Den norske stat vil købe vidensbase

Det norske kulturministerium udskriver udbudskonkurrence om national vidensbase Vinderen skal levere elektronisk base, som staten stiller gratis til rådighed for skoler og bibliotekerAf Nils BjervigDet er nok nødvendigt, at statenengagerer sig økonomisk, hvis man vil have et nationalt leksikon i et land som fx Norge,« siger chefredaktør Petter Henriksen,...

Det norske kulturministerium udskriver udbudskonkurrence om national vidensbase Vinderen skal levere elektronisk base, som staten stiller gratis til rådighed for skoler og biblioteker

Af Nils Bjervig

Det er nok nødvendigt, at statenengagerer sig økonomisk, hvis man vil have et nationalt leksikon i et land som fx Norge,« siger chefredaktør Petter Henriksen, Kunnskapsforlaget i Norge, der udgiver Store Norske Leksikon, et leksikon af samme størrelse og ambition som Den Store Danske Encyklopædi. Kunnskapsforlaget ejes af Gyldendal Norsk og Aschehoug i fællesskab og udgiver de to forlags »alfabetiske bøger«, bl.a. leksika og ordbøger.
»Hvis man skal have et løbende opdateret nationalt leksikon, også i internetversion, vil alle små sprogområder komme i samme situation,« understreger Petter Henriksen.

Successen vendte
I Norge har Store Norske Leksikon været en kæmpe forlagssucces – i første og anden udgaven. Men da man var ved at være færdig med en opdateret tredje udgave, begyndte billedet at vende. »Siden 1997 har vi kørt med underskud, og det kommer vi også til i år,« siger fungerende adm. direktør Øystein Hagen til Bogmarkedet. »I alt beløber underskuddet sig til ca. 170 mio. norske kroner.«
Grunden til dette underskud har bl.a. været et svigt i markedet for flerbinds bogleksika, kostbar opdatering og opmærkning til elektronisk udgave. »Det er ikke lykkedes os at skaffe indtægter på den elektroniske udgave,« konstaterer Øystein Hagen. Petter Henriksen mener også, at der foreløbig ikke findes forretningsmodeller, der fører til fortjeneste på Internettet. Dette sammen med det store underskud har bevirket, at man igen i år har gennemført en »nedbemanding«, på i alt 13 årsværk.

Det bedste bud
Udbudsmaterialet fra det norske kulturministerium vil først være kendt, når dette nummer af Bogmarkedet er på gaden. Materialet vil blive udsendt i tidsrummet 15. – 20. juni, og frist for indgivelse af tilbud er medio august.
»Det er godt, at der bliver lavet en udbudskonkurrence, så man kan træffe en kvalitetsbeslutning mellem alle de mulige aktører,« siger Petter Henriksen til Bogmarkedet.
I Norge findes kun et stort, elektronisk leksikon, nemlig Store Norske. Men der findes elektroniske udgaver af mindre leksika, både et fra Kunnskapsforlaget, nemlig Fokus, og et fra det Bonnierejede Cappelen, nemlig CapLex. Det sidste har ligget på nettet et stykke tid– og det er helt gratis at benytte det.
Til det norske brancheblad Bok og Samfunn har Cappelens adm. direktør, Sindre Guldvog, udtalt, at Cappelen ikke kan konkurrere med Kunnskapsforlaget om selve leksikondelen. »Men en internetudgave er ikke det samme som en papirudgave. Det er vigtigt at lave en struktur, som egner sig til det medium, man bruger. Så bliver et leksikon nøglen til en vidensbase, hvor man ikke kun skal hente information fra egne tekster, men også lave gode og systematiske links til omverdenen. På dette område mener jeg, at vi er kommet længere end Kunnskapsforlaget,« siger Guldvog. »Derfor vil vi være med i dette kapløb.«
På denne måde ser det ud til, at selve udbudsmaterialet vil komme til at afgøre, hvor mange, der vil indgive tilbud i august.

Konsekvenser
Det uundgåelige spørgsmål er selvfølgelig: Hvad sker der med Kunnskapsforlaget, hvis de ikke vinder denne licitation?
»I de næste to måneder vil vi udarbejde vores tilbud,« siger Øystein Hagen til Bogmarkedet. »Og vi kan være med uanset størrelsen på det ønskede leksikon. Hvis vi ikke vinder – ja, så vil det betyde en betydelig omstrukturering af Kunnskapsforlaget.«
Betyder det lukning af forlaget?
»Det er alt for tidligt at sige noget om. Men vi vil i givet fald blive nødt til at nedlægge vores store database, og dermed også netudgaven. Vi vil fastfryse basen, som den ser ud i dag og så bare lade den ligge.«
Forlaget har andre aktiviteter, som der tjenes gode penge på: Ordbøger og andre referenceværker – blandt dem Store Etbindsleksikon på papir og dets elektroniske parallel, Fokus.

Hvis ministeriet også her i Danmark vil gå ind i et samarbejde om et nationalt leksikon, skal det naturligvis også ud i licitation. Det siger EU-reglerne. For beløbet i en sådan kontrakt vil ligge på ganske mange millioner kroner. Og situationen i Danmark ville i givet fald ligne den norske ganske meget.
Nr. 24/25 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere