Demokrati uden kvinder? Af Drude Dahlerup

En solid debatbog med en forbilledlig sammenkædning af holdninger og fakta tilsat en knivspids slet skjult harme.

 

Bliver vores verden et bedre sted, når kvinder får større andel i den politiske magt? Man tør næsten ikke stille det betændte spørgsmål.

Professor i statskundskab Drude Dahlerup – der har beskæftiget sig med emnet i en menneskealder – giver intet direkte svar på et sådant spørgsmål i sin skarpe debatbog om kvinders mangelfulde repræsentation i de politiske topcirkler.

Når kvinder og mænd ikke opnår noget nær ligelig repræsentation i de demokratiske parlamenter – helt grelt ser det ud i Danmark, der netop bryster sig af at være et foregangsland på ligestillingsområdet – skyldes det ifølge Dahlerup et old boys-netværk, der satser på mændene. Dem, de kender.

Hvorfor dette netværk gør, som de gør, hører vi forbavsende lidt om, og Dahlerup påviser heller ikke eksistensen af sådanne netværk, der holder kvinder ude i kulden.   

Indirekte svarer Drude Dahlerup imidlertid på spørgsmålet ovenfor: Bogens virkelig interessante argument er positivt:

De samfundsemner, der især vedrører kvinder, kommer efter alt at dømme højere op på den politiske dagsorden, når kvinderne inkluderes i magtens cirkler. Og derfor bør den politiske magt i langt højere grad respektere kønsligestilling.

Med dette argument giver det god mening, når Drude Dahlerup skriver med varm tilslutning om behovet for statslig intervention til kvindernes fordel og positiv særbehandling i form af kønskvoter.

Bortset fra den halvkonspiratoriske, upræcise nævnelse af old boys-netværket er bogens argumentation bakket solidt op af masser af statistik og henvisning til nyere international forskning. Det lyder lidt trist, men bogen er meget velskrevet, pointerne er slebet til med stort fagligt overblik og de velvalgte eksempler doseret med kenderhånd.   

 

Drude Dahlerup: ‘Demokrati uden kvinder?’, U Press 2018.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere