Et år efter Charlie Hebdo: Hver tiende forfatter holder sig tilbage af frygt

BogMarkedets store undersøgelse af (selv)censur og ytringsfrihed tegner et billede af en situation, hvor mange tager hensyn til især islamister, religiøse grupper, etniske minoriteter og højreradikale politiske bevægelser.

        
Omkring hver 10. forfatter, oversætter eller tegner lægger bånd på sig selv – enten af frygt for konsekvenserne eller for ikke at krænke bestemte grupper i samfundet.
Det er – meget overordnet sagt – det billede, der tegner sig i den store undersøgelse, BogMarkedet gennemførte i december sammen med Dansk Forfatterforeningen og Dansk Skønlitterære Forfattere. Se alle spørgsmålene her:
398 personer har svaret på de mange spørgsmål om censur, selvcensur og ytringsfrihed. Undersøgelsen tegner et detaljeret billede af denne del af forfatternes hverdag, og selv om islamisme og religion i det hele taget fylder meget i besvarelserne, fortæller de forfattere, oversættere og illustratorer, der har svaret på undersøgelsen, om mange andre emner, hvor de føler eller har følt sig under pres i forbindelse med deres arbejde. Det gælder ikke mindst hensynet til de nærmeste blandt familie og venner, pres fra virksomheder og institutioner og offentligt ansattes ytringsfrihed eller mangel på samme.
 
Hver tiende – mere eller mindre
At sige, at hver 10. føler sig under pres i forhold til censur og ytringsfrihed, er selvfølgelig en meget overordnet konklusion, men det er den svarprocent, der går igen i forbindelse med en række af de spørgsmål, vi har stillet.
F.eks. svarer 10,62 pct. ja til inden for de seneste femten år at have ”afstået fra at arbejde på en bog, fravalgt en vinkel eller ændret i en bog, fordi du var bange for, at den ville blive censureret?” – og heraf svarer næsten halvdelen, at det er sket mere end en enkelt gang.
Tilsvarende siger 8,4 pct. ja til inden for de seneste femten år at have ”været udsat for trusler eller chikane på grund af dine bøger”, og 9,5 pct. svarer ja til inden for de seneste femten år at have ”afstået fra at arbejde på en bog, fordi du var bange for, at den ville udløse fysisk vold, chikane eller trusler mod din person eller dine nærmeste, eller fordi du frygtede for at blive udsat for offentlig fordømmelse”.
13,4 pct. svarer, at de inden for de seneste femten år har afstået fra at deltage i samfundsdebatten af frygt for, at  at det "ville udløse fysisk vold, chikane eller trusler”, mens det heldigvis er et noget mindre (men dog alt for stort) tal – 7,5 pct. – der svarer at de inden for de seneste femten år har været udsat for fysisk vold, chikane eller trusler, fordi de "som forfatter, oversætter eller illustrator har deltaget i samfundsdebatten”. Modsat har 11,6 pct. inden for de seneste 15 år afstået fra at deltage i samfundsdebatten af frygt for, at det ville udløse offentlig fordømmelse.
Værd at notere er også, at under hver tredje er sikker på, at vedkommende ikke ”fremover kunne finde på at droppe en bog eller en vinkel i et emne for en bog i forbindelse med dit arbejde, hvis du formoder, at dit arbejde vil virke krænkende på andre mennesker”. 9,3 pct. svarer, at det vil de ”højst sandsynligt” kunne finde på, mens næsten halvdelen (47 pct.) svarer ”muligvis”.
Mest markant blandt svarene er måske, at hver syvende har været udsat for censur eller forsøg på det, og at tre ud af fem føler, at ytringsfriheden i Danmark i dag er mere truet end for fem år siden. (link til artikel senere). Det er også værd at notere, at langt flere mænd end kvinder oplever dette. Dette ser vi nærmere på i de kommende dage.
 
De samme temaer går igen
I forbindelse med de enkelte spørgsmål har der været mulighed for at uddybe svarene – dels ved at angive, inden for hvilke områder man mener, der er tale om, dels med personlige kommentarer og beskrivelser af konkrete oplevelser, noget forholdsvis mange har benyttet sig af.
Der var mulighed for at angive følgende kategorier:
 • Personer i min egen omgangskreds
 • Kilder anvendt i bogen/personer skildret i bogen eller folk i deres omgangskreds
 • Andre forfattere, oversættere eller illustratorer
 • Seksuelle minoriteter
 • Etniske minoriteter
 • Religiøse grupper
 • Islamister
 • Højreradikale politiske grupper
 • Venstreradikale politiske grupper
 • Personer med sexistiske motiver
 • Bander, rockere eller lignende
 • Myndighedspersoner (politi, militær, embedsmænd)
 • Erhvervslivet
 • Min arbejdsgiver i et ansættelsesforhold
 • Mit forlag
 • Kommentatorer på blogs, Facebook, debatfora og lignende
 • Andre
Her er det især grupperne islamister, religiøse grupper, personer i min egen omgangskreds, etniske minoriteter og højreradikale politiske grupper, der bon’er ud – og i nogenlunde denne rækkefølge ved de fleste svar. Højreradikale politiske grupper nævnes typisk mere end dobbelt så tit som venstreorienterede ditto.
Vi gennemgår i de kommende dage flere af undersøgelsens resultater.
 
Sådan har vi gjort
En arbejdsgruppe under Dansk Forfatterforening har sammen med BogMarkedet udarbejdet en lang række spørgsmål, de skulle belyse danske forfattere, illustratorer og oversætteres oplevelse af censur, selvcensur og ytringsfrihed i dagens Danmark. Senere blev også Danske skønlitterære Forfattere koblet på undersøgelsen.
Vi har afgrænset svarene til at handle om de seneste 15 år. Dels for at undersøgelsen skal afspejle den aktuelle situation, dels fordi denne tidsperiode falder sammen med terrorangrebet på World Trade Center, den efterfølgende ”krig mod terror”, Muhammedtegningerne og de voldsomt udvidede beføjelser, efterretningstjenester verden over har fået til at overvåge befolkningernes ytringer.
Alle medlemmer af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere har fået tilsendt et link til undersøgelsen. Det samme har de danske forfattere, der er ”i stald” hos en række af de store forlag. I alt har omkring 1.500 mennesker på den måde haft mulighed for at svare, hvilket 398 af dem har benyttet sig af.
Svarene fordeler sig med næsten nøjagtig lige mange mænd og kvinder (henholdsvis 49,6 og 50,4 pct.). 62 pct. arbejder i hovedstadsområdet, og det tal stiger til næsten 3 ud af 4, hvis vi inddrager resten af Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 90 pct. af besvarelserne kommer fra folk, der er over 40 år, og kun 1,5 pct. kommer fra personer i alderen 20-30 år. 40 pct. af respondenterne skriver skønlitteratur for voksne, 23,4 pct. skriver faglitteratur for voksne og knap 11 pct. skriver skønlitteratur for børn. Cirka 5 pct. er henholdsvis oversættere og illustratorer og knap 12 pct. svarer, at de løbende arbejder inden for flere genrer.
Det er også garvede folk i branchen, der har svaret: knap halvdelen (45,8 pct.) har skrevet, oversat eller illustreret over 10 værker, mens kun knap 13 pct. har medvirket/skabt 1 eller 2 værker. 

Vi bringer flere resultater af undersøgelsen de kommende dage.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere