E-bøger – Hvad ændrer de?

I dag sendes en elektronisk fil til et trykkeri, der så laver fotosats, trykker bogen og lader den indbinde. Med en E-bog sælger forlaget i realiteten den fil, der hidtil kun blev brugt som trykgrundlag, direkte til kunden. Denne mulighed for at sælge filen uden mellemled er det, der vil ændre forlagsverdenen.Af Peter Taarnhøj, direktør i Ventureselskabet Comlex A/S og...

I dag sendes en elektronisk fil til et trykkeri, der så laver fotosats, trykker bogen og lader den indbinde. Med en E-bog sælger forlaget i realiteten den fil, der hidtil kun blev brugt som trykgrundlag, direkte til kunden.
Denne mulighed for at sælge filen uden mellemled er det, der vil ændre forlagsverdenen.

Af Peter Taarnhøj, direktør i Ventureselskabet Comlex A/S og NewTech Publishing A/S. Formand for Digitalt Forum, Den Danske Forlæggerforenings interessegruppe om digital publicering.

De store lancerer e-bøger: Den 8. august lancerede den største amerikanske boghandelskæde, Barnes & Noble, sammen med Microsoft under stor mediebevågenhed de første e-bøger til MS-Reader.
Kun syv uger efter udsendte det største danske forlag, Gyldendal, de første danske e-bøger med syv titler. Som i USA vil flere følge efter. I Sverige og Norge blev nogenlunde samtidig udsendt de første e-bøger, og i begge lande var udgiverne de største nationale forlag.
Det er bemærkelsesværdigt, at e-bøger er noget, de helt dominerende spillere på markedet lancerer som de første. Baggrunden er, at de store forlag vil være helt sikre på at beherske den nødvendige produktionsteknik, når digitale bøger får deres forventede plads i mediebilledet. Hvis de mindre forlag skal klare sig, er det vigtigt for dem, at de ligeledes behersker teknikken, allerede inden markedet bliver etableret og domineret af de store.

e-bøger sælger dårligt
Hvordan er det så gået med salget af e-bøger? Svaret er, at det er gået dårligt, og reelt er salget ikke eksisterende. Baggrunden herfor er især tre forhold. Der er få bøger til salg, de specielle læseenheder til e-bøger er for dyre og de eksisterende PDA’ere er, med et læseareal på ca. 5,5 x 8 cm, ikke store nok til at fremtræde som en bog. Men der kommer flere e-bøger ligesom teknikken bliver bedre og billigere.

Tekniske ændringer er vigtigere end e-bøger
De e-bøger, der nu er lanceret, er en teknisk detalje i det, der over de nærmeste par år vil ske inden for forlagsverdenen. Som teknikken for papirbøger er i dag, sendes en elektronisk fil til et trykkeri, der så laver fotosats, trykker bogen og lader den indbinde. Med en E-bog sælger forlaget i realiteten den fil, der hidtil kun blev brugt som trykgrundlag, direkte til kunden. Denne mulighed for at sælge filen uden mellemled er det, der vil ændre forlagsverdenen.
Når først forlagene får deres produktionsfiler liggende ordentligt struktureret og opmarkeret, vil de kunne levere bogens indhold præcist, som kunden ønsker det, uden andre ændringer end det vel gennemtænkt datakonvertering kan skabe. Så bliver mulighederne pludselig ubegrænsede, og det vil være muligt at bruge enhver tænkelig nyudviklet teknik som leveringsgrundlag. For papirbøger vil dette fx medføre, at forlagene fremover kun vil trykke det oplag, de er ret sikre på at sælge i de første to år (til forskel fra det antal, de håber at sælge) og herefter vil bøgerne blive leveret uden lager, trykt via Print On Demand. For undervisningsområdet vil det være muligt at sælge bøger kapitelvis og dermed undgå de helt uacceptabelt ringe fotokopier, mange elever i dag må nøjes med, og levering kan ske enten som Print On Demand, hvor der som bog trykkes et kompendium til et kursus eller tekstsiderne sendes til elevens/skolens printer. Når syntetisk tale bliver bedre, kan der dannes lydbøger direkte fra filen. Osv. osv.
Kort sagt bliver forlagenes fremtid også i den digitale verden: ”Et forlag lever af at sælge indhold, ikke af at sælge papir.”

Forlagskontrakterne skal ændres
Imellem forlagene og deres forfattere foregår for tiden drøftelser og forhandlinger om, ændringer i forlagskontrakterne. Baggrunden er, at de eksisterende forlagskontrakter ikke dækker digital udgivelse, og alligevel drejer forhandlingerne sig på dette område kun om betaling for e-bøger. Den rigtige fornyelse ville være, om det aftales med forfatteren, hvilken royaltyprocent af forlagets netto-udsalgspris, forfatteren skal have uanset leveringsmåden til kunden. Det er i forfatternes interesse, at deres forlag tager alle relevante former for distribution i brug for at levere deres værk til kunden. På dette tekniske område er der ingen, der kan spå om fremtiden. Vi ved kun, at der vil ske ændringer, og at forfatterens værk skal leveres til køberen i den skikkelse, kunden vil betale for. Meget af den diskussion, forlagsbranchen nu har med forfatterne omkring e-bøger, havde man også, da paperbacks blev en teknisk mulig med billigere produktionsmetoder, eller da bogklubberne så dagens lys og tilbød de samme bøger billigere.
I virkeligheden ville forfatterne komme længere i en sikring af deres indkomst, hvis de fik indsat i forlagskontrakterne, at forlagene skal havde pligt til at tage alle relevante leveringsteknikker i brug i stedet for at diskutere, hvor stor en procent, de skal have i royalty af en kendt leveringsmåde og så diskutere det som et problem hver gang, der etableres en ny. En ændret leveringsform for forfatterens værk burde ikke være et problem, men en spændende mulighed for forfatteren til at få solgt flere eksemplarer af sit værk. Hvis ikke forfatterens forlag evner at følge med i den nye tekniske udvikling, vil forfatterens indkomst langsomt borteroderes.
4/5 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere