Debat: Beslutninger træffes demokratisk på generalforsamlingerne

Sekretariatsleder Christine Bødtcher-Hansen, Forlæggerforeningen, skriver:I BogMarkedet nr. 08/10 antyder chefredaktør Nils Bjervig i lederen, at Forlæggerforeningen ikke har lyttet til sine medlemmer ved beslutningen om at opgive kampen om faste priser.Spørgsmålet om foreningens politiske indsats i forhold til de faste bogpriser har været behandlet på...

Sekretariatsleder Christine Bødtcher-Hansen, Forlæggerforeningen, skriver:

I BogMarkedet nr. 08/10 antyder chefredaktør Nils Bjervig i lederen, at Forlæggerforeningen ikke har lyttet til sine medlemmer ved beslutningen om at opgive kampen om faste priser.

Spørgsmålet om foreningens politiske indsats i forhold til de faste bogpriser har været behandlet på foreningens generalforsamlinger, hvor medlemmerne har været bredt repræsenteret. Medlemmer, som ikke kan eller ønsker at deltage i møderne, har mulighed for at stemme ved fuldmagt. Foreningens politik vedr. de faste bogpriser er helt i overensstemmelse med de beslutninger, som generalforsamlingen har truffet.

Da spørgsmålet sidst var oppe på Forlæggerforeningens plenarmøde den 27. maj 2009, tilkendegav bestyrelsen udtrykkeligt, at man ønskede en åben diskussion på mødet af fastprisdispensationen. Der var ingen i forsamlingen, der foreslog bestyrelsen at genoptage et politisk arbejde for fastprisdispensationen.

Efterfølgende opinionsundersøgelser offentliggjort i BogMarkedet i august 2009 viser, at en stor del af de adspurgte fortsat går ind for en eller anden form for fast pris. Det er disse undersøgelser, som Nils Bjervig holder op mod Forlæggerforeningens udmelding.

Forlæggerforeningens bestyrelse er fuldt opmærksom på, at liberaliseringen vil kunne få en række negative konsekvenser for bogmarkedet, og at det formentlig er baggrunden for, at undersøgelserne foretaget af Bogmarkedet også viser en skepsis over for frie priser.

Derfor har Forlæggerforeningen inviteret kulturministeren til en dialog om en samlet dansk litteraturpolitik. Forlæggerforeningen mener, at der bør formuleres en fremadrettet litteraturpolitik, som styrker litteraturens udbredelse i det danske samfund. Det bør bl.a. ske ved at fokusere på at få litteraturen ud til de grupper, som i dag ikke læser bøger, samt ved at sikre fremtidens læsere gennem målrettet fokus på børns og unges læsning.

Samtidig bør litteraturens potentiale som kulturbærer og talerør for mangfoldighed styrkes bl.a. ved fokus på støtte til oversat litteratur samt litteratureksport. Endelig er det afgørende for at sikre incitamentet til nye udgivelser, at rettighedshaverne kan disponere i tillid til ophavsretten.

Hele oplægget kan ses her http://www.danskeforlag.dk/download/pdf/024aiaa003.pdf.

Forlæggerforeningens formand eller bestyrelse skifter ikke løbende politikker på baggrund af forskellige undersøgelser, læserbrevsindlæg m.m. Sådanne beslutninger bliver i overensstemmelse med foreningens demokratiske principper truffet på foreningens generalforsamlinger. Samtidig kan vi forsikre Nils Bjervig om, at der i vedtægterne er minoritetsbeskyttelsesregler, som giver medlemmer mulighed for at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Og endelig har foreningen en flad og åben struktur, hvor telefonen til foreningens formand er åben for bl.a. at drøfte holdning til og konsekvenser af de frie priser.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere