Elinor Ostrom

Forfatter: Karin Hilmer Pedersen & Gert Tinggaard Svendsen
Serie: Statskundskabens klassikere
Sider: 121
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag

THERE IS A FIVE LETTER WORD THAT I WOULD LIKE TO REPEAT, AND REPEAT, AND REPEAT: T R U S T– Elinor Ostrom, The Nobel prize Lecture, December 8, 2009
Elinor Ostrom (1933-2012) modtog i 2009 nobelprisen i økonomi for sine analyser af, hvordan lokalt samarbejde kan løse kollektive handlingsproblemer i forbindelse med forvaltning af fælles ressourcer – og mindst lige så effektivt som statslig regulering eller privatisering. Samtidig øger samarbejde legitimiteten af beslutningerne blandt borgere og brugere af en ressource. Det centrale er, at de konkrete, lokalt udformede institutioner skaber betingelserne for tillid og selvregulering.
Ostroms forskning er tværvidenskabelig og metodepluralistisk. I direkte forlængelse af Herbert Simon implicerer hendes studier, at menneskers rationelle handlinger er bundet til omstændighederne og også baseret på moral og værdier.
De to centrale spørgsmål har været: Hvad er muligt, og hvad virker? Denne bog søger at henlede opmærksomheden på potentialet i hendes tænkning både for samfundsvidenskaben generelt og med henblik på konkret at løse samfundsmæssige problemer.
Karin H. Pedersen er lektor og Gert T. Svendsen er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Fakta om bogen
Titel: Elinor Ostrom
Forfatter: Karin Hilmer Pedersen & Gert Tinggaard Svendsen
Serie: Statskundskabens klassikere
Sider: 121
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere