Debat: Nedsæt bogmomsen

Af Anette Wad, adm. direktør, Lindhardt og RinghofMåske kommer det bag på nogen – men der er faktisk i regeringen forståelse for, at den høje danske moms på 25 % også på bøger er et alvorligt problem.Da nuværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) åbnede BogForum 2007, kom hun i sin tale med hård kritik af, at man i Danmark beskatter bogen så hårdt. Hun...

Af Anette Wad, adm. direktør, Lindhardt og Ringhof
Måske kommer det bag på nogen – men der er faktisk i regeringen forståelse for, at den høje danske moms på 25 % også på bøger er et alvorligt problem.

Da nuværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) åbnede BogForum 2007, kom hun i sin tale med hård kritik af, at man i Danmark beskatter bogen så hårdt. Hun kaldte verdens højeste bogmoms for »åndelig fattigdom« og sagde, med et islandsk citat, at »Blind er bogløs mand.« Så helt ind i regeringen ser der nu ud til at være skabt forståelse for, at der eksisterer et problem med den høje danske bogmoms.

Derfor mener jeg, at tiden nu er inde til, at vi i bogbranchen markerer os i den politiske debat om såkaldt differentieret moms, der allerede er i gang i kraft af bl.a. en regerings-iværksat undersøgelse af, om lavere moms på frugt og grønt kan fremme den danske folkesundhed. Differentieret moms har eksisteret i det øvri-ge EU i årtier, men har lige så længe været et tabuemne for skiftende danske regeringer, der har henvist til administrative problemer, men selvfølgelig også har skelet til momsprovenuet.

Nu er tabuet på vej til at blive brudt, og dermed også muligheden for at pege på et problem, hvor Danmark i negativ forstand adskiller sig markant fra det øvrige EU.

Bogpriser = kulturpolitik
Ingen kan være uenig i, at bogpriser reelt er lig med kulturpolitik – at der skrives og læses bøger i et sprogområde, er også en af de væsentligste veje til at vedligeholde og udvikle sproget i en tid, hvor det danske sprog presses af engelsk fra mange sider, ikke mindst i uddannelsessystemet. Der er ingen tvivl om, at mange bøger aldrig udkommer på dansk – eller i det hele taget bliver skrevet, fordi kalkulerne på forhånd viser, at salget af dem ikke vil være tilstrækkeligt til, at udgivelsen vil give overskud. Derfor bliver variationen af danske bøger mindre.

En meget høj bogpris virker givetvis først og fremmest afskrækkende på potentielle bogkøbere, som ikke er vant til at læse bøger. Derfor er en høj bogpris givetvis også med til at fastholde den negative sociale arv, hvor nogle befolkningsgrupper stort set aldrig stifter bekendtskab med bøger.

Derfor er der mange grunde til, at det er vigtigt at fremme bogsalget i Danmark. Ja, faktisk mener jeg, at et øget bogsalg burde være en meget vigtig kulturpolitisk målsætning for enhver regering.
Derfor er det dejligt, at vi med al ønskelig tydelighed har fået demonstreret i Sverige, hvad en reduceret bogmoms betyder for bogsalget. Indtil 2001 havde Sverige ligesom Danmark en bogmoms på 25 %, men den blev i 2002 sat ned til kun 6 %. Allerede i det første år steg det samlede salg med hele 20 %, en stigningstakt, der er fortsat i årene derefter, senest med ca. 15 % i 2006.

Det har været diskuteret meget i Sverige, om hele momsnedsættelsen er kommet bogkøberne til gode, eller om man i forlags- eller boghandlerleddet har scoret noget af gevinsten. Spørgsmålet er kompliceret, fordi den lavere moms også har medført, at både forlag og bogkøbere har turdet binde an med en række dyrere udgivelser end tidligere. Nedsættelsen af momsen har altså tilsyneladende også givet sig udslag i en højere kvalitet af bøgerne og salg af flere dyrere bøger, som ville have haft svært ved at klare sig på markedet med den høje momssats.

Man skal samtidigt lægge mærke til, at Danmark adskiller sig markant fra de øvrige 26 EU-lande ved at fastholde en høj bogmoms på 25 %, der også er verdens højeste. En momssats på 10 % er den øvre grænse i EU med Danmark og Slovakiet som de eneste undtagelser. Østrig rammer loftet med 10 %, mens der i Tysk-land er en bogmoms på kun på 7 %, i Sverige er den 6 %, i Finland 8 %, i Luxembourg er den på 3 %, mens der i lande som Norge, Storbritannien og Irland slet ikke er moms på bøger.

Når man læser tallene, må man spørge sig selv, hvad der egentlig er grunden til, at de danske bogkøbere skal betale så meget mere for bøgerne, end man gør i resten af EU. Er det rimeligt – og er det samfundsmæssigt fornuftigt?

Lavere moms = større bogsalg
Jeg går ind for en sænkning af bogmomsen, og jeg er ikke i tvivl om, at det ville have en række positive effekter, såsom øget bogsalg, flere dansksprogede titler, større variation i udbuddet og forhåbentlig flere læsere fra befolkningsgrupper, som ikke læser bøger i dag.

Det ville formentlig tilmed være ret billigt at gennem-føre. Bogmomsen indbringer årligt et beløb til statskassen på omkring 1,5 mia. kr., lidt afhængig af, hvordan man regner det ud og hvilke publikationer, man tæller med som bøger. Det er i øvrigt et beløb, som er langt højere end de penge, der årligt bruges på litteraturstøtte. Fra EU-side lyder anbefalingerne på et bog-momsniveau på mellem 10 og 15 %, og hvis vi forestiller os, at vi følger denne anbefaling og fx halverer bogmomsen til 12,5 %, vil der være et provenutab på 750 mio. kr. Men en stor del af de penge vil givetvis komme hjem igen, fordi der ville blive solgt langt flere bøger.

Hvis en nedsættelse af bogmomsen blev gennemført i Danmark, mener jeg, at vi i bogbranchen under alle omstændigheder skulle forpligte os på, at hele momsnedsættelsen skulle slå fuldt igennem over for bogkø-berne. For vi ville jo under alle omstændigheder vinde på et øget bogsalg.

At bogbranchen samlet set ville blive styrket gennem en momsnedsættelse på bøger, mener jeg faktisk også ville være et kulturelt gode.

Når vi som forlæggere kan regne med et øget bogsalg samlet set, fordi prisen falder på alle bøger på grund af lavere moms, så vil der være økonomi i langt flere af de såkaldt ‘smalle bøger’, ligesom der også vil være flere ressourcer til at udvikle og satse på flere nye, lovende forfattere og flere typer af bogidéer. På den måde kan man sige, at en lavere bogmoms vil være en effektiv form for litteraturstøtte - og tilmed på markedets vilkår. l

Artiklen er en forkortet og revideret udgave af Anette Wads kronik i
Berlingske Tidende 15. marts 2008
»Lad os her fra Bogforum sende en hilsen til politikerne: Momsen på bøger skal ned – og helst helt væk. For kunstens, for folkeoplysningens og i sidste ende for demokratiets skyld.«
Så klart lød ordene fra nuværende integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, da hun åbnede Bog-forum 2007.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere