Etik og moral

Undertitel: Det skabte og det skabende
Forfatter: Torben Boas
Sider: 144
Omslag: Hæftet
Forlag: Historia

Der er situationer, hvor virksomheder meddeler til offentligheden: ’Vi har handlet indenfor lovens rammer’. Herefter tilføjes tit: ’Og i henhold til vores etiske retningslinjer’. Der findes altså noget andet, som ligger udover, hvad lovens logik magter; noget andet som virker forpligtende og adfærdsregulerende. Der er med andre ord to forskellige veje i tankens brug, hvor vi opnår erkendelse og orientering. To tankemåder, der supplerer hinanden: Moralen og den etiske tænkning.Samfundets adfærdsregler formuleres i form af begreber, der udtrykker den logiske tanke. På det grundlag tilvejebringer og fremfører lovene og andre adfærdsregler moralen, der således danner den skabte sammenhængskraft i en kultur; i et samfund.Begreber, som udtrykker den etiske tænkning, såsom det gode, det retfærdige, det rimelige, de såkaldte værdibegreber, er derimod ikke egnede til formulering af samfundets love og regler. Disse begreber udtrykker nemlig en evaluering af det tjenlige i brugen af en regel. Det drejer sig med andre ord om, hvorvidt det hensigtsmæssige er til stede i selve brugen af en logisk set i øvrigt anvendelig regel, når vi søger efter en meningsfuld orientering i vores omgang med tilværelsens konkrete og aktuelle situationer.Lysstriben i tanken er den vitale sondring mellem den etiske tænkning og moralen. Lysstriben er i os; hver især.

Fakta om bogen
Titel: Etik og moral
Undertitel: Det skabte og det skabende
Forfatter: Torben Boas
Sider: 144
Omslag: Hæftet
Forlag: Historia


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere