En ildsjæl takker af og lukker og slukker

Efter 42 år i Slavisk Afdeling i boghandelen på Århus Universitet (Akademisk Boghandel/Stakbogladen) forlader Helle Dalgaard butikken, der har måttet lukke. Et halvt århundredes handel med slavisksprogede bøger i Danmark er dermed slutAf Nils Bjervig»Vi er et offer for lykkelige omstændigheder.« Sådan lyder det sørgmuntert fra Helle Dalgaard, der i 1967 blev ansat som...

Efter 42 år i Slavisk Afdeling i boghandelen på Århus Universitet (Akademisk Boghandel/Stakbogladen) forlader Helle Dalgaard butikken, der har måttet lukke. Et halvt århundredes handel med slavisksprogede bøger i Danmark er dermed slut
Af Nils Bjervig

»Vi er et offer for lykkelige omstændigheder.« Sådan lyder det sørgmuntert fra Helle Dalgaard, der i 1967 blev ansat som studentermedhjælper og siden 1978 har ledet den afdeling af Akademisk Boghandel (senere Studiebogladen Gad og Stakbogladen Gad, nu Stakbogladen A/S), hvor man kunne få bøger fra hele det slaviske sprogområde – i de sidste mange år som det eneste sted i Danmark. Slavisk Afdeling leverede under den kolde krig bl.a. til de store videnskabelige biblioteker i USA, Frankrig, Storbritannien & Tyskland.

Afdelingen har siden først i 1990’erne serviceret alle skandinaviske forskningsbiblioteker (i Uppsala og Stockholm vandt man flere gange en EU-licitation), Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus samt Forsvaret. Men også de mange studerende på universiteterne og i gymnasiet har nydt godt af denne specialboghandels ekspertise og service. Afdelingen blev Nordeuropas største forhandler af litteratur fra de slaviske sprogområder (russisk, polsk, hviderussisk, ukrainsk, tjekkisk, bulgarsk m.fl.)

»De lykkelige omstændigheder« er det faktum, at informationsudvekslingen efter Murens fald og opløsningen af Sovjetunionen er eksploderet. Det er nu muligt ikke blot at købe bøger over nettet, men også at rejse frit. Begge veje. Det har til gengæld haft den effekt, at søgningen til russisk og andre slaviske sprog herhjemme er faldet drastisk. At vi ikke længere har noget Slavisk Institut i Danmark, men at forskning og undervisning i slaviske sprog, kultur og historie nu kun er et led i de såkaldte ‘Regionale Studier’, er et af de mest sørgelige resultater af denne udvikling. Det er en anden, men lige så bedrøvelig historie.

Økonomien taler
I november 2009 måtte Slavisk Afdeling i Stakbogladen i Århus dreje nøglen om. Dermed sluttede en omtumlet tilværelse for en af de mest markante specialboghandler i Danmark.

»Der er ikke økonomi i at bevare afdelingen,« siger en af ejerne af Stakbogladen, boghandler Jens Viltoft, til Jyllands-Posten.
I foråret blev Helle Dalgaard og hendes kollega Tatiana Hansen opsagt – men forsøgene på at videreføre forretningen blev ikke opgivet. Til det sidste blev der forhandlet om alternative løsninger, men uden held.

At være fondsejet eller ej
Det oprindelige Akademisk Boghandel var fondsejet (på samme måde som SL Books er i dag). Men i 1991 gik Akademisk Boghandel (AB) og Studenterfonden konkurs. Slavisk afdeling blev købt af Rørbæk fra Clemens Boghandel, før AB gik konkurs, derefter blev AB købt af Rørbæk sammen med Gad.

Dermed ophørte også den privilegerede stilling som huslejefri fondsejet virksomhed. Det betød, at AB blev den eneste kommercielle virksomhed på Århus Universitet.

»Vi kom til at betale en husleje på ca. 600.000 kr. om året. Og da der samtidig var startet forskellige studenterstyrede bogformidlinger, der som SL i dag ikke betaler husleje på campus og opererer med gratis arbejdskraft, blev det naturligvis en stor økonomisk belastning i den konkurrencesituation,« siger Helle Dalgaard.Det var begyndelsen til enden.

Under nye ejere
Fra 1991 til 2005 var Stakbogladen en del af Gad. Det betød ændrede forhold på mange måder – og ikke alle var til gavn for Slavisk Afdeling.

Mange procedurer blev styret centralt, bl.a. kreditgivning og sortiment. Der var ikke, efter min mening, den store forståelse for vores situation som specialboghandel i Gad-regi,« siger Helle Dalgaard.

De fik ikke chancen
Netop i disse år efter Murens fald og Sovjetunionens fald var der en stor chance for at udnytte det boom, den nye politiske situation havde forårsaget. »Fra at man kunne handle med én central instans, i USSR hed det MezjKniga, gik man over til et frit marked. Ikke mange havde overblikket og forbindelserne, så man kunne finde sine handelspartnere under disse konditioner.

Men det store netværk havde vi opbygget gennem mange år på messer i Frankfurt og i Rusland og ved vores mange private besøg. Det gav os en stor fordel. Men den fik vi ikke lov til at udnytte. Havde man blot givet os en medarbejder mere, havde vi kunnet konsolidere og udbygge vores position,« forklarer Helle Dalgaard i dag med lige så stor entusiasme, som da hendes forretning stadig var i live. »Den professionelle kunde, forskningsbibliotekerne, skulle have tillid til leverandøren – den tillid havde de til os.«

Økonomien
Da Slavisk Afdeling havde den største omsætning, lå den på ca. 1,8 mio. kr. med et dækningsbidrag på ca. 30 %. I 2005 lå omsætningen på 1,5 mio. kr. og en dækningsgrad på 35 %. »Det skyldtes bedre rabatter på bøger og tidsskrifter,« forklarer Helle Dalgaard.

I 2007 kom et decideret vendepunkt. Bevillingerne til slavistik og humaniora på de skandinaviske universiteter blev generelt skåret ned, forsvaret ændrede fokusområde, og russisk på de danske gymnasier var på vej til at uddø. »Det betød, at det meste stabelsalg forsvandt. Samtidig valgte Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i forbindelse med et EU-udbud den britiske leverandør Dawson.« Dermed mistede Stakbogladen en omsætning på ca. 2 mio.

Det komiske her er, at det britiske Dawson bestilte en stor del af de slaviske bøger – hos Slavisk Afdeling i Århus.

Slavisk kan ikke svare sig
I 2008 gik Stakbogladen i minus med 1,2 mio. kr. Et modtræk var at flytte boghandelens naturvidenskabsafdeling op i Stakbogladens hovedafdeling i studenternes hus – med den konsekvens, at Slavisk Afdeling blev nedlagt. »For der er ikke økonomi i at bevare afdelingen,« som Jens Viltoft har sagt.

Selv om det er godt, at det slaviske område er blevet åbnet, er det en meget sørgelig kendsgerning, at det har resulteret i ikke blot nedlæggelsen af Nordeuropas største specialboghandel for slavisk litteratur, men også i nedprioriteringen af et stort og vigtigt forsknings- og undervisningsområde, slavisk sprog, litteratur og historie – et område, Danmark ellers har stolte traditioner at leve op til.

Akademisk Boghandel på Århus Universitet
blev oprettet af Studenterrådet i 1949. I 1963 henvendte tre studerende, Kjeld Bjørnager, Thomas Petersen og Henning Mørk sig til boghandlen med forslaget om at oprette en slavisk afdeling. I 1960’erne og 1970’erne var der tre ‘større’ forhandlere af slavisk litteratur: Slavisk Afdeling i Århus, Rosenkilde & Bagger (senere Slavisk Boghandel i Chr. IXs Gade i København, ledet af navnkundige Hr. Andersen) og Sputnik i den sovjetisk-danske venskabsforening, der dog kun handlede med litteratur udgivet i Sovjet og andre østbloklande samt vestlige kommunistisk orienterede forlag.

Helle Dalgaard, cand. mag. i russisk og bulgarsk, har ledet afdelingen fra 1978, men begyndte at arbejde der i 1967; siden begyndelsen af 1970’erne har afdelingens anden faste medarbejder været Tatiana Hansen.

I 1991 blev Alavisk Afdeling købt ud af Akademisk Boghandel og kom ind i G.E.C. Gads regi og blev flyttet ned i Århus Midtby (Studiebogladen). I 1993 kom afdelingen tilbage til Bjerget (Akademisk Boghandel var i mellemtiden blevet Stakbogladen, G.E.C. GAD). I 2005 blev Stakbogladen frikøbt fra GAD af bl.a. boghandler Jens Viltoft og blev til Stakbogladen A/S, og her endte afdelingen sine dage, som Helle Dalgaard udtrykker det.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere