Det reviderede Google-forlig

Forlæggerforeningen redegør for, hvad det det reviderede indhold betyder for de danske forlagAf Christine Bødtcher-Hansen, sekretariatschef, ForlæggerforeningenFor lidt over et år siden annoncerede Google og amerikanske forlag og forfattere, at de havde indgået et forlig, som gav Google lov til at indscanne, sælge, udlåne m.m. bøger udgivet i hele verden før 2009. Det...

Forlæggerforeningen redegør for, hvad det det reviderede indhold betyder for de danske forlag
Af Christine Bødtcher-Hansen, sekretariatschef, Forlæggerforeningen

For lidt over et år siden annoncerede Google og amerikanske forlag og forfattere, at de havde indgået et forlig, som gav Google lov til at indscanne, sælge, udlåne m.m. bøger udgivet i hele verden før 2009. Det medførte massive protester – også fra Forlæggerforeningen – som nu har fået forligsparterne til at forhandle et nyt forlig.

Det nye forlig er begrænset til amerikanske, engelske, australske og canadiske bøger. Endvidere vil bøger, som er registreret i det amerikanske Copyright Office, være omfattet. Jeg har forhørt mig hos et par forlag og har fået det indtryk, at danske forlag ikke har registreret deres bøger i Copyright Office. Det betyder, at danske bøger ikke er omfattet af det nye Google-forlig.

Hvad betyder det, at danske bøger ikke er omfattet af Google forliget?
Danske forlag får ikke de rettigheder og bliver ikke underlagt de pligter, der følger af forliget. M.a.o. må Google ikke sælge bøgerne, lade dem indgå i institutionsabonnementer, m.m. Omvendt er danske forlag ikke berettigede til at få del i den såkaldte »erstatning« på minimum 60 $ pr. bog for bøger, som Google udbetaler for bøger indscannet før maj.

Vil danske forlag kunne finde deres bøger på Google Book Search?
Danske bøger, som allerede er indscannet af Google, eller som indgår i de bibliotekssamlinger, som Google indscanner, vil ligge på Google Book Search. Google har ikke forpligtet sig til ikke at indscanne bøger udgivet af forlag, som ikke er en del af forliget.

Derfor vil danske forlag kunne søge deres bøger og se de såkaldte snippets (4-5 linjer omgivende søgeordet). Såvel indscanningen som visningen af snippets er højst sandsynligt i strid med dansk ophavsretslovgivning, og et forlag vil derfor kunne anlægge sag mod Google, hvis forlaget ønsker at anfægte, at forlagets bøger er indscannet og gjort søgbare.

En fransk domstol har i december 2009 afgjort en sag om indscanning af forlaget La Martinieres værker og dømt Google til at betale erstatning på euro 300.000 samt ‘dagbøder’ på euro 10.000 for hver dag, der går, hvor Google ikke har fjernet bøgerne. Google har anket sagen, så her og nu vil den næppe få konsekvenser for bøger udgivet af andre europæiske forlag.

Ud over søgbarhed og visning af snippets vil Google ikke foretage anden kommerciel udnyttelse af bøgerne.

Kan forlag undgå, at deres bøger bliver indscannet?
Ja. Forlag, som ønsker, at deres bøger ikke bliver indscannet, kan udfylde en formular, som kan ses her: https://books.google.com/partner/exclusion-signup?hl=da

Hvad hvis jeg gerne vil have forlagets bøger til salg m.v. på Google Book Search?
Det er muligt at lave aftaler med Google under det såkaldte Partner program. Mange europæiske forlag har allerede lavet aftaler med Google om, at deres bøger sælges m.v. på Google Book Search.

Nye udfordringer
Alt i alt er de europæiske forlag tilfredse med, at Google har lyttet til de massive indsigelser, der kom over for den første forligstekst. Men Google-forliget har med al tydelighed demonstreret det pres, der er – både fra private og offentlige aktører – for at bøger bliver digitaliseret, og der ligger en stor udfordring for forlagene i at finde løsninger, som både vil kunne tilfredsstille brugerne og sikre incitamentet til også fremover at skabe bøger.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere