Eksperter: People’sPress har en dårlig sag

Rent juridisk ser det sort ud for People’sPress. Det mener flere eksperter, BogMarkedet har talt med. Men forlaget har dog ret i, at der kan siges at være et principielt problem for bogbranchen, mener professor i mediejura.

People’sPress er sigtet for at have brudt et navneforbud med udgivelsen ’Attentatet,’ hvori forfatter Lars Hedegaard nævner sin formodede attentatmand ved fulde navn. Det er forlaget utilfreds med.
Adm. direktør Jan Degner påpegede i BogMarkedet i går, at forlag ikke automatisk har ansvar for alt, der står i deres bøger, som det er tilfældet for massemedierne, der hører under medieansvarsloven. Han stiller på den måde spørgsmål ved forlagets ansvarspådragelse ved at trykke og udgive bogen.
Advokat Tyge Trier, som er advokat for People’sPress, bekræfter, at forlaget er sigtet for medvirken til overtrædelse af navneforbuddet ved at udgive ’Attentatet’. Sigtelsen fra Københavns Politi angår retsplejeloven § 31 om navneforbud og straffelovens § 23 om medvirken.
”Sigtelsen er overraskende og usædvanlig. Det meget klare retlige udgangspunkt er, at forlaget ikke er juridisk ansvarlig for konkret indhold af værket, når forfatteren er navngivet (ikke anonym). Vi er i gang med at undersøge sagen, som indeholder principielle spørgsmål,” siger Tyge Trier.

Eksperter er uenige
Men forlaget kan ikke friholdes ansvar, fordi forfatteren er navngivet. Det mener flere eksperter, BogMarkedet har talt med.
”Ingen må bryde et navneforbud,” slår Vibeke Borberg fast. Hun er forskningschef i medieret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. ”I det omfang forlaget har spillet en redaktørrolle – det har forlag som regel – så har de jo gennemgået materialet, og dermed kan man sige, at de pådrager sig et redaktøransvar. Det er ikke et udtryk, man normalt bruger om forlag, fordi det er hentet fra medieansvarsloven. Men det vil svare til det samme,” siger Vibeke Borberg, som også er advokat med møderet for højesteret. 
Medieansvarsloven pålægger de danske medier udvidede forpligtigelser, hvor den ansvarshavende redaktør under strafansvar skal sørge for, at oplysninger, der bringes i mediet, ikke er på kant med lovgivningen – dette gælder altså eksempelvis også kilders udtalelser. Forlag er dog ikke underlagt medieansvarslovens bestemmelser, idet de ikke bliver betragtet som massemedier.

En konkret vurdering
”I medierne har redaktøren et særligt redaktøransvar. Men det gælder ikke inden for bogbranchen,” bekræfter Sten Schaumburg-Müller, som er professor ved Syddansk Universitet med speciale i mediejura.
Hvis sagen kommer så langt, at People´sPress faktisk skal i retten, så vil det derfor komme an på en helt konkret vurdering af forløbet, hvad angår spørgsmålet om forlagets medvirken.  
”Man har en ret bred medvirkensbestemmelse i dansk strafferet,” siger Sten Schaumburg-Müller. ”Her er det ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt forlaget ved, at der er navneforbud. Bare man ved, at der er en sag, skal man selv tjekke, om der er nedlagt navneforbud.”  
Men i den konkrete sag var People’sPress godt klar over, at der var nedlagt et navneforbud. Det udtalte Jan Degner til BogMarkedet i går.    

Uden fortilfælde
Der findes flere eksempler på, at forlag er blevet retsforfulgt for at viderebringe injurier eller for ophavsretlige krænkelser. I nogle fortilfælde er der også nedlagt fogedforbud imod udgivelser. Men ifølge BogMarkedets research er denne sag helt speciel.
De eksperter, vi har været i kontakt med, kender ikke til fortilfælde, hvor forlag er hverken sigtet, tiltalt, dømt eller frikendt for overtrædelse af et navneforbud.

Et principielt problem  
Hvad angår forlagets medvirken, når de trykker og udgiver en bog, rejser People’sPress også et andet spørgsmål. Når der ikke er et automatisk redaktøransvar, som under medieansvarsloven, hvor stopper spørgsmålet om ’medvirken’ så? Skal forlag gennemgå alle navne og udtalelser for alle tænkelige og utænkelige lovovertrædelser?
Og hvad med korrekturlæseren, trykkeriet og boghandleren. Kan de siges at have været medvirkende? Her har forlaget faktisk en pointe, mener Sten Schaumburg-Müller, som også er forskningsleder på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.      
”Jeg synes sådan set godt, man kan sige, at der er et principielt problem her. Man kan diskutere, om der er den rigtige regulering i forhold til bogbranchen. Er det meningen, at forlaget og alle mulige involverede skal gå ind med en tættekam og gennemgå bøger for injurier osv.? Det er en relevant overvejelse. Men sådan som reglerne er nu, så er det de almindelige bestemmelser for medvirken, der gælder,” fastslår han.

En del af redaktionsprocessen
Den konkrete sag omkring People’sPress’ sigtelse kan Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, ikke kommentere. Men rent principielt understreger også hun, at forlag er underlagt den almindelige lovgivning. 
”Det er en del af redaktionsprocessen, at forlaget har blik for, om der kan være indhold, som ligger på kanten af for eksempel straffelovens bestemmelser. Hvis forlaget vurderer, at det er tilfældet, vil forlaget gå i dialog med forfatteren om risici ved offentliggørelse, og her er også forlaget underlagt den almindelige lovgivning,” siger Christine Bødtcher-Hansen, som også er uddannet jurist.
For en god ordens skyld skal det her nævnes, at People’sPress ikke er medlem af Danske Forlag.

Fakta: Paragraffer i spil

Retsplejelovens §31
”Retten kan i straffesager forbyde, at der sker offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud),
1) når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare, eller
2) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse.”

Kilde: Retsinformation.dk

Straffelovens §23
”Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.”

Kilde: Retsinformation.dk

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere