distributionen af tradebøger hos DBK i Køge, mens distributionen af skolebøger og bøger til bogklubber samles hos NBC i Haslev.
”På den måde bliver de to centre specialister i hver sit område. Men igen: Først skal vi have en fælles it-platform,” forklarer Peter Johnsen. Han fortsætter:
”Vores mål er, at vi kan tilbyde vores kunder uændrede eller måske endda lavere priser, selv om markedet for papirbøger er svagt faldende. De stordriftsfordele, vi opnår ved at samle de to virksomheder, vil på den måde komme hele bogbranchen til gode. Forhandlere vil få flere varer og flere og mere ensartede serviceløsninger fra samme leverandør og forlagene vil på tilsvarende måde opleve flere og bedre serviceydelser, fordi udviklingsomkostningerne kan fordeles over et større volumen”.
 
Personalereduktioner
Det er planen, at Nordisk Bog Center på et tidspunkt skal fusioneres ind i Fonden DBK, ligesom der på sigt skal reduceres i det samlede personale:
”Vi skal selvfølgelig ikke have to direktører, to økonomichefer og så videre. Også på lageret og i administrationen vil der skulle reduceres,” forklarer Peter Johnsen. Han kan dog ikke sætte tal på, og nøjes med at notere, at der hos NBC er medarbejdere, der har sagt op for nylig.

Fakta om NBC, DBK og Biblioteksmedier
DBK er ejet af en fond, mens NBC er en privatejet virksomhed. De to forskellige ejerformer er en del af grunden til, at der blev tale om et køb og ikke en fusion, hvor Biblioteksmedier fortsatte som minoritetsejer. Det var Biblioteksmediers ønske, da forhandlingerne begyndte.
Biblioteksmedier drives videre som hidtil med indbinding og distribution af bøger og AV-materiale til biblioteker og skoler
Nordisk Bog Center tager sig af cirka 400 forlags udgivelser samt tilbyder logistikservices til bogklubber, forhandlere og internetboghandlere. DBK har cirka 500 forlag som kunder og udfører de samme opgaver. Nordisk Bog Center har outsourcet sine interne lager- og ekspeditionsfunktioner til PostNord, og dette samarbejde fortætter uændret til udgangen af 2016.
Parterne ønsker ikke at oplyse prisen for aktierne.
Læs pressemeddelelsen om salget her.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere