En af verdens ældste boghandlerforeninger

Den norske Bokhandlerforening fejrer 150 års jubilæum I Norge er brancheaftale og bogmarked kultur- og sprogpolitikAf Olaf Winsløw, direktør, Den danske BoghandlerforeningDen 10. januar 2001 var det 150 år siden, at 11 fremsynede mænd dannede Den norske Bokhandlerforening (DnB) – en af de ældste egentlige boghandlerforeninger i verden. Jubilæet...

Den norske Bokhandlerforening fejrer 150 års jubilæum
I Norge er brancheaftale og bogmarked kultur- og sprogpolitik

Af Olaf Winsløw, direktør,
Den danske Boghandlerforening

Den 10. januar 2001 var det 150 år siden, at 11 fremsynede mænd dannede Den norske Bokhandlerforening (DnB) – en af de ældste egentlige boghandlerforeninger i verden. Jubilæet højtideligholdes med en række festligheder: På selve dagen holdt foreningen et seminar om ”Faste eller frie bokpriser?” og en fornem middag; der er igangsat en jubilæumsbog, der skal dække de 50 år siden den sidste jubilæumsbog fra 1951; der vil blive udgivet seks prisbillige bøger til en samlet udsalgspris af 150 kr.; og det hele kulminerer i en storstilet fest for alle medlemmer i forbindelse med årets generalforsamling i juni måned.

Norske boghandleres selvforståelse
Jeg, som kun havde hørt rygterne om 150-års jubilæet i Oslo, erfarede i det mindste to ting på min rejse og deltagelse i de festligheder, der blev holdt på selve dagen: At nordmænd så sandelig ved, hvordan man fejrer jubilæer, og at bogmarked og brancheaftale i Norge er kultur- og sprogpolitik: For en dansker er det slående, hvordan kultur- og sprogpolitikken er udgangspunktet for norske boghandleres selvforståelse og holdning til branchens problemer.

Internationalt seminar om faste/frie bogpriser
Brancheaftalen fra 1998 begynder således: “Bransjeavtalens formål er å fremme kultur- og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidrage til å styrke norsk språk og skriftkultur.” Tilsvarende står der i den strategiplan for 2001-04, som DnB offentliggjorde på jubilæumsdagen: “DnB skal være en sentral aktør for å styrke bokens posisjon som kultur- og kunnskapsformidler.”
Den ånd prægede også seminaret om “Faste eller frie bokpriser?”, der trak over 150 deltagere fra såvel boghandel som forlag. Det blev indledt med en international afdeling, hvor Doris Stockmann, præsident for European Booksellers Federation (EBF), først gav en meget kompetent oversigt over branchen i Europa og i Finland.
Lars Grahn, formand for Svenska Förläggareförening, fortalte om, hvor tilfreds Sverige er med frie priser, mens Gilles de la Porte, boghandler fra Le Havre og bestyrelsesmedlem i den franske boghandlerforening, roste de faste bogpriser i Frankrig (også kaldet Loi Lang), der flytter konkurrencen fra pris til service og sortiment. De to repræsentanter for hver sit prissystem gav udtryk for, at der i deres lande er national opslutning om henholdsvis frie og faste priser ud fra økonomi, effektivitet og kulturpolitik.

De uafhængige i sammenslutning
Eftermiddagen var helliget den aktuelle norske situation.
Brancheaftalen har medført, at de uafhængige boghandlere har måtte indgå i en løs sammenslutning, Fri Bokhandel, for at kunne føre forhandlinger med forlagene om indkøbsbetingelserne. Til daglig kalder disse boghandlere sig for “de vilde”, og den første norske taler, Rigmor Hüffmann fra Strand Bokhandel ved Stavanger, var en sand repræsentant for denne gruppe. Hun talte engageret om distriktsboghandelens berettigelse i at hjælpe bogen til at finde sin læser og understregede: “Vi sælger åndsværk ikke smør!”
Dag Landmark, der er tidligere selvstændig boghandler, nu BMF’er efter salg til Lauritzen-Norli (50% ejet af Aschehoug), fortalte om dagliglivet i “tankens og sjælens distributionscentral”. Han gav måske en del af forklaringen på forlagenes indtog i boghandlerbranchen, da han mindedes gamle dage, hvor “forlagene havde al magt og alle pengene”.
Sindre Guldvog fra forlaget Cappelen, der ikke ejer nogen boglader, men selv ejes af svenske Bonnier, drog historiske paralleller til striden om universets centrum og pegede på, at seminarets tema har været diskuteret siden 1836. Alligevel håbede han på en konstruktiv diskussion om brancheaftalen. Han var enig i dens formål, men mente, at selv om skønlitteraturen kun udgør omkring 4% af omsætningen i boghandelen, skygger den alligevel for diskussionen om de øvrige 95-96%. Han så til Danmark som en model for “fast pris på sårbare titler og frie priser på resten”.

De store vil have magt
Hans Petter Foss ejer en hastigt voksende kæde af kristne boghandlere, Bok og Media. Han mente, at grunden til den aktuelle diskussion om faste/frie priser er, at “de store vil have mere magt”. Det beklagede han, fordi brancheaftalen havde givet det bedste resultat med et fintmasket boghandlernet (knap 600 butikker), nye forlag og det bedste bogklubsystem.
Endelig talte William Nygaard, hovedejer og leder af Aschehoug, om, hvad “en litteraturlov kan betyde, og hvordan den kan se ud”. Han ønskede ikke, at branchen “lægger sig på ryggen” for yderligere liberalisering – “til fremme af en stadig mere grådig og forstærket individualisme, med en indskrænket, ja svækket norsk skriftkultur som omkostning”. Han priste frivillighedsprincippet i brancheaftalen, men fandt, at der var tidspunkter, hvor lovhjemlen må tages i brug, når temaerne bliver for komplicerede. Brancheaftalen repræsenterede for ham “det gode samfund” og “kvalitetspolitik”, men da den er under pres – bl.a. pga. det manglende loft over forlagsrabatterne i et marked med stærke kæder – havde han fået udarbejdet et udkast til en litteraturlov. Det var et forslag til ophøjelse af den nuværende brancheaftale til lov, ikke et forslag til udbygning af statens direkte engagement i bogmarkedet.
Svensk boghandlerformand mod frie priser
I debatten tog Thomas Rönström, direktør i den svenske boghandlerforening, til genmæle mod Lars Grahns indlæg. Hans bekymring var “kvalitetsboghandelen”, men han var ikke utilfreds med de frie priser i Sverige – “hvis der er lige vilkår for alle”. Han fremdrog to områder, hvor han ikke mener, at det gælder i Sverige: Dels gives der i dag lavere royalty på bogklubbøger, hvorfor bogklubberne har lettere ved at konkurrere med boghandelen på pris, og dels trykker flere forlag udsalgspriser på bøgerne, hvilket presser boghandelens fortjeneste.
Der var mange andre vigtige indlæg i den engagerede og lange debat, men pladsen tillader desværre ikke et yderligere referat.

Tre forfattere som jubilæumsgave
Aftenens middag i Teatersalen på Hotel Continental i Oslo for godt 60 personer med kulturministeren i spidsen blev holdt i historisk stil med en menu, der var inspireret af norsk mad anno 1900, og taler og underholdning. En af de mest originaler gaver var fra den skønlitterære forfatterforening, som gav boghandlerne tre forfattere! Det blev et festfyrværkeri.
4/5 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere