Respekt for kendsgerningerne, tak

Olaf Winsløw kommenterer lederen i BogMarkedet 15, Faste bogpriser - et forsøg værd

Der er ingen tvivl om, at bladets redaktør har mange gode intentioner, når han i sin leder i nr. 15 foreslår eksperimenter med faste priser igen. Men det skæmmer, at polemikken forvrænger kendsgerningerne.
Redaktøren har ganske ret i, at det var »toneangivende forlag«, som reelt indførte frie priser ved i 2000 at få indført de »fleksible faste bogpriser«, der trådte i kraft 1. januar 2001. Hvis der er nogen tvivl om, at det skete mod boghandlernes ønske, så slå tilbage til Folketingets Kulturudvalgs konference om bogmarkedet den 9. februar 2000. Her og efterfølgende gjorde Boghandlerforeningen gang på gang opmærksom på, at et sådant system vil få samme skæbne, som det engelske Net Book Agreement, som det var kopieret efter.
Historien gav Boghandlerforeningen ret, og indenfor fire år var næsten halvdelen af de nye danske bøger uden fast priser. Og toneangivende forlag beskyttede sine bogklubber ved hjælp af de faste priser og massive reklamekampagner vendt mod boghandlerne. I sandhedens interesse skal det med, at L&R samt f.eks. Cicero i den periode ikke hørte til de toneangivende, idet de klart meldte ud, at de gik ind for frie priser.
Boghandlerne var nødt til at tage stilling til den situation, som forlagene havde bragt dem i, og det gjorde de ganske selvstændigt og ikke som »paralyserede offerlam«, som redaktøren påstår. Så længe boghandlerne ikke havde mulighed for at føre en selvstændig prispolitik, så ville forlagene blive ved med at udstille dem som det fordyrende mellemled. Derfor gik Boghandlerforeningen i 2005 ind for frie priser og bekæmpede i årene efter forskellige forsøg på at bevare forlagenes mulighed for vha. faste priser at dominere det private bogmarked. Bl.a. da Forlæggerforeningen indgik en ensidig aftale med Konkurrencestyrelsen om at reducere de faste priser til højest 10 procent af de nye bøger; men de 10 procent, der var mest bogklubegnede!
Med til historien hører også, at der ikke har materialiseret sig en række af de skrækscenarier, som bl.a. de to foreninger malede op før de faste prisers bortfald. Markedet er blevet meget mere konkurrencepræget, men det er ikke blevet mindre sundt pga. de faste prisers bortfald. Det har også været hovedkonklusionerne i de mange udvalgsundersøgelser, som er gennemført i Kulturministeriets regi siden 2001.
Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at udviklingen siden 2005 også har været omfattende, og at bogmarkedet pt. er inde i en omstillingsproces. Vi deler skæbne med andre lande og brancher, når det drejer sig om at være meget påvirket af den digitale udvikling, ligesom vi har fået vores del af problemerne efter overophedningen og gældsætningen, der eksploderede i 2008.
Derfor deltager vi gerne i diskussioner om bedre forretningsmodeller, mere samarbejde og indsats for læsning og bøger. Men kendsgerninger og ikke følelser er det bedste grundlag for at påvirke og forme en god fremtid for det danske bogmarked.
Olaf Winsløw
direktør, Boghandlerforeningen

København, den 5. september 2011


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere