Misvisende overskrift

BogMarkedet bringer i nr. 01/2012 en artikel om nogle af konsekvenserne af henholdsvis faste og frie bogpriser. I den bygger man bl.a. på et notat, jeg udarbejdede for Forlæggerforeningen i november 2011.

I BogMarkedets anvendelse af dette materiale har der indsneget sig nogle fejl, som er rettet på www.bogmarkedet.dk den 18. januar. Tak for det – to af fejlene skyldtes mit notat. Det beklager jeg.

Men artiklens rubrik og underrubrik er misvisende.

Her skriver man, at »Bogprisen stiger mere i lande med frie priser«, og at »… bogpriserne (er) steget væsentligt mere i lande med frie priser i forhold til lande med faste priser.«
Det er en tolkning af tal fra den britiske undersøgelse Book Prices in the UK since the end of resale price maintenance (som er den hele, korrekte titel), udarbejdet af Francis Fishwick i maj 2008. Her anføres, at bogprisindekset i Storbritannien fra 1996 til 2007 steg med 30,3 %, mens forbrugerprisindekset kun steg med 18,8 %.
Havde BogMarkedet undersøgt, hvad der skjuler sig bag disse tal, ville man have opdaget, at der ikke er belæg for de bombastiske postulater: Tallene bygger på forlagenes vejledende pris, som for størstedelen af de solgte bøger er ren fiktion, da de sælges til en noget lavere gennemsnitspris. Dette anføres ikke i BogMarkedets artikel.
Beregner man prisudviklingen ud fra de konstaterede, faktiske salgspriser i butikkerne, kommer man til et noget andet resultat. Som fx i det britiske fagblad The Bookseller, hvor redaktøren Neill Denny i maj 2008 kunne konstatere, at »bogpriserne gennem det sidste tiår er faldet med ca. 40 %.« (citeret efter Fishwick, s. 3). The Bookseller baserer deres analyse på den løbende statistik fra Nielsen BookScan.
Den »større stigning« i bogprisen i lande med fri bogpriser er en fiktion, hvis man ser på bogmarkedet som helhed.

Se BogMarkedets rettelse her


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere