En afgående formand ser tilbage og frem

Nogle vurderinger og nogle ønsker. Den afgående formand Thomas Harder vurderer de første fire år i LitteraturrådetAf Nils BjervigThomas Harder har som formand været meget aktiv i debatten om Litteraturrådet og DLIC, og han har haft markante synspunkter på sammensætningen af det nye råd, sidst i sin tale ved afskedsreceptionen i december.Hvordan ser du...

Nogle vurderinger og nogle ønsker. Den afgående formand Thomas Harder vurderer de første fire år i Litteraturrådet

Af Nils Bjervig

Thomas Harder har som formand været meget aktiv i debatten om Litteraturrådet og DLIC, og han har haft markante synspunkter på sammensætningen af det nye råd, sidst i sin tale ved afskedsreceptionen i december.
Hvordan ser du på det nye råd, der også er som bestyrelse for DLIC?
“Den nye sammensætning har nogle klare fordele, men også nogle iboende problemer indbygget. Fordelene er, at rådet nu får tilført ekspertise med en forlægger repræsenteret. Denne ekspertise har vi nogle gange manglet i det gamle råd. Men jeg ville nok have foretrukket, at man havde skaffet sig den ekspertise ad anden vej, fx ved at pege på en forlægger, der ikke længere var aktiv. Derved ville man have undgået risikoen for inhabilitet i mange sager; desuden kan jeg godt være lidt nervøs for, at der vil være en større lukkethed i drøftelserne i rådet, af frygt for at alt for gode ideer kunne blive lækket. Men generelt er det mit indtryk, at det nye Litteraturråd fremviser en god og bred vifte af kompetencer.”

Større effektivitet – flere penge
Hvad har været kernepunkterne for dig som formand, når du ser tilbage på de første fire år?
“Det har været overraskende interessant at være med til at skabe en organisation og en arbejdsform inden for rammerne af en litteraturlov. Her har vi også kunnet levere forsøg på en egentlig litteraturpolitik. Meget af arbejdet har været af mere bureaukratisk art, og det har været meget værdifuldt. En af målsætningerne var at få gjort alle de forskellige ansøgningsmåder og -procedurer meget gennemsigtige, få dem samlet og koordineret, så det blev nemmere for ansøgerne at orientere sig og søge det rigtige. Det har også gjort det hele mere effektivt, og det har bevirket, at der er blevet flere penge til uddeling. Dette har været et arbejde, der ikke har været så synligt, men det har været meget nødvendigt.”

Vigtige projekter
Thomas Harder har ikke besvær med at pege på nogle projekter, som han synes har været særligt vigtige for rådet. Meget har det afgående råd allerede peget på i deres ‘testamente’: En ny politik for litteraturen. I samtalen med Bogmarkedet peger han på Forfattercentrum, en ordning der giver arrangementsstøtte til forfatteres optræden rundt om i landet. “Det har være en meget stor succes, og det har betydet meget for en øget interesse for litteratur og læsning,” siger Harder
Han peger også på en række bøger, der er kommet til rimelig pris gennem støtteordninger; her nævner han Ole Meyers meget roste nyoversættelse af Dantes Guddommelige Komedie (Forlaget Multivers), som Litteraturrådet kunne støtte med 200.000 kr. “Vi har også kunnet støtte bøger, der nok ellers ikke ville have set dagens lys, som fx Tapperhed ærer af Jørgen Eskild Høigaard (Borgen).”
Også støtte til forfattere i form af rejse- og andre legater, der har kunne skaffe dem nødvendig arbejdsro til færdiggørelse af projekter, har været en af de helt væsentlige ting i rådets virksomhed.

Ønsker for fremtiden
Vi spurgte Thomas Harder, hvad han kunne ønske, der blev fokuseret på i de næste fire år.
“Det har vi jo formuleret ret detaljeret i vores En ny politik for litteraturen. Men hvis jeg skal pege på et par punkter vil det være opfølgning af vores Europakonference sidste år. Det er væsentligt at opbygge et europæisk netværk af Litteraturrådslignende organer. På den måde kan vi bedre stå samlet over for EU-systemet.
Desuden skal FEVO drives frem (efteruddannelse for oversættere). Det er en forening, der er under stiftelse, kun underskrifter mangler. Selv om vi har mange højt kvalificerede oversættere, er det nødvendigt med efteruddannelse og opdatering af folks viden. De første kurser er planlagt, og de kommer til at omfatte engelsk-dansk juridisk sprog og avanceret brug af IT.
Forfatter- og oversættercentret på Hald skal op på et professionelt niveau. Det samme gælder Forfatterskolen. Der må skabes ordentlige institutionelle rammer, så man kan koncentrere som om indholdet.
Der er nok at tage fat på,” slutter Thomas Harder, der nu går tilbage til ‘sin plov’: oversættelser, journalistik, foredrag, tolkning og til at skrive egne bøger.
Bogmarkedet 1/2/3 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere