DLIC styrket efter omrokering

På det nyvalgte Litteraturråds første møde den 12. januar besluttede man at gennemføre en væsentlig ændring i kompetancefordelingen mellem Rådet og Dansk LitteraturInformationsCenter (DLIC), nemlig mht. hvem der skal bestemme over puljerne til støtte af oversættelser fra og til dansk. Disse puljer kommer for fremtiden til at ligge i DLIC, mens støtten til oversættere fortsat vil ligge hos...

På det nyvalgte Litteraturråds første møde den 12. januar besluttede man at gennemføre en væsentlig ændring i kompetancefordelingen mellem Rådet og Dansk LitteraturInformationsCenter (DLIC), nemlig mht. hvem der skal bestemme over puljerne til støtte af oversættelser fra og til dansk. Disse puljer kommer for fremtiden til at ligge i DLIC, mens støtten til oversættere fortsat vil ligge hos Litteraturrådet. “Vi vil følge kulturministerens ønske om at samle kræfterne til gavn for dansk litteratur,” siger den nye formand, professor Anne-Marie Mai til Bogmarkedet. “Vi ønsker ikke umiddelbart at ændre voldsomt meget i det afgåede råds handlingsplan ud over placeringen af oversættelsespuljerne, men selvfølgelig har vi en række ideer og visioner for det fremtidige arbejde. Den næste konference om litteraturens tilstand, der er lovfæstet i Litteraturloven, vil få temaet: ‘Litteraturen, det litterære sprog og de andre kunstarter’.
Jeg synes, at det er tiden at sætte fokus på det litterære sprog i dets samspil med andre kunstneriske udtryk.”
Er der andre nye tiltag?
“Vi har netop fremsendt en ny handlingsplan til kulturministerens godkendelse. Den indeholder bl.a. en ny skriftserie, der skal følge op på konferencer og seminarer. Det første skrift er planlagt til efteråret med emnet ‘Forfatternes arbejdsvilkår’, for et af vores hovedmål er at styrke litteraturens udbredelse og forfatternes vilkår i Danmark,” siger Anne-Marie Mai.
Det ser ud til, at man med beslutningerne i det nye råd (der jo også er bestyrelse for DLIC) har fjernet hovedårsagen til den gamle strid mellem Litteraturrådet og DLIC, som det også var ønsket fra ministeriets side.
4/5 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere